Parlamenti mentelmi jog 

A parlamenti mentelmi jog nem a képviselők személyes kiváltsága, hanem azt garantálja, hogy az európai parlamenti képviselők szabadon gyakorolhassák képviselői megbízatásukat, és ne legyenek kitéve önkényes politikai zaklatásnak. Ilyen módon a Parlament egészének függetlenségét és feddhetetlenségét biztosítja.

A képviselői feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az európai parlamenti képviselők ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe és nem vonhatók bírósági eljárás alá.

Az európai parlamenti képviselők mentelmi joga kettős:


  • egyrészt saját tagállamuk területén a nemzeti parlamentjük képviselőire vonatkozóhoz hasonló mentességet élvezik, másrészt
  • a többi tagállam területén is mentességet élveznek mindenfajta őrizetbe vétel és bírósági eljárás alól (lásd az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. sz. jegyzőkönyv 9. cikkét).

Nem lehet hivatkozni a mentességre olyan esetben, amikor valamely tagot bűncselekmény elkövetésében tetten érnek.

Munkaértekezlet a parlamenti mentelmi jogról az EU-ban © Európai Parlament 

Hogyan lehet felfüggeszteni, illetve fenntartani a mentelmi jogot?

Ha az illetékes nemzeti hatóság egy európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére kéri az Európai Parlamentet (vagy egy európai parlamenti képviselő vagy volt képviselő mentelmi jogának fenntartását kéri), a Parlament elnöke a plenáris ülésen bejelenti, hogy a plénumhoz ilyen kérelem érkezett be, és a kérelmet az illetékes bizottsághoz, azaz a Jogi Bizottsághoz utalja.

A szakbizottság bekérhet szükségesnek tartott információt vagy magyarázatot. Az érintett képviselő lehetőséget kap a meghallgatásra, és  dokumentumokat vagy más írásbeli bizonyítékot nyújthat be az üggyel kapcsolatban.

A Jogi Bizottság zárt ülésen fogadja el arra vonatkozó javaslatát, hogy a Parlament egésze elfogadja vagy elutasítsa a kérelmet, azaz felfüggessze vagy fenntartsa az érintett európai parlamenti képviselő mentelmi jogát. A bizottsági határozatot követő plenáris ülésen a Parlament egyszerű többséggel határoz. A szavazás után az elnök haladéktalanul tájékoztatja az érintett képviselőt és az érintett tagállam illetékes hatóságait a Parlament határozatáról.


Megtarthatja-e képviselői helyét az a képviselő, akinek mentelmi jogát felfüggesztették?

Igen. A képviselő mandátuma nemzeti mandátum, amelyet semmilyen más hatóság nem vonhat vissza. A képviselő mentelmi jogának felfüggesztése ráadásul nem a bűnösség kimondását jelenti. Pusztán lehetőséget biztosít arra, hogy a nemzeti igazságszolgáltatás megkezdje vizsgálatát vagy elinduljon a bírósági tárgyalás. Mivel a képviselőket a nemzeti választási törvény alapján választják, a büntetőügyben vétkesnek kimondott képviselő mandátumának megszűnéséről is a tagállami hatóság dönt.