Hogyan nevezik ki az Európai Bizottság elnökét és az uniós biztosokat? 

Az Európai Bizottság elnöke

Az Európai Parlament választja meg a Bizottság elnökét.

A választások után az újonnan megalakuló Parlament egyik első feladata az EU végrehajtó szervét képező Európai Bizottság új elnökének megválasztása. A tagállamoknak az európai parlamenti választások eredménye alapján kell javaslatot tenniük az elnök személyére. A Parlamentnek abszolút többséggel (azaz 50 százalék plusz egy szavazat mellett) kell jóváhagynia a Bizottság új elnökét. Amennyiben a jelölt nem kapja meg a szükséges többséget, az Európai Tanácsnak egy hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy minősített többséggel javaslatot tegyen egy új jelöltre. A Parlament a 2014. évi európai parlamenti választások alkalmával bevezette a Bizottság elnöki tisztségéért indított jelöltek rendszerét. Mindegyik európai politikai párt jelöltet indított a Bizottság elnöki tisztségéért, és a legtöbb szavazatot szerzett párt tehetett javaslatot a Parlamentnek a Bizottság elnöki tisztségéért induló jelöltjére.

uniós biztosok

Minden biztosjelöltnek  keresztül kell mennie egy alapos parlamenti átvilágítási eljáráson.

A Tanács a megválasztott elnökkel egyeztetve elfogadja a biztosjelöltek ‒ tagállamonként egy-egy jelölt ‒ listáját. A biztosjelöltek először a portfóliójuknak megfelelő parlamenti bizottság előtt mutatkoznak be. A bizottságok ezt követően zárt ajtók mögött értékelik az egyes jelöltek szakértelmét és teljesítményét, majd értékelésüket elküldik a Parlament elnökének. Negatív értékelések korábban már késztettek visszalépésre jelölteket. A Háznak ezután szavaznia kell a Bizottság teljes összetételének, többek között a Bizottság elnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének jóváhagyásáról.

Miután a Parlament jóváhagyta az elnök és a biztosok személyét, a Tanács minősített többséggel hivatalosan kinevezi őket.

Ha a Bizottság megbízatása alatt lényeges változás következik be a biztosi feladatkörökben, megüresedett tisztséget kell betölteni, vagy új tagállam csatlakozása miatt újabb biztost kell kinevezni, akkor az érintett biztosjelöltek újra megjelennek az illetékes parlamenti bizottság előtt.