Mi történik a parlamenti ciklus végén befejezetlenül maradó jogszabályokkal? 

Az összes, plenáris ülésen megszavazott jogszabály megtartja jogi státuszát a következő parlamenti időszakra. Vagyis a választásokat követően az új Parlament ott folytatja, ahol elődje abbahagyta: megteszi a következő lépést a döntéshozatali eljárás során.

Ha a tervezet a választás előtt nem jutott el a plenárisig, akkor nem alakult ki róla jogilag kötelező érvényű parlamenti álláspont, ez esetben pedig a Parlament belső szabályai értelmében a vele kapcsolatos, például szakbizottságban végzett munka érvényét veszti. Az új parlamenti ciklus kezdetén azonban az Elnökök Értekezlete – a Parlament elnöke és a képviselőcsoportok elnökei – úgy dönthet, hogy folytatja a munkát ezekben a témákban (a Parlament eljárási szabályzatának 229. cikke).