A Parlament küzdelme a nemek közötti egyenlőségért az EU-ban  

 
 

Megosztás itt: 

Photo by Brooke Cagle on Unsplash  

Ismerje meg, hogy az EU és az Európai Parlament hogyan küzd a nők jogaiért, valamint a nemek közötti egyenlőség javításáért a munkahelyeken, a politikában és más területeken.

Mit tesz az EU az egyenlőtlenségek leküzdése érdekében?


Az Európai Unió a kezdetektől fogva a „nemek közötti egyenlőség érvényesítésének” elvét követte a nemek közötti egyenlőségért folytatott küzdelemben és a szociális Európa előmozdításában.

Az EU jogszabályokat fogadott el, eszmecseréket folytat, ajánlásokat és bevált gyakorlatokat dolgoz ki, továbbá finanszírozást biztosít a tagállamok által végrehajtott intézkedésekhez. A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos uniós politika fogalmi kereteit az Európai Bíróság ítéletei alakították ki. Az Európai Parlament rendszeresen saját kezdeményezésű jelentéseket fogad el a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekről, és további erőfeszítésekre szólít fel a nemek közötti egyenlőség javítása érdekében.


Az Európai Parlament mindig is nagyon aktív volt a férfiak és nők közötti egyenlőség megvalósítása terén, és egy állandó bizottsága foglalkozik a nők jogaival és a nemek közötti egyenlőséggel. A Parlament minden évben megemlékezik a nemzetközi nőnapról (március 8.), és rendezvények szervezésével hívja fel a figyelmet a problémára.


Nemek közötti egyenlőség a munkahelyeken


2019-ben az EU új szabályokat fogadott el a családi és ápolási szabadságra, valamint az alkalmazkodóképesebb munkafeltételekre vonatkozóan, hogy jobban ösztönözze az apákat a családi jellegű szabadságok igénybe vételére és a nők foglalkoztatási arányának növelésére.

Uniós jogszabályok a nemek közötti egyenlőségről a munkahelyeken: 
  • foglalkoztatásra vonatkozó szabályok (egyenlő díjazás, szociális biztonság, munkakörülmények, zaklatás stb.)  
  • önfoglalkoztatásra vonatkozó szabályok 
  • anyasági, apasági és szülői szabadsághoz való jogok 

A Parlament emellett konkrét intézkedéseket is sürget a nemek közötti bérszakadék csökkentése érdekében, amely az Unióban 2017-ben átlagosan 16% volt, valamint a nyugdíjkülönbség mérséklésére, amelynek uniós átlaga 2017-ben 35,7% volt. Arra is felszólított, hogy hozzanak intézkedéseket a női szegénység leküzdésére, mivel a nők nagyobb valószínűséggel élnek szegénységben, mint a férfiak.

Európában a digitális ágazaton belül nagyok a nemek közötti különbségek, mivel a nők körében kisebb a valószínűsége, hogy ilyen irányú tanulmányokat folytatnak, és alulreprezentáltak a munkaerőpiacon. Egy 2018-ban elfogadott állásfoglalásában az Európai Parlament felszólította az uniós tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket a nők ikt-ágazatokba történő teljes körű integrációjának biztosítása érdekében, mozdítsák elő az ikt, valamint a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika területén az oktatást és a képzést.

A nőkkel szembeni erőszak megakadályozása


Az EU különböző módokon küzd a nőkkel szembeni erőszak ellen. A Parlament többször is kérte, hogy az EU dolgozzon ki stratégiát e szakpolitika megerősítésére. El kívánja továbbá érni, hogy az EU csatlakozzon az Európa Tanács Isztambuli Egyezményéhez, és azt minden tagállam ratifikálja.


A Parlament felhívta a figyelmet arra is, hogy fel kell lépni az erőszak konkrét formái ellen, ideértve a szexuális zaklatást, az emberkereskedelmet, a kényszerprostitúciót, a női nemi szervek megcsonkítását, az internetes zaklatást és az online erőszakot is.


2014-ben az Európai Parlament a gondolatszabadságért járó Szaharov-díjat dr Denis Mukwege kongói nőgyógyásznak ítélte oda, aki életét a Kongói Demokratikus Köztársaságban csoportosan elkövetett nemi erőszak és brutális szexuális erőszak többezer áldozata megsegítésének, valamint a nők méltósága, az igazság és a béke érdekében folytatott küzdelemnek szentelte.

A migrációs politikától az uniós kereskedelemig


A Parlament többször is felhívta a Bizottságot, hogy erősítse többek között a kereskedelmi, fejlesztési, mezőgazdasági, foglalkoztatási és migrációs szakpolitikái, valamint a nemek közötti egyenlőség közötti összhangot.


Egy 2016-ban elfogadott állásfoglalásban az EP a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, az egész Unióra kiterjedő iránymutatások kidolgozására szólított fel a migrációs és menekültügyi politika szélesebb körű reformjának részeként.


Egy 2018-ban elfogadott jelentésben az európai parlamenti képviselők a nemek közötti egyenlőséget fokozottabban figyelembe vevő megközelítést szorgalmaztak az éghajlatváltozással kapcsolatos szakpolitika terén, és intézkedéseket sürgettek a nők szerepének erősítése és a legkiszolgáltatottabbak védelme érdekében.


Egy 2018-ben elfogadott állásfoglalás szerint valamennyi uniós kereskedelmi megállapodásnak kötelező és végrehajtható rendelkezéseket kell tartalmaznia az emberi jogok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, ideértve a nemek közötti egyenlőséget is.

Nők a politikában


Az Európai Parlament több alkalommal is kérte, hogy figyeljenek oda a nemek közötti egyenlőségre a politikában, valamennyi szinten előmozdítva a nők egyenlő részvételét a döntéshozatali folyamatokban.


Egy 2019 januárjában elfogadott jelentésben a Parlament felszólította az európai politikai pártokat, hogy a kilencedik parlamenti ciklusban biztosítsák mind a nők, mind a férfiak részvételét az Európai Parlamentet irányító szervek munkájában. A hivatalosan 2019 júliusában megalakult új Európai Parlamentben minden eddiginél több nő van, akik az európai parlamenti képviselők 41%-át teszik ki, szemben az előző parlamenti ciklus végi 36,5%-kal.