Fő navigációs oldal közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)
Az oldal tartalmának elérése (kattintson a „Belépés” ikonra)
Egyéb honlapok listájának közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)

Kérdések és válaszok a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban

Alkotmányügyek01-02-2011 - 13:56
 

Az uniós polgárok hamarosan új jogszabályok elfogadására kérhetik az EU-t, feltéve, hogy össze tudnak gyűjteni egymillió aláírást. Ezt az új eszközt, amely közvetlenebb beleszólást biztosít a polgárok számára az uniós ügyekbe, a Lisszaboni Szerződés vezette be. Az úgynevezett polgári kezdeményezés lehetősége 2012. április 1-étől vehető igénybe. Az Európai Parlament 2010 decemberében, a Tanács pedig 2011 februárjában hagyta jóvá a jogszabályt.


Mivel a tagállamoknak 12 hónap áll rendelkezésükre, hogy az új szabályokat nemzeti jogrendszerükben hatályba léptessék, az első polgári kezdeményezéseket 2012. április 1-étől lehet elindítani. Az alábbi válaszok mindegyike arra vonatkozik, hogy mi is történik, ha a szabályok bevezetésre kerülnek.

REF : 20101209BKG08308
Frissítve: ( 16-03-2011 - 19:23)
 
 

1. Polgári kezdeményezést szeretnék indítani. Hogyan kezdjek hozzá?

A polgári kezdeményezés elindításához legalább hét olyan személyből álló polgári bizottságot kell létrehozni, akik hét különböző európai uniós ország lakosai. A kezdeményezést az EU 23 hivatalos nyelvének egyikén nyilvántartásba kell vetetni az Európai Bizottsággal. A Bizottság létrehozza az ezzel kapcsolatos tájékoztatásért és segítségnyújtásért felelős kapcsolattartó pontot.


A kezdeményezés nyilvántartásba vételekor a Bizottság számára meg kell adni a kezdeményezés címét, ismertetni kell a tárgyát és céljait, a Szerződés azon rendelkezéseit, amelyek a kezdeményezés szervezőjének megítélése szerint a tárgyhoz tartoznak, meg kell adni a polgári bizottság hét tagjának elérhetőségét, valamint fel kell tüntetni minden finanszírozási és támogatási forrást.

 
 

2. Bármit előterjeszthetek egy polgári kezdeményezés keretében?

Nem. A Bizottság a kezdeményezés nyilvántartásba vételétől számított két hónapon belül tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a kezdeményezés megfelel-e az előfeltételeknek. Ezek a következők:


  • a polgári bizottság megalakult, és kijelölték a kapcsolattartó személyeket;

  • a kezdeményezés nem esik nyilvánvalóan a Bizottság arra vonatkozó hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be;

  • a kezdeményezés nem visszaélésszerű, lényegtelen vagy kellemetlenkedő; valamint

  • a kezdeményezés nem nyilvánvalóan ellentétes az Európai Uniónak a Szerződésben meghatározott értékeivel.


Ha a kezdeményezés nem tesz eleget a feltételeknek, a Bizottság tájékoztatást nyújt az elutasítás okairól, valamint a rendelkezésre álló valamennyi lehetséges bírósági és bíróságon kívüli jogorvoslatról. Az összes elfogadott kezdeményezést közzéteszik a Bizottság által e célra létrehozandó online nyilvántartásban.

 
 

3. Mi az aláírások összegyűjtésének módja? Mennyi idő áll rendelkezésre?

Az aláírásokat papírformátumban vagy az interneten is össze lehet gyűjteni. A „támogatási nyilatkozatok” összegyűjtésekor két különböző formanyomtatvány-minta használható. A formanyomtatvány kiválasztása az aláírások összegyűjtésének helye szerinti országtól függ.


Ha online gyűjtési rendszert szeretne alkalmazni, arra vonatkozóan először igazolást kell kérni az adott tagállam illetékes hatóságától. Ilyen módon valamennyi aláíró biztos lehet abban, hogy például az adatvédelmi kérdéseket figyelembe vették. A tagállamoknak egy hónapon belül ki kell majd bocsátaniuk ezt az igazolást.


A Bizottság az online aláírás-gyűjtési rendszerekhez nyílt forráskódú szoftvert tesz elérhetővé ingyenesen.


Az egymillió aláírás összegyűjtéséhez egy év áll rendelkezésre. Az egy évet attól a naptól kell számítani, amikor a Bizottság a kezdeményezést felveszi a nyilvános nyilvántartásába.

 
 

4. Milyen személyes adatokat kell megadni, ha valaki alá szeretne írni egy kezdeményezést?

Ez attól az országtól függ, amely a támogatási nyilatkozat érvényességének ellenőrzéséért felelős. A tagállamok többsége a következő adatokat kéri megadni: név, állandó lakóhely, születési idő és hely, állampolgárság, aláírás és dátum.


A legtöbb tagállam a személyazonosító igazolvány számát is kéri. A következő kilenc ország nem kéri ennek megadását: Belgium, Dánia, Észtország, Finnország, Németország, Írország, Hollandia, Szlovákia és az Egyesült Királyság.

 
 

5. Ki írhat alá polgári kezdeményezést?

Egy javasolt polgári kezdeményezés támogatására csak az jogosult, aki az Európai Unió polgára, és elérte az európai parlamenti választásokon való részvételre jogosító korhatárt. Ez a korhatár minden uniós országban 18 év, Ausztria kivételével, ahol 16 év.


 
 

6. Összegyűjthető-e az egymillió aláírás egyetlen országban?

Nem. Az aláíróknak az uniós tagállamok legalább egynegyedéből kell származniuk. Azaz mivel jelenleg 27 tagállam van, legalább hét tagállamból kell megszerezni az aláírásokat.


Ezen kívül ahhoz, hogy beleszámítsanak ebbe az egynegyed részbe, az aláíróknak el kell érniük a tagállamonkénti minimális számot. Ez a minimális szám az egyes tagállamokban megválasztott európai parlamenti képviselők számának 750-szerese.


A jó hír az, hogy az aláírók tagállamonkénti minimális számát már kiszámolták:


Ausztria

12 750

Belgium

16 500

Bulgária

12 750

Ciprus

4500

Cseh Köztársaság

16 500

Dánia

9750

Észtország

4500

Finnország

9750

Franciaország

54 000

Németország

74 250

Görögország

16 500

Magyarország

16 500

Írország

9000

Olaszország

54 000

Lettország

6000

Litvánia

9000

Luxemburg

4500

Málta

3750

Hollandia

18 750

Lengyelország  

37 500

Portugália

16 500

Románia

24 750

Szlovákia

9750

Szlovénia

5250

Spanyolország

37 500

Svédország

13 500

Egyesült Királyság

54 000


 
 

7. Mi történik az egymillió aláírás összegyűjtését követően?

Először a támogatási nyilatkozatokat az érvényességük ellenőrzése céljából be kell nyújtani az érintett uniós tagállamokhoz. Az ellenőrzést három hónapon belül elvégzik, és ha minden rendben van, ennek tanúsítására igazolást állítanak ki.

A kezdeményezés a szükséges igazolások kézhezvételét követően nyújtható be a Bizottsághoz. Emellett meg kell adni a kezdeményezéshez kapott támogatásra és finanszírozásra vonatkozó információkat.


A Bizottság minden ilyen információt közzétesz a honlapján. Ezt követően felkérik a kezdeményezőket, hogy a Bizottság előtt részletesen ismertessék a polgári kezdeményezéssel felvetett kérdéseket. A kezdeményezést az Európai Parlamentben, nyilvános meghallgatáson is ismertetni lehet. A Bizottság és a Parlament gondoskodik e meghallgatás megtartásáról.


A Bizottság három hónapon belül tájékoztatást nyújt a kezdeményezésről alkotott jogi és politikai következtetéseiről, az esetlegesen megtenni kívánt lépéseiről, és ezek okairól, illetve ha nem kíván lépéseket tenni, ennek okairól. Ezeket az információkat nyilvánosságra hozzák.

 
 

8. Ezt követően mi a teendő az aláírásokkal?

A kezdeményezés szervezője – a tagállamok illetékes hatóságaival együtt – felelős azért, hogy az aláírók személyes adatait az egész eljárás során megfelelően kezeljék. A szervezőnek a kezdeményezésnek a Bizottsághoz történő benyújtásától számított egy hónapon belül vagy – amennyiben az utóbbi időpont a korábbi – a nyilvántartásba vétel időpontjától számított 18 hónapon belül meg kell semmisítenie az összes támogatási nyilatkozatot és azok másolatait.


Azon tagállamoknak, amelyek a támogatási nyilatkozatok ellenőrzését elvégezték, az igazolás kibocsátásától számított egy hónapon belül szintén meg kell azokat semmisíteniük.

 
 

9. Miért nem lehet már most kezdeményezést indítani?

Noha az intézmények már jóváhagyták a rendeletet, a tagállamoknak 12 hónapra van szükségük nemzeti jogukba történő átültetéshez.


A rendelet számos olyan szabályt tartalmaz, amelyek változásokat idézhetnek elő a nemzeti jogban. E szabályok például a kezdeményezés szervezőinek felelősségét, a hamis nyilatkozatok vagy az adatok csalárd felhasználása esetén rájuk kivethető, lehetséges szankciókat érintik. A tagállamoknak ki kell majd jelölniük az illetékes hatóságokat is.

 
 

10. Az európai parlamenti képviselők mivel járultak hozzá a szabályok megalkotásához?

Az európai parlamenti képviselők sokat tettek annak érdekében, hogy a polgári kezdeményezés a kezdetben javasolthoz képest még inkább felhasználóbarát legyen.


Többek között a következő hasznos változtatásokat sikerült elérniük:


  • a Bizottság rögtön az elején ellenőrzi a kezdeményezés elfogadhatóságát, nem pedig 300 000 aláírás összegyűjtését követően, ahogy azt eredetileg javasolták;

  • azon tagállamok minimális számát, ahonnan az aláírásokat meg kell szerezni, egyharmadról egynegyedre csökkentették;

  • a Bizottság segítséget nyújt a kezdeményezések szervezőinek azáltal, hogy felhasználóbarát útmutatót bocsát rendelkezésre, kapcsolattartó pontot hoz létre, és az online aláírás-gyűjtéshez ingyenesen szoftvert tesz elérhetővé;

  • ha a kezdeményezést egymillió aláíró támogatja, garantáltak az ezt követő megfelelő lépések, beleértve a Bizottsághoz történő meghívást és a nyilvános meghallgatást is; továbbá

  • a Bizottságnak az eredeti négy hónap helyett három hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy válaszoljon egy adott kezdeményezésre.