Az uniós polgárok bankszámláit védeni kell a NSA törvénytelen adatgyűjtésével szemben, vélik a képviselők ©BELGA/AFP/T.Coex 

Az EU-nak fel kellene függesztenie az Egyesült Államokkal a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó (TFTP) programban folytatott együttműködését azt követően, hogy az USA felderítő hatósága, a NSA állítólag a belga SWIFT cég nemzetközi bankátutalási adataihoz is hozzáfért. Erről szólt az a nem jogalkotási állásfoglalás, amelyet a Parlament szerdán szavazott meg.


A szocialisták, a liberálisok és a zöldek által benyújtott állásfoglalást 280 szavazattal, 254 ellenszavazattal és 30 tartózkodás mellett fogadták el.


Bár a Parlament jogköre nem terjed ki a nemzetközi megállapodások felfüggesztésének vagy megszüntetésének kezdeményezésére, „a Bizottságnak cselekednie kell, amennyiben a Parlament valamely megállapodástól megvonja támogatását", fogalmaz az elfogadott szöveg. A Parlament a jövőben a nemzetközi megállapodásokhoz adandó hozzájárulása mérlegelésekor figyelembe fogja venni a Bizottság válaszát, fogalmaz az állásfoglalás.


Europol-vizsgálat


A képviselők sajnálatukat fejezték ki, hogy egyetlen tagállam sem vizsgálta ki az állítólagos illegális adathozzáférést, és arra ösztönzik az országokat, hogy hatalmazzák fel az Europol Számítástechnikai Bűnözés Elleni Központját a vizsgálat elvégzésére. Az állásfoglalás „teljes körű helyszíni vizsgálat végrehajtását" kéri azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok hatóságai állítólag jogosulatlanul hozzáfértek a SWIFT-adatokhoz, vagy „hátsó bejáratokat" hoztak volna létre azokhoz.


Az Állampolgári Jogok Bizottsága által az uniós polgárok tömeges megfigyelése ügyében végzett vizsgálatnak is folytatódnia kell, vélték a képviselők.


Szigorú adatvédelmi szabályokra van szükség


A Parlament hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokkal megkötendő bármilyen adatcsere-egyezménynek következetes jogi adatvédelmi kereten kell alapulnia, amely jogilag kötelező erejű standardokat határoz meg az adatcsere célhoz kötöttségét, az adatminimalizálást, a tájékoztatást, a hozzáférést, a kiigazítást, a törlést és a jogorvoslatot illetően.


Háttér


Az EU-USA TFTP megállapodás 2010 augusztusában lépett életbe. A sajtóban megjelent hírek szerint az amerikai NSA nemzetbiztonsági ügynökség hozzáfért az uniós polgárok olyan banki adataihoz, amelyet a belga SWIFT cég kezelt. A TFTP megállapodás szigorúan korlátozza az amerikai hatóságok hozzáférését ezekhez az adatokhoz. Amennyiben a sajtóbeszámolók bizonyítást nyernek, az a megállapodás egyértelmű megsértését jelenti.