Hangsúly a foglalkoztatáson, a kisvállalkozásokon, a kutatáson és az oktatáson: a hosszú távú költségvetés ezekre a területekre koncentrál. 

Hónapokon át tartó összetett tárgyalássorozat lezárásaként az EP kedden jóváhagyta az EU 2014-20 közötti hosszú távú költségvetését (MFF). Az EP, az ír elnökség és a Bizottság között júniusban már megszületett a politikai megállapodás az MFF-ről, azonban az azt követő júliusi parlamenti állásfoglalásban megfogalmazott feltételek csak mostanra teljesültek. A következő hét évre összesen 960 milliárd euró (kifizetéseket tekintve 908 milliárd euró) lesz az EU költségvetése (2011-es árfolyamon).

Az MFF-rendeletet 537 szavazattal, 126 ellenszavazattal és 19 tartózkodás mellett fogadta el a Parlament. A rendeletet kísérő intézményközi megállapodást 557-en szavazták meg, 118 ellenszavazat és 11 tartózkodás mellett.

Rendezett számlák


A Parlament először is a kifizetések terén jelentkező hiányt akarta orvosolni annak érdekében, hogy a 2014-es évet ne tartozással kezdje az Unió. Az alacsony szinten megállapított kifizetési előirányzatok miatt Európai Bizottság az elmúlt években csak nagy nehézségek árán tudta teljesíteni törvényes pénzügyi kötelezettségeit. A tagállamok most befizetik a 2013-as számlák rendezéséhez szükséges 3,9 milliárd eurót.


Megvan az összes uniós program jogalapja


A Parlament második kérése az volt, hogy a Tanács és a Parlament állapodjon meg a különböző uniós programok elindításához szükséges jogalapban. Miután ez megtörtént, a Parlament a mostani, novemberi plenáris ülésén több programról is végszavazást tart.


A saját bevételi források reformjával foglalkozó csoport felállítása


A Parlament ahhoz is ragaszkodott, hogy felállítsanak egy magas szintű csoportot az uniós költségvetés bevételi oldalának felülvizsgálatára. Erre azért van szükség, mert a jelenlegi, kivételekkel, visszatérítésekkel bonyolított, különböző bevételi forrásokra és a nemzeti költségvetésekre támaszkodó rendszer áttekinthetetlenné vált. A tagállamok hozzájárultak a csoport létrehozásához, amely hamarosan megkezdi munkáját.


Minden eurót kihasználva


A Parlament a júniusi politikai megállapodásban már elérte, hogy a tárgyalási meghatalmazásában szereplő követelések megvalósuljanak. Ezek egyike az volt, hogy az el nem költött források évek és költségvetési fejezetek között rugalmasan mozgathatók legyenek. Így a költségvetés minden egyes euróját ott használhatják fel, ahol arra leginkább szükség van - különösen fontos ez most, hogy az éves költségvetések folyamatosan csökkennek.


Felülvizsgálat a ciklus felénél


A Parlament további fontos sikere a „felülvizsgálati záradék" beillesztése, amelynek értelmében az Európai Bizottság a gazdasági fejleményekre reagálva 2016-ban beterjeszti az EU hosszú távú költségvetésének (MFF) felülvizsgálatát. A felülvizsgálat során a jelenleg hét éves MFF periódust összhangba kell hozni az uniós intézmények öt éves ciklusával. A felülvizsgálat eredményei jogszabálytervezetben öltenek majd testet.


Következő lépés


A parlamenti jóváhagyás után az MFF életbe lépéséhez a Tanács formális jóváhagyására van szükség, amely a december 2-i ülésen várható.