A súlyos pénzügyi csalások, például a LIBOR bankközi referenciakamat értékének manipulálása esetén kiszabható büntetési tétel legalább négy éves szabadságvesztés legyen: erről döntött a Parlament kedden. Az Unió pénzügyi piacaiba vetett bizalom megerősítését és a befektetők hatékonyabb védelmét célzó szabályok most a Tanács hivatalos jóváhagyására várnak.

„A mai döntés nagy előrelépést jelent abba az irányba, hogy az európai bíróságok elejét vegyék a piaci visszaéléseknek. Ez az első olyan szabály, amely uniós szinten vezet be kemény büntetést az ilyen bűncselekményekkel szemben: legalább négy év börtönnel kell sújtani a bennfentes kereskedelem vagy piaci manipuláció elkövetőit. Nem a LIBOR-botrány volt az utolsó ilyen eset: a piaci manipuláció gyanúja az olaj-, gáz- és devizapiacon is felmerül" - mondta a gazdasági és monetáris bizottságban dolgozó és a témáért felelős angol szocialista képviselő, Arlene McCarthy.


Az új szabályokat 618 szavazattal, 20 ellenszavazat és 43 tartózkodás mellett fogadta el a Parlament.


„A pénzpiaci manipuláció vagy bennfentes kereskedelem révén meggazdagodott bűnözők nem úszhatják meg pusztán egy bírsággal. Büszke vagyok arra, hogy az ilyen bűncselekményekre kiszabandó legalább négy éves szabadságvesztés átment a házon. Segít újraépíteni a pénzpiacok iránti bizalmat, ha látjuk, hogy működik az igazságszolgáltatás. Ezzel a jogszabállyal javulhat a hatóságok hatékonysága a pénzpiaci bűncselekményekkel szemben, hiszen egyrészt bővítettük a képzési és anyagi lehetőségeiket, másrészt pedig a határon átnyúló esetek kivizsgálására is jogi alapot teremtettünk" - mondta Emine Bozkurt holland szocialista képviselő, aki az állampolgári bizottságban követte a témát.


Büntetési tételek


A jogszabálytervezet szigorúbb büntetési tételeket, többek között szabadságvesztést ír elő az olyan súlyos piaci visszaélések szankcionálására, mint a bennfentes kereskedelem, a piaci manipuláció és a bennfentes információk jogosulatlan közzététele.


A büntetési tételeknek az egész Unió területén érvényesülnie kell, ennek érdekében a tagállamok bíróságainak a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció legsúlyosabb eseteiben legalább négy éves, az információ jogosulatlan közzététele esetében pedig legalább két éves szabadságvesztést kell kiszabniuk.


Bűncselekmények


Az új szabályok egységesítik a bűncselekmények és a rájuk vonatkozó büntetési tételek definícióit.


A négy évi szabadságvesztéssel sújtandó piaci manipuláció többek között olyan ügyletek kötését vagy az arra vonatkozó megbízás adását jelenti, amely hamis vagy félrevezető jelzéseket ad egy vagy több pénzügyi eszköz kínálatára, keresletére vagy árára vonatkozóan, vagy hamis vagy félrevezető információt ad egy referenciaérték, például a londoni bankközi irányadó kamatláb (LIBOR) vagy a európai irányadó bankközi kamatláb (EURIBOR) kiszámítására.


A négy éves szabadságvesztéssel büntetendő bennfentes kereskedelem olyan ügyletekre vonatkozik, amelyben a belső információt pénzügyi eszközök vásárlásának vagy eladásának céljára, vagy egy megbízás törlésére vagy megváltoztatására használják.


A tagállamok a szabályokban előírtnál szigorúbb büntetési tételeket is alkalmazhatnak.


A következő lépések


Ha a szakminiszterek tanácsa hivatalosan is jóváhagyja a jogszabálytervezetet, a tagállamoknak két év áll rendelkezésére a törvény hatályba léptetésére.