Construction workers do their job on the site of the European Central Bank's (ECB) new headquarters in Frankfurt am Main, central Germany        
Az új szabályok megakadályozzák az ideiglenesen más tagországba küldött dolgozók kizsákmányolását - ©BELGAIMAGE/AFP/D.Reinhardt 

Az ideiglenesen külföldi kiküldetésen lévő munkavállalók szélesebb körű védelemben részesülnek az EP és a Tanács között már leegyeztetett szabályok értelmében, amelyről szerdán döntött a ház. A parlamenti tárgyalók egyértelműsítették a vállalatokra vonatkozó szabályokat annak érdekében, így látható lesz, hogy mikor van szó igazi kiküldetésről, és mikor a törvény megkerülése a cél. Az építőipari fő- és alvállalkozók közösen tartoznak felelősséggel a munkavállalói jogok tiszteletben tartásáért.

„A jogszabály egyensúlyba hozza a szolgáltatás nyújtásához való jogot a kiküldött munkaerő védelmével. Nagyobb lesz a jogbiztonság és javul az Unióban kiküldetésben dolgozók már egymilliós táborának a helyzeteˮ - mondta a témáért felelős lengyel néppárti képviselő, Danuta Jazlowiecka.


„Az irányelv nagy lépés a külföldre küldött dolgozók jogainak hatékonyabb védelme terén. Fokozza a tagállamok közti együttműködést, és foglalkozik az olyan visszaélésekkel, mint a színlelt önfoglalkoztatás és a fiktív cégek létrehozásaˮ - tette hozzá a foglalkoztatási és szociális ügyekkel foglalkozó szakbizottság francia szocialista elnöke, Pervenche Berès.


A döntés a visszaélések elkerülése céljából javítani kívánja az 1996-ban irányelvben lefektetett, az ideiglenesen külföldre küldött munkavállalók munkakörülményeiről szóló szabályok betartását.


A valódi kiküldetés beazonosítása és a visszaélések megelőzése


A szabályok egy sor kritériumot felsorolnak, amelyek segítségével a tagállamok felmérhetik, hogy valós kiküldetésről van-e szó, vagy egy törvénysértési kísérletről. Ez utóbbi gyakorlatra jellemző például, hogy a munkavállalót egy olcsóbb társadalombiztosítással rendelkező tagállamban létrehozott fiktív cég küldi kiküldetésbe.


A Parlament egyértelműen meghatározta a színlelt önfoglalkoztatás fogalmát. Ez a fajta visszaélés azt a kiskaput használja ki, hogy az irányelv alapján megfogalmazott, munkakörülményeket leíró rendeletek nem minden esetben vonatkoznak az önfoglalkoztatottakra.


Gyakoribb ellenőrzés


Az 1996-os irányelv megfelelő betartása érdekében a Parlament és a tagállamok közötti megállapodás egy sor nemzeti ellenőrző lépés végrehajtását írja elő, amelyet a tagállamok további lépésekkel bővíthetnek. Parlamenti javaslatra az új ellenőrzési lépésekről a tagállamoknak be kell számolniuk a Bizottságnak, azonban ez nem jelent előzetes engedélykérést, és a tagállamoknak marad mozgásterük az ellenőrzések kivitelezése terén.


A munkavállalói jogok betartatása az alvállalkozói láncolatokban


Alvállalkozói láncolatok esetén a fővállalkozó és az alvállalkozók közösen, egyetemlegesen viseli a felelősséget a kiküldetésben dolgozó munkavállaló bérének ki nem fizetéséért. Az építőiparban az irányelv ezen rendelkezése kötelező érvényű, de a tagállamok bármelyik ágazatban szigorúbb intézkedéseket is bevezethetnek.


Jobb tájékoztatás


Az irányelv a vállalatok és a kiküldött munkaerő információhoz jutását is segíti. A Parlament módosítóinak köszönhetően a tájékoztatást érthető megfogalmazásban, ingyenesen és a fogadó ország munkaerőpiacán jelentkező igénynek megfelelő nyelveken kell elérhetővé tenni egyetlen weboldalon. Az ott található információ között a kiküldött munkavállalókra vonatkozó munkavállalási és szociális jogoknak, illetve a panasztétel módjának kell szerepelnie.


A következő lépés


A jogszabályt még hivatalosan jóvá kell hagynia a Tanácsnak.