Az új szabályok megakadályozzák az ideiglenesen más tagországba küldött dolgozók kizsákmányolását - ©BELGAIMAGE/AFP/D.Reinhardt 

Az ideiglenesen külföldi kiküldetésen lévő munkavállalók szélesebb körű védelemben részesülnek az EP és a Tanács között már leegyeztetett szabályok értelmében, amelyről szerdán döntött a ház. A parlamenti tárgyalók egyértelműsítették a vállalatokra vonatkozó szabályokat annak érdekében, így látható lesz, hogy mikor van szó igazi kiküldetésről, és mikor a törvény megkerülése a cél. Az építőipari fő- és alvállalkozók közösen tartoznak felelősséggel a munkavállalói jogok tiszteletben tartásáért.

„A jogszabály egyensúlyba hozza a szolgáltatás nyújtásához való jogot a kiküldött munkaerő védelmével. Nagyobb lesz a jogbiztonság és javul az Unióban kiküldetésben dolgozók már egymilliós táborának a helyzeteˮ - mondta a témáért felelős lengyel néppárti képviselő, Danuta Jazlowiecka.


„Az irányelv nagy lépés a külföldre küldött dolgozók jogainak hatékonyabb védelme terén. Fokozza a tagállamok közti együttműködést, és foglalkozik az olyan visszaélésekkel, mint a színlelt önfoglalkoztatás és a fiktív cégek létrehozásaˮ - tette hozzá a foglalkoztatási és szociális ügyekkel foglalkozó szakbizottság francia szocialista elnöke, Pervenche Berès.


A döntés a visszaélések elkerülése céljából javítani kívánja az 1996-ban irányelvben lefektetett, az ideiglenesen külföldre küldött munkavállalók munkakörülményeiről szóló szabályok betartását.


A valódi kiküldetés beazonosítása és a visszaélések megelőzése


A szabályok egy sor kritériumot felsorolnak, amelyek segítségével a tagállamok felmérhetik, hogy valós kiküldetésről van-e szó, vagy egy törvénysértési kísérletről. Ez utóbbi gyakorlatra jellemző például, hogy a munkavállalót egy olcsóbb társadalombiztosítással rendelkező tagállamban létrehozott fiktív cég küldi kiküldetésbe.


A Parlament egyértelműen meghatározta a színlelt önfoglalkoztatás fogalmát. Ez a fajta visszaélés azt a kiskaput használja ki, hogy az irányelv alapján megfogalmazott, munkakörülményeket leíró rendeletek nem minden esetben vonatkoznak az önfoglalkoztatottakra.


Gyakoribb ellenőrzés


Az 1996-os irányelv megfelelő betartása érdekében a Parlament és a tagállamok közötti megállapodás egy sor nemzeti ellenőrző lépés végrehajtását írja elő, amelyet a tagállamok további lépésekkel bővíthetnek. Parlamenti javaslatra az új ellenőrzési lépésekről a tagállamoknak be kell számolniuk a Bizottságnak, azonban ez nem jelent előzetes engedélykérést, és a tagállamoknak marad mozgásterük az ellenőrzések kivitelezése terén.


A munkavállalói jogok betartatása az alvállalkozói láncolatokban


Alvállalkozói láncolatok esetén a fővállalkozó és az alvállalkozók közösen, egyetemlegesen viseli a felelősséget a kiküldetésben dolgozó munkavállaló bérének ki nem fizetéséért. Az építőiparban az irányelv ezen rendelkezése kötelező érvényű, de a tagállamok bármelyik ágazatban szigorúbb intézkedéseket is bevezethetnek.


Jobb tájékoztatás


Az irányelv a vállalatok és a kiküldött munkaerő információhoz jutását is segíti. A Parlament módosítóinak köszönhetően a tájékoztatást érthető megfogalmazásban, ingyenesen és a fogadó ország munkaerőpiacán jelentkező igénynek megfelelő nyelveken kell elérhetővé tenni egyetlen weboldalon. Az ott található információ között a kiküldött munkavállalókra vonatkozó munkavállalási és szociális jogoknak, illetve a panasztétel módjának kell szerepelnie.


A következő lépés


A jogszabályt még hivatalosan jóvá kell hagynia a Tanácsnak.