Megosztás itt: 

Egyértelműbb feladatokra és hatékonyabb ellenőrzésre van szükség a 2015 utáni nemek közötti egyelőséget célzó stratégia végrehajtásakor ahhoz, hogy valódi eredményt hozzon a munkaerőpiacon, az oktatásban vagy a döntéshozásban tapasztalható diszkrimináció elleni fellépés, fogalmaz egy kedden elfogadott parlamenti vélemény.

A nem jogalkotási célból született állásfoglalást 341 szavazattal fogadták el, 281 ellenszavazat és 81 tartózkodás mellett.


Az állásfoglalásért felelős német szocialista képviselő, Maria Noichl kifejtette: „Nézeteltéréseink ellenére képesek voltunk az alapvető célra koncentrálni: a nemek közötti egyenlőség megteremtésére Európában. Az állásfoglalás kiegyensúlyozott és a jövőre fókuszáló kiindulási pontként szolgál a nők és férfiak egyenjogúságát célzó új uniós stratégia számára."


A nők elleni erőszak új megjelenési formái elleni fellépés


A képviselők felkérik a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő a nőkkel és lányokkal szembeni, illetve a nemi alapú erőszakkal kapcsolatos átfogó, kötelező erejű szabályokat. A képviselők a tagállamokat a családon belüli erőszak felszámolását célzó (Magyarország által aláírt, de az országgyűlésben még el nem elfogadott) isztambuli egyezmény mihamarabbi ratifikációjára kérik. Különös figyelmet kell szentelni a nőkkel és lányokkal szembeni agresszió új formáira: az interneten zajló zaklatásra, nem kívánt követésre és megfélemlítésre. Az állásfoglalás arra is rámutat, hogy a nők körében egyre gyakoribb szegénység a leánykereskedelem, a szexuális kizsákmányolás és a kényszerprostitúció terjedéséhez vezethet, ezért a tagállamoknak ki kell találniuk, hogyan foghatják vissza a keresletet és milyen módon tudnak kiutat mutatni a prostitúcióból.


Több nőt a vezető állásokba!


A képviselők felkérik a tagállamok minisztereiből álló Tanácsot, hogy a lehető leghamarabb alakítsa ki közös álláspontját a női kvótáról, amely már több tagállamban eredményesen működik. A tagállamoknak és az uniós hatóságoknak saját döntéshozatali szerveikben is törekedniük kell a nemek közötti egyenlőség biztosítására például úgy, hogy egy-egy magas pozícióra női és férfi jelöltet is állítanak.


Egészség és oktatás


A Parlament jó minőségű és könnyen elérhető információk biztosítását kéri a tagállamoktól a szexuális és reproduktív jogok, valamint a törvényes és biztonságos abortusz és fogamzásgátlás területén, kiemelve: a nők joga, hogy saját testük felett rendelkezzenek. Az iskolákban be kell vezetni a szexuális oktatást, emeli ki az állásfoglalást.


Hogyan hozható egyensúlyba a család és munka?


A női munkavállalók arányának növekedéséhez megfelelő időtartamú és arányú anyasági, apasági és szülői szabadságra van szükség. A szülők számára megfizethető, jó minőségű gyermekgondozási szolgáltatást kell biztosítani ahhoz, hogy a nők és a férfiak egyaránt fenntarthassák a teljes munkaidős állásukat.


A képviselők hangsúlyozták: a családi élet és a munka igény szerinti egyensúlyba hozatalához a férfiak és a nők számára is rugalmas munkavégzési formákra van szükség.


A tagállamoknak a nők által végzett, esetleges és be nem jelentett munkák visszaszorításán kell dolgoznia, mivel az ilyen munkák pusztán a szegénység terjedéséhez járulnak hozzá, vélik a képviselők. A Bizottságnak és a tagállamoknak a férfiak és nők fizetése és nyugdíja közti különbség csökkentésével is foglalkozniuk kell.


A nemek arányának kérdése uniós ügyekben


A tagállamoknak sürgetnie kellene, hogy a médiában és a hirdetésekben kiegyensúlyozott, nem sztereotip nőkép jelenjen meg.


A Parlament szerint az egyes kisebbségekbe (fogyatékossággal élő, bevándorló, etnikai kisebbségbe tartozó, roma, idősebb, egyedülálló, vagy az LMBTI közösségbe) tartozó nők jogainak megerősítésére is jobban oda kell figyelni.


Az LMBTI-személyek – legyenek diákok, szülők vagy tanárok – iskolai megfélemlítése és a velük szemben táplált előítélet leküzdésének meg kell jelennie a nemi sztereotípiák elleni uniós lépésekben, fogalmaztak a képviselők. Az oktatás és a nők társadalmi érvényesülése szintén meghatározó szerepet játszik a nemi sztereotípiák elleni küzdelemben és a nemi hovatartozás alapján történő megkülönböztetés megszüntetésében.


Az Uniónak példaértékűen kell megvalósítania a nemek egyenjogúságát. Ezen szempontnak, valamint a nők vagy férfiak elleni erőszak elleni fellépés aspektusának az Unió kül-, fejlesztési és kereskedelmi politikájában is meg kell jelennie, szögezi le az állásfoglalás.


A Parlament felszólítja a Bizottságot, hogy minden jogalkotási javaslatával és a kormányzás minden szintjén ügyeljen a nemek közötti egyenlőségre, a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezésre, és a nemi szempontokat feltáró hatásvizsgálatok elkészítésére.


A tagállamoknak is oda kell figyelniük költségvetésük tervezésekor a férfiak és nők egyenlőségére, amelyhez a kormányzati politikáknak és programoknak, az egyes szakpolitikákra jutó összegek elosztásának, illetve az elosztás nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatásának elemzésére van szükség, fogalmaz a szöveg.

Nem-alapú diszkrimináció az Unióban 
  • A 15 év feletti nők 55 százaléka élt már át szexuális zaklatást, 33 százalékuk pedig fizikai vagy szexuális erőszak áldozatává vált. 
  • A nők körében 63 százalékos a foglalkoztatottak aránya, fizetésük azonban 16,4 százalékkal, nyugdíjuk pedig 39 százalékkal alacsonyabb a férfiakénál. 
  • A 15 év feletti nők 18 százalékát követték már akarata ellenére, az áldozatok ötöde esetében több mint két évig tartott a zaklatás. 
  • A nők és férfiak egyenlő arányú munkapiaci jelenléte jelentősen növelné az Unió gazdasági erejét: az OECD előrejelzései szerint teljes egyenlőség esetén 2030-ra 12,4 százalékkal javulhatna az egy főre jutó GDP. 
  • Az egyetemen végzők 60 százaléka nő, de arányuk alacsony a természettudományok és a kutatás terén. 
  • A nők Európa lakosságának 52 százalékát alkotják, ugyanakkor önfoglalkoztatottként vagy startupokban pusztán harmaduk dolgozik.