A képviselők döntő többsége támogatta azt a határozati javaslatot, amely az EP feltételeit tartalmazza az Egyesült Királyság kilépési szerződésének elfogadásához. A Brexit-tel kapcsolatos megállapodáshoz a Parlament jóváhagyása szükséges.

A határozat hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királyságban élő EU-s állampolgárok jogait tiszteletben kell tartani. A brit félre a kilépésig érvényesek az EU Szerződésből fakadó kötelezettségek, ide értve a jelenlegi hosszú távú uniós költségvetésből eredő kötelezettségeket, még ha azok a kilépés utáni időszakra nyúlnak is.


Az EP szerint nem tanácsos a jövőbeni gazdasági kapcsolatok kérdésében ágazati megállapodásokat, a biztonság és a gazdasági együttműködés összekapcsolásával pedig különalkut kötni. A Parlament megerősíti, hogy a négy szabadság - a tőke, az áruk, a szolgáltatások és a munkaerő szabad mozgása - szétválaszthatatlan.


A képviselők úgy látják, hogy akkor kezdődhetnek el az EU és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatát meghatározó megbeszélések, ha magáról a kilépési megállapodásról szóló tárgyalások megfelelő ütemben haladnak. Bármilyen átmeneti megállapodás maximális időtartama három év lehet. A jövőbeni kapcsolatokra vonatkozó megállapodás csak akkor köthető meg, amikor az Egyesült Királyság ténylegesen kivált az EU-ból.


A legfontosabbak az állampolgárok jogai


A tárgyalási folyamatnak a kezdetektől teljes összhangban kell lennie a 27 tagállam polgárainak érdekeivel, ideértve Írországot is, amelyet sajátosan érint az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból.


A képviselők szerint biztosítani kell az észak-írországi békefolyamat stabilitását és el kell kerülni a fizikai határ újbóli felállítását. Az Ír-sziget egyedülálló helyzete miatt a helyzetet a kilépési megállapodásban mindenképp rendezni kell.


A határozat hangsúlyozza, hogy a mozgás szabadságához fűződő jogok bármiféle, Brexit előtti csorbítása ellentétes lenne az uniós joggal, valamint javasolja, hogy az EU-27 vizsgálja meg, miképpen lehetne enyhíteni az EU-ban élő britek félelmét, hogy mostani jogaikat elveszthetik.


Tárgyalási alapelvek


Az EP azt akarja, hogy a felek jóhiszeműen és az átláthatóan tárgyaljanak, és óva inti az Egyesült Királyságot attól, hogy bármely tagállammal külön egyezkedésbe kezdjen.   


Fennálló kötelezettségek 

Az Egyesült Királyság a kilépésig az EU Szerződésből fakadó minden jogát és kötelezettségét tovább kell, hogy gyakorolja, még ha azok túl is nyúlnak a kilépés dátumán.   


Az Európai Parlament bevonása


Az EP fenntartja magának a jogot, hogy véleményt mondjon a tárgyalásokról, és hogy adott esetben – a tárgyalások előrehaladásának vagy megfeneklésének függvényében – további állásfoglalásokat fogadjon el, beleértve egyedi területeket vagy ágazati kérdéseket is.Reggeli vita az EP-ben

 

A reggeli vita itt nézhető vissza.


Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás