Megosztás itt: 

  • A Tanács vizsgálja ki minél hamarabb az uniós értékek megsértésének veszélyét
  • Lengyelország tegyen lépéseket a helyzet orvoslására
  • Aggodalomra ad okot a hatalmi ágak szétválasztása, az igazságszolgáltatás függetlensége és az alapjogok helyzete

A tagállamoknak gyorsan döntésre kell jutnia, hogy Lengyelország esetében fenn áll-e az uniós alapértékek megsértésének kockázata, és ha igen, akkor helyreállító javaslatokat kell tenniük.

A képviselők 422 szavazattal 147 ellenében 48 tartózkodás mellett támogatták az Európai Bizottság december 20-i döntését, amelyben a testület az  Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének első bekezdésében foglalt eljárás elindítását javasolta az uniós alapértékek megsértésének egyértelmű kockázata miatt és Lengyelországot a helyzet orvoslására szólította fel.

 

A képviselők felszólítják a Miniszterek Tanácsát, hogy a 7-es cikkely első bekezdésének megfelelően hozzanak sürgős intézkedést és a Parlamentet a folyamat minden lépéséről alaposan tájékoztassák.

 

A témában elfogadott novemberi EP állásfoglalás szerint az országban fenn áll az uniós alapértékek megsértésének egyértelmű kockázata, ideértve a jogállamiság helyzetét. A Parlament szerint aggodalomra ad okot a hatalmi ágak szétválasztása, az igazságszolgáltatás és az alapjogok helyzete is.

 

Eljárás

 

Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke, amelyet eddig még sosem alkalmaztak, az uniós alapértékek betartatását szolgálja és a tagállamok ellen szóba jövő szankciókat is tartalmazza.

 

A 7. cikk (1) bekezdése szerint  a Tanács megállapíthatja, hogy egy tagállam esetében fenn áll az uniós alapértékek megsértésének egyértelmű kockázata és konkrét ajánlásokat fogalmazhat meg a tagállam számára, hogy megelőzze az alapértékek tényleges megsértését. Az eljárást a tagállamok egyharmada, vagy az Európai Parlament vagy a Bizottság kezdeményezheti. A tanácsi döntéshez a tagállamok négyötödének támogatása és az EP hozzájárulása kell. A 7-es cikkely (2) bekezdése szerint a tagállamok egyharmada vagy a Bizottság javaslata alapján a Tanács megállapítja, hogy az alapértékek az adott országban ténylegesen sérültek-e. A Tanácsnak egyhangú döntést kell hoznia és az EP hozzájárulására is szükség van. A 7-es cikkely (3) bekezdése a konkrét szankciókat indítja el, ami a tanácsi szavazati jog felfüggesztését is jelentheti.