Megosztás itt: 

  • fel kell számolni az ellenőrzést Románia és Bulgária illetve a schengeni övezetbe tartozó országok közötti földi, vízi és légi határokon 
  • a jelenlegi határellenőrzés aláássa az európaiak bizalmát és negatív gazdasági hatással is jár 
  • Horvátországnak is csatlakoznia kellene az övezethez, amint teljesíti a követelményeket 

Az uniós minisztereknek mihamarabb fel kellene vennie Bulgáriát és Romániát a schengeni övezetbe, mondták a képviselők.

A képviselők kedden ismét felszólították az uniós állam- és kormányfőkből álló Európai Tanácsot, hogy mihamarabb hozzon pozitív döntést Bulgária és Románia schengeni tagságáról. A nem törvényerejű állásfoglalást 514 szavazattal, 107 ellenszavazat és 38 tartózkodás mellett fogadták el.

A kétlépéses módszer - amelynek értelmében az első körben a belső vízi és légi határellenőrzést, majd a belső szárazföldi határellenőrzést számolnák fel - számos kockázatot hordoz és kedvezőtlen hatással van a schengeni zóna további bővítésére, vélik a képviselők. A döntést ezért egy jogi aktus keretében kell meghozni.

A Parlament emellett felszólítja a Tanácsot, hogy azonnal vegye fel Horvátországot a schengeni övezetbe, amint az teljesítette a feltételeket.


A belső határellenőrzés negatív hatásai

Nem pusztán Romániában és Bulgáriában járt negatív hatással, hogy elhalasztották a két ország schengeni csatlakozását. Az egész Unió számára kedvezőtlen döntés volt, fogalmaznak a képviselők.

A belső határellenőrzés fenntartása vagy a schengeni övezeten belüli újrabevezetése aláássa az európaiak bizalmát az uniós intézményekben és az integrációban, emeli ki a Parlament. Emellett kedvezőtlen hatása van az Unió belső piacára, és a bolgár és román export-importra.

A képviselők hangsúlyozzák: nem szabad, hogy a schengeni zóna bővítését vagy a polgárok szabad mozgását olyan szakpolitikák hiányosságai vessék vissza, mint például az uniós migrációs vagy menekültpolitika.


A jelentéstevő szerint

„A Parlament ma túllépett a már többször hangoztatott kérésén, amelyben Románia és Bulgária azonnali felvételét kérte a schengeni zónába. Most azt kértük, hogy az azonnali csatlakozás a földi, vizi és légi határon egyszerre történjen meg. Kategorikusan elutasítjuk a részleges csatlakozást, mert az nem pusztán nélkülözi a jogi alapot, hanem számos gazdasági, társadalmi és politikai hátránnyal is jár az egész Unió számára” - mondta a témáért a Parlamentben felelős bolgár szocialista képviselő, Szergej Sztanisev.


Háttér

A Parlament már 2011 júniusában zöld utat adott Bulgáriának és Romániának a schengeni zónába, és álláspontját azóta több ízben megerősítette.

Bulgária és Románia jelenleg részben alkalmazza a schengeni övezetre vonatkozó szabályokat, a határaikon még van ellenőrzés. A két ország schengeni tagságáról szóló végső döntést az EU miniszterei hozzák meg egyhangúlag.