Az Európai Parlament legfontosabb eredményei 2014-2018  

 
 

A Parlament az európai demokrácia középpontja. Az európaiak által közvetlenül megválasztott képviselők a Tanáccsal együtt vitatják meg a javaslatokat és döntenek a jogszabályokról.

De a jogszabályalkotás csak az egyik feladatköre a Parlamentnek. A képviselők kulcsfontosságú parlamenti viták során rendszeresen áttekintik és formálják a nemzeti és a nemzetközi vezetők politikai célkitűzéseit, megvizsgálnak problémás kérdéseket, felmérik az uniós fellépés szükségességét, és kezdeményezik egyes jogszabályok felülvizsgálatát vagy újak megalkotását.

A képviselők értékelik az Európai Bizottság biztosainak munkáját, nyomon követik, hogyan ültetik át a tagállamok a gyakorlatba az uniós szabályokat, és nagy súlyú intézményeket és szervezeteket is felelősségre vonnak, különösen, ha meglátásuk szerint alapvető jogok kerültek veszélybe. Az állampolgárok valós problémáit ismerve rendszeresen élnek jogukkal - és teljesítik feladatukat -, hogy a helyszínen tekintsék meg az uniós szakpolitikák megvalósult eredményét, hogy figyelemmel kövessék a nemzetközi megállapodások letárgyalását, és hogy végül szavazzanak is azokról. A képviselők szükség esetén meg is vétózhatják az Európai Bizottság döntéseit.

Az Európai Bizottság eddigi teljesítményének értékelése (EP kutatószolgálat, angolul)

Olvassa el Az EP-s képviselők munkájáról szóló összefoglalót.

A Parlament az elmúlt négy év során a még hatékonyabb és áttekinthetőbb jogalkotás érdekében módosította belső szabályzatát. A sürgős feladatokkal, különösen, amikor pénzügyi válságból kilábaló tagállamról van szó, gyorsított eljárásban foglalkoznak a képviselők. Itt tudhat meg többet a jobb törvénykezésről szóló megállapodásról (angolul).


Eddigi jogalkotói munka

A Parlament 2014 óta a Juncker-Bizottság csaknem hatszáz jogalkotási javaslatát vitatta meg, fejlesztette tovább, és tárgyalta le sikerrel a Tanáccsal.

A 8. parlamenti ciklus legfontosabb eredményei

Ha mindent tudni szeretne: törvényalkotás lépésről lépésre 2014 óta az összes szakpolitikai területen (angolul)


Vizsgálatok és új szabályozás kezdeményezése

A törvényi változások előkészítéseként a képviselők több olyan állásfoglalást is elfogadtak, amelyek az általuk képviselt lakosság aggodalmainak és elvárásainak adnak hangot. Az állásfoglalásokat a Bizottság figyelembe veszi az új jogszabály-javaslatok kezdeményezésekor vagy a hatályban lévő jogszabályok módosításakor.

Példák ilyen állásfoglalásra: Az EP a közérdekű bejelentők védelmét (angolul), hosszabb élettartamú használati tárgyak gyártását, a termelők támogatását kéri. A Parlament összes állásfoglalása és kezdeményezése (angolul)

Amikor nagyszabású botrányokra vagy visszaélésekre derül fény (mint például a Luxleaks, a Panama-papírok, az autógyártók kibocsátási csalása, növényvédőszerek engedélyezése esetében), a Parlament különbizottságokat állít fel. Ezek a bizottságok az adott kérdést alaposan körbejárva vizsgálatok és meghallgatások révén állapítják meg az érintettek felelősségét. Eredményeik és részletes ajánlásaik az új bizottsági javaslatok részét képezik.

Példák különbizottságokra: TAX3, EMIS, PEST, TERR, PANA


Szavazás az Unió költségvetéséről és annak ellenőrzéséről

Az Unió éves költségvetéséért a Parlament és a Tanács közösen tartozik felelősséggel. A Parlamentnek az Unió hosszú távú költségvetésébe, az ún. többéves pénzügyi keretbe is beleszólása van: elfogadásához az intézmény jóváhagyása szükséges. A Parlament az Európai Uniómentesítő hatósága, vagyis minden egyes uniós intézmény és ügynökség esetében a Parlament vizsgálja meg az uniós pénzek felhasználásának szabályszerűségét a korábbi költségvetési években. A vizsgálat eredményeképpen a Parlament lezárhatja az adott uniós intézmény éves költségvetését, de a mentesítést el is halaszhatja, vagy megtagadhatja.


Parlamenti delegációk

A parlamenti szakbizottságokban dolgozó képviselők közelről nyomon követik az uniós jogszabályok végrehajtását és azok hatását az európaiak életére. Figyelemmel kísérik az Európai Bizottság végrehajtó munkáját, és hogy a testület hogyan kezeli az uniós pénzeket. A parlamenti adatgyűjtő és ideiglenes bizottságok a helyszínen gyűjtenek anyagot a további lépések megtétele előtt.

Példák delegációkra: törökországi menekülttábor meglátogatása (videó); a jogállamiság meglétét vizsgáló delegációk Máltán és Szlovákiában (angolul).

A képviselők sürgős esetben írásban is kérdezhetnek a Bizottságtól. Az ilyen kérdéseket időnként a politikai csoportok által benyújtott állásfoglalások kísérik.

A Parlament szükség esetén megvétózhatja a Bizottság egyes döntéseit (a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusok esetében), amikor álláspontja szerint a végrehajtó szerv túllépte hatáskörét.

Példák parlamenti vétóra: bébiételek cukortartalma (angolul), energiaitalok (angolul), kadmium (angolul)


Nemzetközi megállapodások

A képviselők ezen kívül figyelemmel kísérik, hogyan tárgyalja a Bizottság a nemzetközi szerződéseket. A nagyobb átláthatóság és a Parlament fokozottabb részvétele érdekében részletes állásfoglalásokat fogadnak el minden olyan végső megállapodás előtt, amelynek életbe lépéséhez a Parlament jóváhagyása (azaz jóváhagyó vagy elutasító szavazata) szükséges.

Példák ilyen nemzetközi megállapodásra: BREXIT (angolul), TTIP, CETA


Állampolgárok petíciói

A Parlament Petíciós Bizottsága 2014 júliusa óta közel 6.400 petíciót vett jegyzékbe, és számos, az uniós jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos állampolgári panasszal, kívánsággal és észrevétellel foglalkozott. A bizottság egy-egy konkrét probléma megoldása során közvetítőként jár el a petíciót beadók és a tagállamok között. A petíciókat időnként a plenáris ülésen viták, szóbeli kérdések és állásfoglalások követik.

Példák a Petíciós Bizottságban felvetett témákra: bizonytalan munkaviszony az Unióban, fogyatékkal élők jogai, a kisebbségekhez tartozók hátrányos megkülönböztetésének tilalma, gyermekek jogai.

Mit tesz önért az Európai Unió? Itt arról olvashat, hogy milyen hatása van az uniós jogszabályoknak egyes társadalmi csoportokra (angolul).

Mit tett értem az Unió? (videó, angolul)


Fontos jogszabályalkotó szavazások a 8. parlamenti ciklus lezárulta előtt

Körülbelül 328 jogalkotási folyamat (amely közül 46 a hosszú távú költségvetéssel kapcsolatos) még nem zárult le (2018 szeptemberében). Fontos döntések várhatók az alábbi témákban (angolul):


Az EP kutatószolgálatának részletes elemzése (angolul): Fontos ügyek 2018-ban