Az Európai Parlament legfontosabb eredményei 2014-2018 

 
 

Megosztás itt: 

A Parlament az európai demokrácia középpontja. Az európaiak által közvetlenül megválasztott képviselők a Tanáccsal együtt vitatják meg a javaslatokat és döntenek a jogszabályokról.

De a jogszabályalkotás csak az egyik feladatköre a Parlamentnek. A képviselők kulcsfontosságú parlamenti viták során rendszeresen áttekintik és formálják a nemzeti és a nemzetközi vezetők politikai célkitűzéseit, megvizsgálnak problémás kérdéseket, felmérik az uniós fellépés szükségességét, és kezdeményezik egyes jogszabályok felülvizsgálatát vagy újak megalkotását.

A képviselők értékelik az Európai Bizottság biztosainak munkáját, nyomon követik, hogyan ültetik át a tagállamok a gyakorlatba az uniós szabályokat, és nagy súlyú intézményeket és szervezeteket is felelősségre vonnak, különösen, ha meglátásuk szerint alapvető jogok kerültek veszélybe. Az állampolgárok valós problémáit ismerve rendszeresen élnek jogukkal - és teljesítik feladatukat -, hogy a helyszínen tekintsék meg az uniós szakpolitikák megvalósult eredményét, hogy figyelemmel kövessék a nemzetközi megállapodások letárgyalását, és hogy végül szavazzanak is azokról. A képviselők szükség esetén meg is vétózhatják az Európai Bizottság döntéseit.

Az Európai Bizottság eddigi teljesítményének értékelése (EP kutatószolgálat, angolul)

Olvassa el Az EP-s képviselők munkájáról szóló összefoglalót.

A Parlament az elmúlt négy év során a még hatékonyabb és áttekinthetőbb jogalkotás érdekében módosította belső szabályzatát. A sürgős feladatokkal, különösen, amikor pénzügyi válságból kilábaló tagállamról van szó, gyorsított eljárásban foglalkoznak a képviselők. Itt tudhat meg többet a jobb törvénykezésről szóló megállapodásról (angolul).


Lezárt jogalkotói munka

A Parlament 2014 óta a Juncker-Bizottság csaknem ezer jogalkotási javaslatát vitatta meg, fejlesztette tovább, és tárgyalta le sikerrel a Tanáccsal.

A 8. parlamenti ciklus legfontosabb eredményei:

Repülésbiztonság: utasadatok felhasználásaVége a műanyag zacskók környezetszennyező használatánakAlacsonyabb díjak, kevesebb csalás online fizetés soránÉletbe lép a párizsi klímamegállapodás Egységes lesz a bankközi díj az egész Unióban Vége a roamingnak: túl az utolsó akadályon (angolul)WiFi4EU rendszer az ingyenes internetért Adatvédelmi reformOnline vásárlásVállalatok átláthatósága: áttekinthető vállalati adózásEU-Japán kereskedelmi megállapodásAz audiovizuális média irányelv frissítéseAz interneten érvényes szerzői jogi szabályok A munka és a családi élet összeegyeztetését szolgáló szabályokAz autók széndioxid-kibocsátásának korlátozásaAz eldobható műanyagok betiltásaEnergiahatékonyság


További információ

Az Európai Parlament ereje: példák az Európai Parlament hatására a 2014-2019-es ciklusban (angolul)

Törvényalkotás lépésről lépésre 2014 óta az összes szakpolitikai területen (angolul)

Le nem zárt ügyek: Mi történik a parlamenti ciklus végén befejezetlenül maradó jogszabályokkal?

Szabadon letölthető és felhasználható multimédia-csomagok audiovizuális média számára több jogalkotási témában, mint például utasnyilvántartás, közérdekű bejelentők, hálózat- és információbiztonság / kíberbiztonság, terrorizmus elleni küzdelem, nejlonzacskók, eldobható műanyagok, éghajlatváltozás, autó-kibocsátások és egyebek.


Vizsgálatok és új szabályozás kezdeményezése

A törvényi változások előkészítéseként a képviselők több olyan állásfoglalást is elfogadtak, amelyek az általuk képviselt lakosság aggodalmainak és elvárásainak adnak hangot. Az állásfoglalásokat a Bizottság figyelembe veszi az új jogszabály-javaslatok kezdeményezésekor vagy a hatályban lévő jogszabályok módosításakor.

Példák ilyen állásfoglalásra: Az EP a közérdekű bejelentők védelmét (angolul), hosszabb élettartamú használati tárgyak gyártását, a termelők támogatását kéri. A Parlament összes állásfoglalása és kezdeményezése (angolul)

Amikor nagyszabású botrányokra vagy visszaélésekre derül fény (mint például a Luxleaks, a Panama-papírok, az autógyártók kibocsátási csalása, növényvédőszerek engedélyezése esetében), a Parlament különbizottságokat állít fel. Ezek a bizottságok az adott kérdést alaposan körbejárva vizsgálatok és meghallgatások révén állapítják meg az érintettek felelősségét. Eredményeik és részletes ajánlásaik az új bizottsági javaslatok részét képezik.

Példák különbizottságokra: TAX3, EMIS, PEST, TERR, PANA


Szavazás az Unió költségvetéséről és annak ellenőrzéséről

Az Unió éves költségvetéséért a Parlament és a Tanács közösen tartozik felelősséggel. A Parlamentnek az Unió hosszú távú költségvetésébe, az ún. többéves pénzügyi keretbe is beleszólása van: elfogadásához az intézmény jóváhagyása szükséges. A Parlament az Európai Uniómentesítő hatósága, vagyis minden egyes uniós intézmény és ügynökség esetében a Parlament vizsgálja meg az uniós pénzek felhasználásának szabályszerűségét a korábbi költségvetési években. A vizsgálat eredményeképpen a Parlament lezárhatja az adott uniós intézmény éves költségvetését, de a mentesítést el is halaszhatja, vagy megtagadhatja.


Demokratikus ellenőrzés

A parlamenti szakbizottságokban dolgozó képviselők közelről nyomon követik az uniós jogszabályok végrehajtását és azok hatását az európaiak életére. Figyelemmel kísérik az Európai Bizottság végrehajtó munkáját, és hogy a testület hogyan kezeli az uniós pénzeket. A parlamenti adatgyűjtő és ideiglenes bizottságok a helyszínen gyűjtenek anyagot a további lépések megtétele előtt.

Példák delegációkra: törökországi menekülttábor meglátogatása (videó); a jogállamiság meglétét vizsgáló delegációk Máltán és Szlovákiában (angolul).

A képviselők sürgős esetben írásban is kérdezhetnek a Bizottságtól. Az ilyen kérdéseket időnként a politikai csoportok által benyújtott állásfoglalások kísérik.

A Parlament szükség esetén megvétózhatja a Bizottság egyes döntéseit (a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusok esetében), amikor álláspontja szerint a végrehajtó szerv túllépte hatáskörét.

Példák parlamenti vétóra: bébiételek cukortartalma (angolul), energiaitalok (angolul), kadmium (angolul)

Viták az Unió helyzetéről

Évente egyszer az Unió helyzetéről szóló vitában a képviselők áttekintik a Bizottság előző tizenkét hónapban végzett munkáját, és megvitatják az Unió előtt álló kihívásokat. Az ősszel lezajló vitán a Bizottság elnöke szólal fel.

Jean-Claude Juncker bizottsági elnök összes évértékelő beszéde


Nemzetközi megállapodások

A képviselők figyelemmel kísérik, hogyan tárgyalja a Bizottság a nemzetközi szerződéseket. A nagyobb átláthatóság és a Parlament fokozottabb részvétele érdekében részletes állásfoglalásokat fogadnak el minden olyan végső megállapodás előtt, amelynek életbe lépéséhez a Parlament jóváhagyása (azaz jóváhagyó vagy elutasító szavazata) szükséges.

Példák ilyen nemzetközi megállapodásra: BREXIT (angolul), TTIP, CETA


Állampolgárok petíciói

A Parlament Petíciós Bizottsága 2014 júliusa óta közel 6.400 petíciót vett jegyzékbe, és számos, az uniós jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos állampolgári panasszal, kívánsággal és észrevétellel foglalkozott. A bizottság egy-egy konkrét probléma megoldása során közvetítőként jár el a petíciót beadók és a tagállamok között. A petíciókat időnként a plenáris ülésen viták, szóbeli kérdések és állásfoglalások követik.

Példák a Petíciós Bizottságban felvetett témákra: bizonytalan munkaviszony az Unióban, fogyatékkal élők jogai, a kisebbségekhez tartozók hátrányos megkülönböztetésének tilalma, gyermekek jogai


További információ

EP kutatószolgálat: Az Európai Parlament hatásköre - példák a parlamenti lépések hatására a 2014-2019-es törvényalkotási ciklusban (angolul)

EP kutatószolgálat: Mennyibe kerülne, ha nem lenne Európai Unió - költségelemzés, 2019-2024 (angolul)

Le nem zárt ügyek: a végső döntésre váró legfontosabb tíz ügy (Európai Bizottság, angolul)