Multimédiás tartalmak és szolgáltatások 

 
 

A Parlament tájékoztatási, kutatási, közvéleménykutatási és sajtószolgálatai az európai választások előtt a parlamenti munkáról szóló tudósításokhoz naprakész multimédiás eszközök és szolgáltatások széles skálájával állnak a sajtó és az audiovizuális média rendelkezésére.

Szóvivői szolgálat

A szóvivői szolgálat az intézmény működésével kapcsolatban, valamint a Parlament szabályairól, eljárásairól, pénzügyeiről és igazgatásáról ad tájékoztatást. A leggyakrabban feltett kérdésekre adott válaszok és a különböző tévhíreket cáfoló valós információk a közelmúltban frissített Gy.I.K. oldalon találhatók.

Sajtószolgálat

A parlamenti szakmai munka bármely területét érintő média-megkeresésre a Brüsszelben, illetve a tagállamok tájékoztató irodáiban dolgozó sajtóreferensek válaszolnak. A sajtóreferensek készítik a vitákról és szavazási eredményekről szóló emlékeztetőket és sajtóközleményeket, és ők szervezik a szakbizottsági és parlamenti sajtótájékoztatókat és szemináriumokat is.

Audiovizuális szolgálat

A Parlament a videó-, rádió-, fotó-, és multimédia anyagok elkészítéséhez tartalmi és technikai segítséget egyaránt biztosít a parlamenti munkáról tudósító szakemberek számára. A menün többféle élő közvetítés, hírösszefoglaló és illusztráció található, emellett a legfontosabb eseményekről, így a külföldi hivatalos utakról is biztosítunk anyagot.

Letölthető multimédia

A multimédia központban a legfontosabb parlamenti témákat és eljárásokat magyarázó hírösszefoglalók, élő videó- és hanganyag, szerkesztett videóanyag, fényképek és archív anyag, valamint animált videó és infografikák tölthetők le.

Az elérhetőségek teljes listája: Szóvivői szolgálat, Sajtószolgálat a tagállamok tájékoztató irodáiban, Sajtószolgálat Brüsszelben, Audiovizuálismédia-szolgálat

Eurobarométer-felmérések és közvélemény-kutatás minden tagállamban

Az Eurobarométer-felmérések a témák széles skáláját lefedve vizsgálják, miként látják az európaiak az Unió által végzett munkát és milyen elvárásaik vannak az Unióval szemben. A felmérés részletesen vizsgálja, hogyan vélekednek a polgárok az Európai Parlamentről. Egy, kifejezetten a Parlamenttel foglalkozó Eurobarométer-felméréssorozat azt vizsgálja, mennyire érdeklődnek az európaiak a 2019-es választások iránt, és mi a véleményük az európai projektről. A következő Eurobarométer-felmérés a tervek szerint 2018 szeptemberében és 2019 márciusában lát napvilágot.

Az Európai Unió 27 tagállamában mért szavazati szándékról szóló adatok, illetve az új Parlament összetételére vonatkozó előrejelzések a választásokat megelőző egy hónapban hetente jelennek majd meg.

Az Eurobarométer-felmérések módszertana

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság felméréseit ugyanaz a szolgáltató ugyanazzal a módszerrel végzi, így a trendek közvetlenül összehasonlíthatók. A felmérések során a 28 uniós tagállam 15 éven felüli lakossága körében mintegy 27 ezer válaszadóval készítenek személyes interjút.

A felméréshez használt mintát úgy állítják össze, hogy az tükrözze az egyes tagállamok társadalmi-demográfiai szerkezetét, és statisztikailag teljes mértékben reprezentatív legyen. Az eredmények elemzése során igyekeznek a lehető legteljesebb áttekintést nyújtani az országban tapasztalt változásokról, regionális sajátosságokról, társadalmi-demográfiai különbségekről és történelmi tendenciákról.

A Parlament Eurobarométer-felméréseinek egy egész sorozata kifejezetten a polgárok 2019-es választások iránti érdeklődését és az európai projekttel kapcsolatos véleményét vizsgálja. A sorozat a választás után kiértékelő elemzésekkel zárul, amelyek segítenek jobban megérteni az európai polgárok szavazási magatartását.

Minden egyes felmérés esetében az alábbi dokumentumok állnak rendelkezésre:

  • a fő jelentés (a közzététel napján csak angolul, később mind a 23 nyelven),
  • a társadalmi-demográfiai sajátosságokat és az eredményeket tartalmazó teljes körű melléklet,
  • nemzeti adatlapok az egyes tagállamokban mért főbb eredményekről (angolul és az adott ország nyelvén),
  • összesített Excel-adatlapok,
  • a nyers adatok teljes körét tartalmazó SPSS-fájl (kérés esetén), valamint
  • az EP európai választások előtt készült Eurobarométer-felmérései.

Közelmúltbeli felmérések

Egy évvel a 2019-es európai választások előtt (2018. május)

2017. évi Parlaméter (2018. október)

Két évvel a 2019-es európai választások előtt (2017. május)

Az Európai Parlament Kutatószolgálata (EPRS)

Az Európai Parlament Kutatószolgálata (EPRS) független, objektív és hiteles információkat szolgáltat a parlamenti döntéshozatal elősegítéséhez, a nagy nyilvánosság számára pedig valamennyi szakpolitikai területről tájékoztatást nyújt.

Az EPRS angol nyelvű tanulmányai, tájékoztatói és adatlapjai az EPRS weboldalán, valamint mobilalkalmazás révén is elérhetők.

Letölthető infografikák

Az EPRS grafikongyűjteménye statisztikai adatokat tartalmazó ábrák, grafikonok, táblázatok és térképek sorát kínálja szabad felhasználásra (az Európai Parlament Kutatószolgálatát forrásként kell feltüntetni). A képeket az EPRS állította össze az egyes ábrákon említett forrásokból származó statisztikai adatok alapján.

Hatásvizsgálat és európai hozzáadott érték

Az EPRS hatásvizsgálati szolgálata az uniós fellépés szükségességének megítéléséhez, valamint az uniós jogalkotás gyakorlati működésének ellenőrzéséhez és felügyeletéhez ad segítséget.

Az EPRS a nyilvánosság által is igénybe vehető szolgáltatásai között az Európai Parlament irattára és az „Ask EP” szolgáltatás szerepel.