Az Európai Parlament legfontosabb eredményei 2014-2018 

 
 

Megosztás itt: 

A Parlament az európai demokrácia középpontja. Az európaiak által közvetlenül megválasztott képviselők a Tanáccsal együtt vitatják meg a javaslatokat és döntenek a jogszabályokról.

De a jogszabályalkotás csak az egyik feladatköre a Parlamentnek. A képviselők kulcsfontosságú parlamenti viták során rendszeresen áttekintik és formálják a nemzeti és a nemzetközi vezetők politikai célkitűzéseit, megvizsgálnak problémás kérdéseket, felmérik az uniós fellépés szükségességét, és kezdeményezik egyes jogszabályok felülvizsgálatát vagy újak megalkotását.

A képviselők értékelik az Európai Bizottság biztosainak munkáját, nyomon követik, hogyan ültetik át a tagállamok a gyakorlatba az uniós szabályokat, és nagy súlyú intézményeket és szervezeteket is felelősségre vonnak, különösen, ha meglátásuk szerint alapvető jogok kerültek veszélybe. Az állampolgárok valós problémáit ismerve rendszeresen élnek jogukkal - és teljesítik feladatukat -, hogy a helyszínen tekintsék meg az uniós szakpolitikák megvalósult eredményét, hogy figyelemmel kövessék a nemzetközi megállapodások letárgyalását, és hogy végül szavazzanak is azokról. A képviselők szükség esetén meg is vétózhatják az Európai Bizottság döntéseit.

Az Európai Bizottság eddigi teljesítményének értékelése (EP kutatószolgálat, angolul)

Olvassa el Az EP-s képviselők munkájáról szóló összefoglalót.

A Parlament az elmúlt négy év során a még hatékonyabb és áttekinthetőbb jogalkotás érdekében módosította belső szabályzatát. A sürgős feladatokkal, különösen, amikor pénzügyi válságból kilábaló tagállamról van szó, gyorsított eljárásban foglalkoznak a képviselők. Itt tudhat meg többet a jobb törvénykezésről szóló megállapodásról (angolul).


Lezárt jogalkotói munka

A Parlament 2014 óta a Juncker-Bizottság csaknem ezer jogalkotási javaslatát vitatta meg, fejlesztette tovább, és tárgyalta le sikerrel a Tanáccsal.

A 8. parlamenti ciklus legfontosabb eredményei:Ha mindent tudni szeretne: törvényalkotás lépésről lépésre 2014 óta az összes szakpolitikai területen (angolul)


Vizsgálatok és új szabályozás kezdeményezése

A törvényi változások előkészítéseként a képviselők több olyan állásfoglalást is elfogadtak, amelyek az általuk képviselt lakosság aggodalmainak és elvárásainak adnak hangot. Az állásfoglalásokat a Bizottság figyelembe veszi az új jogszabály-javaslatok kezdeményezésekor vagy a hatályban lévő jogszabályok módosításakor.

Példák ilyen állásfoglalásra: Az EP a közérdekű bejelentők védelmét (angolul), hosszabb élettartamú használati tárgyak gyártását, a termelők támogatását kéri. A Parlament összes állásfoglalása és kezdeményezése (angolul)

Amikor nagyszabású botrányokra vagy visszaélésekre derül fény (mint például a Luxleaks, a Panama-papírok, az autógyártók kibocsátási csalása, növényvédőszerek engedélyezése esetében), a Parlament különbizottságokat állít fel. Ezek a bizottságok az adott kérdést alaposan körbejárva vizsgálatok és meghallgatások révén állapítják meg az érintettek felelősségét. Eredményeik és részletes ajánlásaik az új bizottsági javaslatok részét képezik.

Példák különbizottságokra: TAX3, EMIS, PEST, TERR, PANA


Szavazás az Unió költségvetéséről és annak ellenőrzéséről

Az Unió éves költségvetéséért a Parlament és a Tanács közösen tartozik felelősséggel. A Parlamentnek az Unió hosszú távú költségvetésébe, az ún. többéves pénzügyi keretbe is beleszólása van: elfogadásához az intézmény jóváhagyása szükséges. A Parlament az Európai Uniómentesítő hatósága, vagyis minden egyes uniós intézmény és ügynökség esetében a Parlament vizsgálja meg az uniós pénzek felhasználásának szabályszerűségét a korábbi költségvetési években. A vizsgálat eredményeképpen a Parlament lezárhatja az adott uniós intézmény éves költségvetését, de a mentesítést el is halaszhatja, vagy megtagadhatja.


Demokratikus ellenőrzés

A parlamenti szakbizottságokban dolgozó képviselők közelről nyomon követik az uniós jogszabályok végrehajtását és azok hatását az európaiak életére. Figyelemmel kísérik az Európai Bizottság végrehajtó munkáját, és hogy a testület hogyan kezeli az uniós pénzeket. A parlamenti adatgyűjtő és ideiglenes bizottságok a helyszínen gyűjtenek anyagot a további lépések megtétele előtt.

Példák delegációkra: törökországi menekülttábor meglátogatása (videó); a jogállamiság meglétét vizsgáló delegációk Máltán és Szlovákiában (angolul).

A képviselők sürgős esetben írásban is kérdezhetnek a Bizottságtól. Az ilyen kérdéseket időnként a politikai csoportok által benyújtott állásfoglalások kísérik.

A Parlament szükség esetén megvétózhatja a Bizottság egyes döntéseit (a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusok esetében), amikor álláspontja szerint a végrehajtó szerv túllépte hatáskörét.

Példák parlamenti vétóra: bébiételek cukortartalma (angolul), energiaitalok (angolul), kadmium (angolul)


Nemzetközi megállapodások

A képviselők ezen kívül figyelemmel kísérik, hogyan tárgyalja a Bizottság a nemzetközi szerződéseket. A nagyobb átláthatóság és a Parlament fokozottabb részvétele érdekében részletes állásfoglalásokat fogadnak el minden olyan végső megállapodás előtt, amelynek életbe lépéséhez a Parlament jóváhagyása (azaz jóváhagyó vagy elutasító szavazata) szükséges.

Példák ilyen nemzetközi megállapodásra: BREXIT (angolul), TTIP, CETA


Állampolgárok petíciói

A Parlament Petíciós Bizottsága 2014 júliusa óta közel 6.400 petíciót vett jegyzékbe, és számos, az uniós jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos állampolgári panasszal, kívánsággal és észrevétellel foglalkozott. A bizottság egy-egy konkrét probléma megoldása során közvetítőként jár el a petíciót beadók és a tagállamok között. A petíciókat időnként a plenáris ülésen viták, szóbeli kérdések és állásfoglalások követik.

Példák a Petíciós Bizottságban felvetett témákra: bizonytalan munkaviszony az Unióban, fogyatékkal élők jogai, a kisebbségekhez tartozók hátrányos megkülönböztetésének tilalma, gyermekek jogai.


Mit tesz értem Európa? Az Uniós jogszabályok hatása a társadalom egyes csoportjaira az EP kutatószolgálat angol nyelvű blogján a What Europe does for you címke alatt

Mit tett értünk az EU? (videó)