EP nariai siekia sugriežtinti produktų saugos ir rinkos priežiūros taisykles 

Antradienį Europos Parlamentas spręs ar įpareigoti gamintojus, kurie tiekia produkciją ES rinkai, nurodyti, kur pagaminti jų produktai. Kartu siūloma griežtinti bausmes įmonėms, kurios pardavinėja nesaugius produktus. Šie siūlymai numatyti naujose produktų saugos ir rinkos priežiūros taisyklėse, kuriomis siekiama sustiprinti vartotojų apsaugą ES.

Europarlamentarai mano, kad nuorodą į prekės kilmės valstybę turėtų padidinti produkcijos atsekamumą ir sustiprinti vartotojų apsaugą. Todėl EP Vidaus rinkos komitete jie pritarė Komisijos pasiūlymui įpareigoti gamintojus nurodyti, kur pagaminta jų produkcija (ES ar konkrečioje valstybėje). Šiuo metu apie 10 proc. valstybės institucijų patikrintos produkcijos neįmanoma nustatyti tikrojo gamintojo.

 

Vidaus rinkos komitetas taip pat pasiūlė įvesti savanorišką produkcijos ženklinimą - "atliktas ES saugos vertinimas". Jis parodytų vartotojams, kad tokias prekes patikrino nepriklausomi vertintojai ir pripažino, kad jos yra saugios. Kartu EP nariai kviečia griežtinti bausmes įmonėms, kurios tiekia rinkai saugos reikalavimų neatitinkančius produktus, o už pakartotinius pažeidimus viešinti šias įmones ES lygiu.


Produktų saugos ir rinkos priežiūros taisyklės bus taikomos ES parduodamai produkcijai, išskyrus maisto produktus ir vaistus.


Debatai: 2014-04-15

Balsavimas: 2014-04-15

Procedūra: Bendro sprendimo (įprasta teisėkūros procedūra), pirmasis skaitymas

Spaudos konferencija: 2014-04-16, 9.30 val.

Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę #ProductSafety #MarketSurveillance #ConsumerProtection #consumer