EP spręs dėl 2021–2027 m. ilgalaikio ES biudžeto prioritetų 

Trečiadienį europarlamentarai patvirtins savo poziciją deryboms dėl ES ilgalaikio biudžeto ir jo paskirstymo skirtingoms ES programoms.

Tikėtina, jog Parlamentas ragins numatyti daugiau finansavimo jaunimo, mokslinių tyrimų programoms, ekonomikos plėtrai, darbo vietų kūrimui ir klimato kaitos mažinimui, formuojant 2021–2027 m. daugiametį ES biudžetą. Pakankamai išteklių turi būti skiriama spręsti naujiems iššūkiams, tokiems kaip migracija, saugumas ir gynyba, o nauji tiesioginiai pajamų šaltiniai turi iš dalies pakeisti valstybių narių įnašus.

Kiti žingsniai

EP radus bendrą sutarimą lapkričio 14 d. plenariniame posėdyje, o vėliau ir ES Tarybai patvirtinus savo poziciją, šios dvi institucijos bus pasirengusios tarpusavio deryboms. Daugiamečiam ES biudžetui patvirtinti reikia EP pritarimo.

Europarlamentarai tikisi, kad „gerą susitarimą pavyks pasiekti iki 2019 m. EP rinkimų, kad būtų galima laiku pradėti įgyvendinti naujas programas“.

Bendroji informacija

Maždaug 94 proc. ES biudžeto skiriama piliečiams, regionams, miestams, ūkinininkams ir verslui. Likusius 6 proc. sudaro ES administracinės išlaidos.


Debatai: 2018-11-13

Balsavimas: 2018-11-14

Procedūra: pritarimo

Spaudos konferencija: 2018-11-14, 16 val.