EP ragina užtikrinti mažumų teisių apsaugą 

Antradienį EP balsuos dėl siūlymo ES teisės aktais užtikrinti mažumų teises valstybėse narėse ir numatyti priemones prieš jų nesilaikančias šalis.

Europos Komisija raginama pasiūlyti direktyvą, kurioje būtų numatyti minimalūs reikalavimai valstybėms narėms užtikrinti mažumų apsaugą, taip pat galimybė imtis priemonių prieš jų nesilaikančias ES šalis. Europarlamentarai siūlo naudotis Europos žmogaus teisių konvencijos apibrėžimu mažumoms apibūdinti.


EP nariai sunerimę dėl savos valstybės neturinčios romų tautos padėties ES šalyse, kuriose ši mažuma dažnai atsiduria užribyje. Jie ragina valstybes nares imtis priemonių užtikrinti, kad ši mažuma galėtų naudotis pagrindinėmis žmogaus teisėmis.


Debatai: 2018-11-12

Balsavimas: 2018-11-13

Procedūra: įstatymo galios neturinti rezoliucija