EP siekia atimti finansavimą iš pavojų teisės viršenybei keliančių ES narių 

Ketvirtadienį EP nariai balsuos dėl taisyklių, kurios leistų laikinai sustabdyti ES finansavimą toms narėms, kurios kišasi į teismų veiklą ir nemažina korupcijos bei sukčiavimo.

Europos Komisijai įrodžius, jog bendrieji teisės viršenybės pažeidimai ES šalyse kelia grėsmę ES fondų valdymui, ji galėtų pasiūlyti priemonių tai spręsti: nuo išankstinio finansavimo mažinimo iki ES biudžeto išmokų nutraukimo. Europos Parlamentas ir ES Taryba turėtų patvirtinti bet kokį sprendimą.

Nors EP Biudžeto kontrolės komiteto nariai iš esmės pritaria tokiam Europos Komisijos pasiūlymui, jie nurodė papildomas apsaugos priemones, kurios leistų užtikrinti, kad vyriausybės, net ir netekusios finansavimo, vis tiek privalėtų mokėti galutiniams ES paramos gavėjams, pavyzdžiui, tyrėjams ar pilietinės visuomenės organizacijoms.

Demokratijos, teisės viršenybės ir pagrindinių teisių skatinimas

EP taip pat aptars ir balsuos dėl 2021–2027 m. programos „Teisės ir vertybės“ finansavimo didinimo iki 1,834 mlrd Eur. Ši suma kone trigubai didesnė nei toji, kuri pasiūlyta Europos Komisijos (642 mln. Eur). Lėšos būtų skiriamos demokratijai, teisės viršenybei ir pagrindinėms teisėms visoje Europos Sąjungoje skatinti, įskaitant finansinės paramos teikimą pilietinės visuomenės organizacijoms, dirbančioms šiais klausimais.

EP Piliečių laisvių komiteto nariai pateikė pataisų, teigiančių, kad ES valstybės, įtrauktos į teisminio nagrinėjimo procesus dėl teisės viršenybės nepaisymo, gali prarasti teisę savarankiškai tvarkyti ES skirtas lėšas. Jie taip pat nori paspartinti procedūrą, skirtą išmokėti fondų lėšas demokratiniam dialogui remti tose valstybėse narėse, kuriose kyla pavojus ES esminėms vertybėms.

Debatai: 2019-01-16

Balsavimas: 2019-01-17

Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis svarstymas