Civilinė sauga: sutelkti ištekliai padės efektyviau reaguoti į nelaimes 

Antradienį europarlamentarai spręs, ar atnaujinti ES civilinės saugos mechanizmą, kuris buvo išbandytas 2017 m. ir 2018 m. miškų gaisrų, audrų ir potvynių metu.

Naujasis teisės aktas, dėl kurio gruodį neoficialiai susitarta su ES Taryba, padės valstybėms efektyviau dalintis civilinės saugos ištekliais, kad būtų galima greičiau ir veiksmingiau reaguoti į stichines ir žmogaus sukeltas nelaimes.


Parlamentas prašo sudaryti „RescEU“ išteklių rezervą, kuriam priklausytų miško gaistų gesinimo lėktuvai, didelio pajėgumo siurbliai, lauko ligoninės ir skubios pagalbos komandos. Šie ištekliai būtų naudojami ištikus įvairioms avarinėms situacijoms ES, tačiau tik tuomet, jei valstybės neturėtų pakankamai savų išteklių reaguoti į nelaimę.


ES civilinės saugos mechanizmas šiuo metu veikia kaip savanoriška sistema, per kurią ES koordinuoja dalyvaujančių valstybių savanorišką pagalbą to paprašiusiai šaliai. Pastaraisiais metais ekstremalios oro sąlygos ir kiti panašūs reiškiniai paskatino ES valstybes sustiprinti tarpusavio pagalbos pajėgumus, tačiau dėl ribotų išteklių ES vis dar negali pakankamai joms padėti.

Debatai: 2019-02-12

Balsavimas: 2019-02-12