EP ragins sparčiau diegti naujoves pesticidų srityje 

ES valstybės nesugebėjo pakeisti cheminių pesticidų nepavojingomis alternatyvomis, sakoma rezoliucijoje, dėl kurios bus balsuojama antradienį.

Europarlamentarų susirūpinimą kelia tai, kad ES valstybės nepasiekė pažangos įgyvendindamos ES teisės aktus dėl tausiojo pesticidų naudojimo. Labai nedaug padaryta skatinant rengti mokslinius tyrimus, plėtoti ir naudoti ne chemines, mažai rizikingas alternatyvas.

Bendra informacija

2017 m. spalio mėn. atliktas mokslinis tyrimas dėl skraidančių vabzdžių biomasės parodė, kad skraidančių vabzdžių populiacija 63-uose Vokietijos natūraliose saugomose teritorijose per 27 metus sumažėjo daugiau nei 75 proc.

Debatai: 2019-02-12

Balsavimas: 2019-02-12

Procedūra: ne teisėkūros rezoliucija