ES skatina pakartotinai naudoti vandenį žemei drėkinti 

Antradienį bus balsuojama dėl planų sudaryti palankesnes sąlygas pakartotinai naudoti išvalytas nuotekas žemės ūkyje.

Europarlamentarai spręs, ar patvirtinti teisės aktą dėl minimalių kokybės reikalavimų perdirbtam vandeniui, kad jis būtų tinkamas naudoti žemės ūkio drėkinimui. Jame taip pat nustatyti gamybos, paskirstymo ir saugojimo operatorių įsipareigojimai bei rizikos valdymo priemonės.

Klimato kaita, nenuspėjamos oro sąlygos ir sausros vis dažniau apsunkina prieigą prie gėlo vandens, kuris reikalingas miestų plėtrai ir žemės ūkiui. Užtikrinus, kad išvalytas nuotekas būtų galima pakartotinai panaudoti, ypač žemės ūkyje, pavyktų sumažinti vandenviečių ir požeminio vandens naudojimą.

Debatai : 2019-02-12

Balsavimas : 2019-02-12

Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis svarstymas