Dalytis šiuo puslapiu: 

EP Transporto komiteto nariai ketvirtadienį balsuos dėl ES tachografų naudojimo taisyklių atnaujinimo, kuriuo siekiama užkirsti kelią sukčiavimui ir sumažinti administracinę naštą vežėjams. Atnaujintos taisyklė parengs dirvą „išmaniųjų tachografų“ diegimui panaudojant naujas technologijas, tokias kaip palydovinis vietos nustatymas ir nuotolinis ryšys.

Siekiant užtikrinti, kad tolimųjų reisų vairuotojai laikytųsi ES nustatytų darbo ir poilsio taisyklių, šešiuose milijonuose Europos sunkvežimių ir autobusų įrengti tachografai – prietaisai, skirti su vairuotojo veikla susijusiems duomenims (darbo, vairavimo ir poilsio laikas, nuvažiuotаs atstumas) įrašinėti. Skaitmeniniai tachografai naujose transporto priemonėse privalomi nuo 2006 metų.


EK duomenimis, 2009 metais kone dešimtadalis patikrintų transporto priemonių pažeidė vairuotojų darbo ir poilsio reikalavimus. Nustatyta, kad ketvirtadalyje šių transporto priemonių buvo klastojami tachografo duomenys.


Ką pasiūlė Komisija?


Praeitų metų vasarą Europos Komisija pasiūlė atnaujinti nuo 1985 metų, kuomet buvo įteisinti pirmieji analoginiai tachografai, galiojančias taisykles. Jei Europos Parlamentas ir ES Taryba sutars dėl pakeitimų, nauja sistema turėtų pradėti veikti 2017 metais.


Tarp siūlomų naujovių:

  • palydovinės navigacijos sistemos integravimas – tai leistų rankinį duomenų įrašymą pakeisti automatiniu

  • nuotolinio ryšio ir kontrolės įdiegimas – sumažintų patikrų skaičių kelyje

  • speciali sąsaja, kuri leistų „bendrauti“ su kitomis „protingomis“ transporto sistemomis (pvz., su pagalbos iškvietimo sistema „eCall“)

  • vairuotojo pažymėjimo sujungimas su vairuotojo kortele, naudojama skaitmeniniuose tachografuose, – tai užkirstų kelią apgaulėms, susijusioms su kortelių perdavimu kitiems vairuotojams


Be to, numatoma griežčiau kontroliuoti tachografų diegimą ir kalibravimą – transporto įmonėms nebus leidžiama pačioms diegti tachografus į savo sunkvežimius.


Kokius pakeitimus siūlo europarlamentarai?


EP nuomonę dėl tachografų parengusi europarlamentarė Silvia–Adriana Ţicău (Socialistai ir demokratai, Rumunija) siūlo papildomus pakeitimus, tarp kurių:

  • programos, kuri pateiktų vairuotojui interpretuotus tachografo duomenis, sukūrimas siekiant padėti laikytis darbo ir poilsio taisyklių

  • geresnė sistemoje laikomų vairuotojo asmens duomenų apsauga

  • programinės įrangos, kurią tachografo duomenų interpretavimui naudoja inspektoriai, harmonizavimas taikant ES tipo partvirtinimo procedūrą

  • sankcijų už ypač sunkius pažeidimus harmonizavimas