Dalytis šiuo puslapiu: 

Apmokestinimas Europos Sąjungoje: faktai ir skaičiai 

Po aštuonis mėnesius trukusio tyrimo Specialusis sprendimų dėl mokesčių komitetas spalio 26 dieną patvirtino rekomendacijas, kaip užtikrinti, kad įmonės sąžiningai mokėtų joms priklausančią mokesčių dalį. Galutinis balsavimas plenarinėje sesijoje numatytas lapkričio pabaigoje, tačiau iki jo tokios korporacijos kaip „Google“ ir „Facebook“ dar turi galimybę pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu. Pasitelkę infografiką sužinokite daugiau apie apmokestinimą Europos Sąjungoje.

Specialusis sprendimų dėl mokesčių komitetas (#TAXE) įsteigtas šių metų pradžioje siekiant įvertinti ES valstybių narių sprendimus dėl mokesčių lengvatų, agresyvaus mokestinio planavimo poveikį valstybės finansams ir tai, kaip Europos Komisija prižiūri valstybės pagalbos teikimą Sąjungos šalyse.


„Parengsime pasiūlymus, kaip užkirsti kelią mokesčių bazės irimui, sustiprinti administracinį bendradarbiavimą ir pasiekti skaidrumą didinančius tarptautinius susitarimus“, – teigė komiteto pirmininkas Alain Lamassoure (Europos liaudie partija, Prancūzija).


Spalio 21 dieną Europos Komisija padarė išvadą, kad Liuksemburgas suteikė atrankiųjų mokesčių lengvatų grupės „Fiat“ finansų bendrovei, o Nyderlandai – grupės „Starbucks“ kavos skrudinimo bendrovei. Tai leido dirbtinai sumažinti šių bendrovių mokamus mokesčius ir suteikė joms nesąžiningą konkurencinį pranašumą kitų bendrovių atžvilgiu.


Europos Parlamento pozicija


Europarlamentarai pasveikino šį EK sprendimą pavadindami jį „svarbiu žingsniu kovoje su agresyviu mokesčių planavimu, kurį Europoje vykdo stambios tarptautinės bendrovės“.


Specialusis EP komitetas spalio 26 dieną patvirtino išvadas ir rekomendacijas, kaip užtikrinti sąžiningesnį ir veiksmingesnį pelno apmokestinimą Europos Sąjungoje.


Savo ruožtu spalio 27 dieną europarlamentarai plenarinėje sesijoje pareiškė nuomonę dėl naujų taisyklių, kuriomis nustatomas privalomas automatinis valstybių narių keitimasis informacija apie tarpvalstybinius sprendimus dėl mokesčių. Dėl šios direktyvos spalio 6 dieną sutarta ES Taryboje, o EP balsavimas – konsultacinio pobūdžio.


Žiūrėti spaudos konferenciją apie šių balsavimų rezultatus.


Ekonomikos komiteto nariai spalio 13 dieną gana šaltai sutiko Taryboje suderėtą tekstą dėl pernelyg „ribotos apimties“. Išsamiau apie šią direktyvą ir EP poziciją galite sužinoti pasiklausę EP Tyrimų tarnybos parengtos tinklalaidės (angl. podcast).


Galimybė korporacijoms pareikšti savo nuomonę


Tyrimo eigoje EP komitetas kvietė stambių tarptautinių bendrovių atstovus atvykti ir išsakyti savo nuomonę dėl pelno apmokestinimo praktikos, tačiau iš 18 pakviestų bendrovių į komitetą atvyko tik 4 įmonių atstovai.


Todėl komiteto nariai nusprendė surengti dar vieną klausymą – lapkričio 16 dieną – ir iki galutinio balsavimo plenarinėje sesijoje darkart suteikti galimybę šių bendrovių atstovams pareikšti savo nuomonę Europos Parlamente. „Google“, „Facebook“, HSBC grupė ir „Barclays“ bankas jau patvirtino, kad atvyks.