Europos ombudsmenas: džiaugiuosi galėdamas padėti žmonėms 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Nuo 2003 m. Europos ombudsmenu dirbantis Nikiforos Diamandouros 

Ketvirtadienį priimtoje rezoliucijoje europarlamentarai palankiai įvertino Europos ombudsmeno veiklą praeitais metais, tačiau išreiškė susirūpinimą dėl padidėjusio skundų prieš Komisiją skaičiaus. Europos ombudsmenas Nikiforos Diamandouros sutiko atsakyti į mūsų klausimus.

Praeitais metais europiečiai pateikė mažiau skundų nei 2009 m. Kodėl?


Dauguma piliečių nežino mano kompetencijos ribų. Dėl 70 proc. gautų skundų turėtų būti kreipiamasi į nacionalinius kontrolierius. Man adresuojami skundai turi atitikti dvi sąlygas: skundas turi būti susijęs su ES teisės pažeidimu ir tas pažeidimas turi būti padarytas ES institucijos.


Siekdami pagerinti žmonių supratimą atnaujinome savo tinklalapį, kuriame dabar yra interaktyvus atsakymų apie skundų pateikimą gidas.


Pastaruoju metu nepriimtinų skundų sumažėjo 23 proc., tai reiškia, kad jie pasiekia tinkamą adresatą. Laikau tai sėkme.


Dėl kokių pažeidimų kreiptasi daugiausiai 2010 metais?


Juos galima suskirstyti į penkias kategorijas: skaidrumo stoka, viešieji pirkimai ir subsidijos, ES institucijų personalo skundai, ES personalo atranka ir Komisijos, kaip ES sutarčių sergėtojos, vaidmuo. Piliečiai gali pateikti man skundą, jei mano, kad Europos Komisija netinkamai įgyvendina pažeidimo procedūrą prieš valstybes nares, kai šios nesilaiko ES teisės.


Ar pasitaikė išskirtinių atvejų, kurie įstrigtų atmintyje?


Mano galutinis ginklas – specialios ataskaitos Parlamentui. Praeitais metais parengiau ataskaitą apie vieną atvejį, kai eurokomisaras net 15 mėn. nesuteikė prieigos nevyriausybinei organizacijai prie dokumentų apie vokiečių automobilių gamintoją „Porsche“. Tuo tarpu teisės aktuose nustatytas 3 mėn. terminas.


Nors ES institucijos paprastai gerbia Jūsų sprendimus, vis dar gaunate nepatenkinamų atsakymų į Jūsų kritines pastabas. Ką tuomet darote?


Aš stebiu, ar institucijos atsižvelgia į mano pastabas dėl netinkamo administravimo. Po šešių mėnesių nuo pastabos pateikimo aš pasikviečiu jų atstovus ir prašau paaiškinti, kas buvo nuveikta per tą laikotarpį. Jie privalo man atsiskaityti.


Jūs palaikote nuolatinį dialogą su skundo pareiškėjais. Kodėl tai svarbu?


Lisabonos sutartis sustiprino dialogo su piliečiais vaidmenį. Ombudsmeno institucijai, kuri nagrinėja skundus, nuolatinis bendravimas su žmonėmis yra natūralus dalykas. Siekiame, kad ir kitos institucijos tai darytų.


Ką labiausiai mėgstate savo darbe?


Man patinka, kad dirbu su profesionaliais tarnautojais, kurie žino žaidimo taisykles. Net ir pasitaikius atvejams, kuomet ES institucijos nepakankamai išmano teisės reikalavimus, galiu veiksmingai su jomis bendradarbiauti. Be to, šis darbas suteikia man galimybę pasiekti visų 27 ES valstybių narių ir narių kandidačių piliečius. Džiaugiuosi galėdamas jiems padėti.


Interviu publikuotas 2011 m. spalio 31 d.

2010 m. skundai Europos ombudsmenui 
  • 58 proc. skundų pateikta internetu 
  • Pagal vienam gyventojui tenkančių skundų skaičių pirmauja Liuksemburgas, mažiausiai skundžiasi britai 
  • 219 skundų prieš EK, 35 – prieš Europos personalo atrankos tarnybą, 22 – prieš EP 
  • 52 proc. skundų išnagrinėti per 3 mėn.