Dalytis šiuo puslapiu: 

Europos Audito Rūmų pirmininkas Vítoras Caldeira 

Teisingi mokėjimai, taisyklių laikymasis, rezultatų siekimas – dalykai, be kurių sunku įsivaizduoti gerą finansų valdymą. Ar ES institucijos tinkamai naudoja Europos mokesčių mokėtojų pinigus? Apie tai diskutuojama trečiadienio popietę plenarinėje sesijoje Briuselyje. Jos metu Europos Audito Rūmų pirmininkas Vítoras Caldeira pristato 2013 m. ES biudžeto įvykdymo ataskaitą. Diskusiją galite žiūrėti internetu – pasitelkę nuorodą dešinėje.

1977 m. įsteigti Audito Rūmai padeda Parlamentui ir Tarybai atlikti ES biudžeto vykdymo stebėtojų funkciją bei veikia kaip nepriklausomas Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtojas.


Atlikę ES finansų auditą, jie kasmet skelbia ES biudžeto įvykdymo ataskaitą, į kurią įeina sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimas (pranc. déclaration d'assurance arba DAS). Ji siunčiama Parlamentui ir Tarybai.


Skaityti visas naujienas iš Europos Parlamento.


Ši ir kitos specialios ataskaitos yra Parlamento atliekamos metinio biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pagrindas.


Patvirtindamas biudžeto įvykdymą EP pripažįsta, jog institucija ar agentūra tinkamai vykdė savo biudžetą. Procedūra gali baigtis patvirtinimu, atidėjimu ar nepatvirtinimu.