Pirmininkavimas ES Tarybai: ko tikėtis iš Rumunijos? 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. pirmininkavimą ES iš Austrijos perėmė Rumunija. Paklausėme Rumunijos EP narių, ko jie tikisi iš savo šalies pirmininkavimo.

Pirmininkavimą ES iš Austrijos perėmė Rumunija 

Pirmininkaujančios Rumunijos veiklos programą sausio 15 d. europarlamentarai aptarė kartu su šalies premjere Viorica Dăncilă.

Tarp pagrindinių Rumunijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetų:

  • ES ekonomikos augimo skatinimas;
  • konkurencingumo gerinimas;
  • vidaus saugumo stiprinimas;
  • bendrų Europos vertybių skatinimas;
  • kova su rasizmu, ksenofobija, antisemitizmu, netolerancija.


Šalies pirmininkavimo metu taip pat bus ieškoma sutarimo dėl ilgalaikio ES biudžeto ir sprendžiamas JK pasitraukimo iš Sąjungos klausimas.

Gegužės 9 d. Sibiu mieste vyks aukščiausiojo lygio susitikimas, kuriame ES lyderiai diskutuos dėl Europos ateities. Rumunija ES Tarybai pirmininkauja pirmą kartą.

Rumunijos europarlamentarų nuomonės

Marian–Jean Marinescu (Europos liaudies partija): „Rumunijos pirmininkavimo metu bus sprendžiami svarbūs ES klausimai, tokie kaip migracija, „Brexit“, daugiametė finansinė programa, bei, žinoma, Europos Sąjungos ateitis. Mano nuomone, derybos dėl ES ilgalaikio biudžeto (2021–2027 m.) bus svarbus egzaminas tiek Rumunijai, tiek visai ES, nes [nauja] Europos bendrijos ateities vizija turės būti perkelta į konkrečias politikos sritis ir finansavimą.“

Victor Boștinaru (Socialistai ir demokratai): „Tikiuosi, kad bus pasiektas susitarimas dėl Europos ateities vizijos, kurioje nebus dviejų ar kelių greičių požiūrio ir įtampų, kurios gali pakenkti Europos projektui. Todėl norėčiau tikėti, kad aukščiausiojo lygio susitikime Sibiu bus sukurta vizija, kurioje vyraus solidarumas ir vienybė. Tikiuosi, kad šiame aukščiausiojo lygio susitikime bus pasiektas susitarimas dėl biudžeto. Tikėtina, kad bus patvirtintas susitarimas dėl „Brexit“ bei priimti svarbūs sprendimai, patvirtinantys plėtros politiką Vakarų Balkanų atžvilgiu ir iš naujo apibrėžiantys Rytų partnerystę pragmatiškesniais elementais. Manau, kad Rumunijos pirmininkavimo metu turėtų būti aiškiai nubrėžta Europos gynybos politikos kryptis.“

Laurențiu Rebega (Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija): „Pirmiausia, norėčiau, kad būtų aktyviai ir protingai sprendžiami trys pagrindiniai klausimai: daugiametė finansinė programa, „Brexit“ ir gegužės mėnesį vyksiantys Europos Parlamento rinkimai. Be to, būtų puiku, jei Rumunija atnaujintų sanglaudos politikos projektus, kurie pateisintų visų ES piliečių lūkesčius ir pasitikėjimą.“

Norica Nicolai (Liberalai ir demokratai): „Pirmasis pirmininkavimas ES Tarybai prasideda sudėtingu tiek Rumunijai, tiek ES laiku. „Brexit“ ir daugiametė finansinė programa paženklins Europos Sąjungos ateitį. Kylant populizmo ir ekstremizmo Sąjungoje bangoms, tikiuosi, kad Rumunija sustiprins europines vertybes. Tikiu Rumunijos sugebėjimu vadovauti ir politiškai remsiu pastangas priimti teisės aktus.“