Karolio Didžiojo jaunimo premija – radijo laidai „Europhonica IT“ 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Studentų kuriama radijo laida „Europhonica IT“ gegužės 28 dieną Achene (Vokietija) buvo apdovanota 2019 m. Karolio Didžiojo jaunimo premijos pirmąja vieta.

Karolio Didžiojo jaunimo premijos laureatai (iš kairės į dešinę): Canan Yasar (Austrija), Yannika Ronnqvist (Suomija), Sarah Penge (Italija) 

Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas Rainer Wieland savo sveikinimo kalboje sakė: „Radijo laida „Europhonica“ – tai puikus pavyzdys, kaip priartinti Europos Sąjungos institucijas prie piliečių, padėti jiems geriau suprasti jos veikimą ir sudaryti geresnes sąlygas piliečių dalyvavimui.“

Pirmoji vieta atiteko studentų radijo laidai „Europhonica IT“, kuri kas mėnesį transliuojama iš Europos Parlamento Strasbūre. Ją kuria jaunų žmonių kolektyvas iš Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Graikijos ir Vokietijos.

Antrąją vietą laimėjo Europos jaunimo parlamento Suomijos skyriaus projektas, per kurį jaunimui buvo skaitomos paskaitos apie Europos Sąjungą ir Europos kultūrą, rengiamos diskusijos aktualiais ES klausimais ir simuliuojamas EP darbas.

Trečioji vieta atiteko austrų projektui „Musulmonai prieš antisemitizmą“, kurio tikslas – didinti jaunų musulmonų informuotumą apie antisemitizmo problemą.

Šių metų nacionalinės atrankos Lietuvoje laimėtojas – 2018 m. vasarą Vilniuje surengtas Europos jaunimo parlamento (angl. EYP) Lietuvos skyriaus renginys, kuriame 300 jaunuolių diskutavo apie aktualiausių Europos problemų sprendimą remdamiesi praeities pamokomis.

28 nacionalinių projektų atstovai pakviesti gegužės 27–30 d. atvykti į Acheną, kur jiems įteiktas diplomas ir medalis, o gegužės 30 d. jie dalyvauti ceremonijoje, per kurią Karolio Didžiojo premija bus įteikta Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui António Guterresui. Jis bus pagerbtas už tai, kad yra „puikus europinio visuomenės modelio propaguotojas“.

Apie premiją

Karolio Didžiojo jaunimo premija kasmet skiriama projektams, kuriais skatinamas Europos identitetas ir jaunų žmonių integracija.