Dalytis šiuo puslapiu: 

Vienas pirmųjų naujojo Europos Parlamento darbų bus išsirinkti savo pirmininką.

EP pirmininko rinkimai ir funkcijos 

EP pirmininkas bus renkamas pirmąją naujojo Parlamento sesiją liepos 2–4 d.

Kandidatuoti į EP pirmininkus gali bet kuris europarlamentaras, jei jo kandidatūrą siūlo frakcija arba ne mažiau kaip 38 EP nariai.

Rinkimai vyksta slaptu balsavimu. Jeigu po trijų balsavimų nei vienas kandidatas nesurenka absoliučios balsavusiųjų daugumos (50 proc. + 1 balsas), per ketvirtą balsavimą balsuojama tik dėl dviejų trečiojo balsavimo metu daugiausiai balsų surinkusių narių. Balsams pasidalijus po lygiai, išrinktu laikomas vyresnis pagal amžių kandidatas.

Išrinkus EP pirmininką, renkami jo pavaduotojai.

EP pirmininkas vadovauja Parlamento ir jo organų (Biuro ir Pirmininkų sueigos) veiklai ir per plenarinius posėdžius vykstančioms diskusijoms.

EP pirmininkas renkamas slaptu balsavimu.