Dalytis šiuo puslapiu : 

Straipsniai 

Pabėgėliai pakeliui į Austriją © Tibi Szabados / „Csak“ egy Gyerek        

Šimtai tūkstančių žmonių vejami karo ir skurdo ieško užuovėjos Europoje. Vien 2015 m. liepos–rugsėjo mėn. ES šalyse užregistruota per 400 tūkst. prieglobsčio prašymų. Pasitelkę mūsų teminį dosjė sužinokite, kaip šį iššūkį sprendžia Europos Parlamentas ir Europos Sąjunga.

Pabėgėlių integracija – perženkime sienas        

Padidėję migracijos srautai bei tūkstančiai Europoje dingusių pabėgėlių vaikų rodo, jog dabartinė ES prieglobsčio sistema sunkiai susidoroja su migrantų antplūdžiu ir privalo būti iš esmės reformuota siekiant užtikrinti tolygų prieglobsčio prašytojų paskirstymą tarp valstybių narių. Ketvirtadienį EP Piliečių laisvių komiteto nariai aptars pranešimą dėl ES prieglobsčio taisyklių reformos, kurį parengė Cecilia Wilkström (Liberalai ir demokratai, Švedija).

Serbia. Refugees and migrants transit through the Balkans        
Pranešimas spaudai 

Pranešimas spaudai 

Dabartinės ES prieglobsčio sistemos nesugebėjimas susidoroti su migrantų srautais reikalauja radikaliai reformuoti Dublino taisykles, nustatančias, kuri šalis atsakinga už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą. Tai pažymima trečiadienį EP narių patvirtintoje rezoliucijoje. Jie siūlo sukurti bendrą prieglobsčio prašymų registravimo sistemą, kuri būtų paremta kvotomis ir „karštuose“ migracijos srautų valdymo centruose esančių prieglobsčio prašytojų paskirstymu tarp valstybių narių.

Straipsniai 

Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybos „Frontex“ duomenimis, praeitais metais į Graikiją atvyko dviem trečdaliais mažiau migrantų nei 2015 m. Tačiau 2016–ieji tapo daugiausiai gyvybių nusinešusiais metais – keliaudami Viduržemio jūra žuvo ar dingo daugiau nei 5 tūkst. migrantų.        

Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybos „Frontex“ duomenimis, praeitais metais į Graikiją atvyko dviem trečdaliais mažiau migrantų nei 2015 m. Tačiau 2016–ieji tapo daugiausiai gyvybių nusinešusiais metais – keliaudami Viduržemio jūra žuvo ar dingo daugiau nei 5 tūkst. migrantų. Ketvirtadienį vykusių susitikimų su Komisijos, Tarybos ir JT atstovais metu EP Piliečių komiteto nariai aptarė migracijos krizę ir jos sprendimo būdus.

ES ir Turkijos susitarimas dėl migrantų: EP narės atsako į „Facebook“ gerbėjų klausimus        

Antradienį Europos Parlamento nariai plenarinėje sesijoje Strasbūre diskutuos ir balsuos dėl rezoliucijos, kuria siūloma sukurti bendrą ES prieglobsčio prašymų registravimo sistemą, kuri leistų ES šalims pasidalinti prieglobsčio prašytojus remiantis kvotomis. Savo ruožtu pasitelkę reportažą viršuje sužinokite, ką EP rezoliucijos rengėjos mano apie ES ir Turkijos susitarimą valdyti migracijos srautus ir apie pabėgėlių integravimą.

Šiemet centrinėje Viduržemio jūros dalyje išgelbėta beveik 14 tūkst. migrantų © ES – „Frontex“        

2016 m. gegužės 30 dieną EP piliečių laisvių komitetas pritarė siūlymui įsteigti bendrą ES sienų ir pakrančių apsaugos tarnybą, kuria siekiama veiksmingiau valdyti išorės sienas. Savo ruožtu birželio 7 dieną europarlamentarai aptarė bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis priemones, kurios padėtų geriau valdyti migracijos srautus.

Straipsniai 

EP pranešėjas A. Pabriksas atsakė į „Facebook“ gerbėjų klausimus        

Liepos 6–ąją europarlamentarai pritarė naujos Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybos steigimui, kuri sutelks ES ir jos valstybių pastangas sustiprinti ES išorės sienos apsaugą. Už savo sienų apsaugą ir toliau bus atsakinga pati valstybė, tačiau ji galės tikėtis skubios naujosios agentūros pagalbos, jei kiltų didelis migracijos spaudimas ar grėsmė Šengeno erdvei. Apie tai kalbėjomės su EP nuomonę šiuo klausimu parengusiu Arčiu Pabriksu (Europos liaudies partija, Latvija).

Constance Le Grip        

Gyvenimas pabėgėlių stovyklose sunkus, tačiau su dar didesniais iššūkiais susiduria jose gyvenančios moterys ir vaikai, kurie dažnai rizikuoja tapti seksualinės prievartos ir prekybos žmonėmis aukomis. Lapkričio 3–4 d. Moterų teisų komiteto nariai lankėsi pabėgėlių centruose Atėnuose ir įvertino ten gyvenančių moterų padėtį. Pakalbinome delegacijos vadovę Constance Le Grip (Europos liaudies partija, Prancūzija). Jo nuomone, valstybės narės turėtų priimti daugiau pabėgėlių, ypač vaikų ir moterų.

EP pranešėjas Brando Benifei        

Europa susiduria su didžiausiu pabėgėlių antplūdžiu nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Ar jiems pavyks susikurti gyvenimą naujoje vietoje, nemažai priklauso nuo jų integravimosi į darbo rinką. Ketvirtadienį EP Užimtumo komiteto nariai kartu su ekspertais aptarė pabėgėlių integravimo į Europos darbo rinką galimybes ir iššūkius.

Straipsniai 

Suplėšytas Sirijos pasas Graikijos ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pasienyje, kur įstrigę 13 tūkst. prieglobsčio prašytojų © UNHCR/Achilleas Zavallis        

Kovo 9 dieną EP nariai kartu su ES Tarybos ir Europos Komisijos atstovais diskutavo apie ES šalių ir Turkijos planą stabdyti migrantų, kuriems nereikia tarptautinės apsaugos, srautus. Daugelis kalbėjusiųjų reikalavo atskleisti šio susitarimo ir pabrėžė, kad jš įgyvendinant turi būti laikomasi tarptautinių prieglobsčio taisyklių. Jie taip pat pažymėjo, kad derybos su Turkija dėl narystės ES ir vizų liberalizavimas Turkijos piliečiams neturėtų būti siejami su pabėgėlių klausimu.

Pabėgėlių stovykloje Turkijoje        

Prasidėjus Sirijos pilietiniam karui Gülhan buvo priversta nutraukti fizikos studijas Latakijos Tišreno universitete ir bėgti į kaimyninę Turkiją. Ji jau ketverius metus gyvena Osmaniye pabėgėlių stovykloje šalies pietuose, kuri jai ir jos trims mažamečiams vaikams tapo antraisiais namais. Praeitą savaitę šioje ir kitose pabėgėlių stovyklose Turkijoje lankėsi dviejų EP komitetų narių delegacija.

Pabėgėlių krizė ir migrantų srautai į Europą: EP vadovas apie Turkijos prašymą skirti daugiau lėšų ir paspartinti derybas dėl narystės ES        

Turime bendradarbiauti su Turkija dėl pabėgėliams palankių priemonių, pirmadienį pažymėjo Europos Parlamento pirmininkas Martinas Schulzas po susitikimo su Turkijos premjeru Ahmetu Davutoğlu. Jie aptarė migrantų srautų valdymą, vizų režimo Turkijos piliečiams liberalizavimą ir žiniasklaidos laisvės padėtį šioje šalyje. Pokalbis įvyko prieš šiandien prasidėjusį ES ir Turkijos aukščiausiojo lygio susitikimą dėl priemonių stabdyti migrantų srautus į Europą.

Sirijos pabėgėlių šeima pakeliui į Austriją © UNHCR/Mark Henley        

„Jei Šengenas žlugs, tai bus Europos projekto pabaigos pradžia“, – ketvirtadienį Europos Parlamente teigė ES migracijos komisaras Dimitris Avramopoulos. Piliečių laisvių komiteto nariams jis apžvelgė, kaip įgyvendinamos migrantų krizės sprendimo priemonės. „Krizė gilėja, o šalių vienybė pavojuje“, – kalbėjo jis, ragindamas valstybes nares rodyti didesnį solidarumą ir įgyvendinti savo pažadus dėl pabėgėlių priėmimo.

Sirijos pabėgėlių stovykla        

Šiuo metu Turkijoje glaudžiasi daugiau nei 2,5 mln. prieglobsčio prašytojų iš Sirijos, o pernai per šią šalį į Europą atvyko per 1 mln. sirų. Siekdama jiems padėti ES neseniai sutarė skirti 3 mlrd. eurų pabėgėliams Turkijoje remti. Vasario 8–10 d. čia lankosi EP Biudžeto ir Piliečių teisių komitetų delegacijos, kurios vertina humanitarinę padėtį ir ES pagalbos pastangų veiksmingumą.

Martinas Schulzas kartu su Graikijos premjeru A.Tsipras aptarė pabėgėlių perkėlimą.        

Lapkričio 4 dieną iš Graikijos į Liuksemburgą išvyko pirmoji perkeliamų pabėgėlių grupė. Jų išlydėtuvėse dalyvavo ir EP pirmininkas Martinas Schulzas. Kitą dieną jis taip pat lankėsi Graikijos Lesbo saloje esančiame pabėgėlių centre, kur kasdien registruojama apie 2,5 tūkst. žmonių, ieškančių prieglobsčio Europoje.

European Parliament plenary debate on recent terrorist attacks in Paris        
Pranešimas spaudai 

Pranešimas spaudai 

Trečiadienį Europos Parlamente (EP) vykusiose diskusijose dėl teroristinių išpuolių Paryžiuje dauguma EP narių kvietė vengti neapykantą kurstančio populizmo ir netapatinti pabėgėlių bei teroristų. Kartu europarlamentarai ragino ES šalis stiprinti saugumą, intensyviau keistis žvalgybine informacija ir investuoti į kovos su terorizmu pajėgumus.

Pranešimai spaudai 

Straipsniai 

Daugeliui europiečių nedarbas ir imigracija yra didžiausi iššūkiai, su kuriais šiuo metu susiduria Europos Sąjunga ir jos narės. Savo ruožtu du trečdaliai mano, kad daugiau sprendimų dėl imigracijos turėtų buti priimama Europos, o ne nacionaliniu lygiu. Tai rodo naujausia „Eurobarometro“ apklausa, atlikta EP užsakymu. Be to, aštuoni iš dešimties respondentų teigia, kad prieglobsčio prašytojai turėtų būti geriau paskirstomi tarp visų ES šalių.

Sirijos pabėgėliai        

Konfliktą Sirijoje lydi galbūt didžiausia humanitarinė krizė nuo II–ojo pasaulinio karo. Milijonai Sirijos žmonių buvo priversti palikti namus, ieškodami prieglobsčio kaimyninėse šalyse ir Europoje. „Ši pabėgėlių ir migrantų krizė nesibaigs, jei nuo jos nusisuksime – ji tik blogės“, – pabrėžė EP pirmininkas Martinas Schulzas, lapkričio 12 dieną kalbėdamas ES viršūnių susitikime Valetoje, kur buvo tariamasi su Afrikos ir kitomis šalimis dėl bendradarbiavimo sprendžiant migrantų krizę.

Dikusijų apibendrinimas        
Pranešimas spaudai 

Pranešimas spaudai 

Antradienį EP nariai aptarė besitęsiančią pabėgėlių krizę pažymėdami, kad ji padalino Europą į keletą stovyklų: į tuos kurie siekia su ES pagalba išspręsti kylančius iššūkius, ir į tuos, kurie šią krizę naudoja ES silpninimui. Dauguma europarlamentarų apgailestavo, kad ES valstybės delsia finansuoti krizės valdymo priemones ar skirti reikiamus pareigūnus. Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker priminė, kad praėjus dviem mėnesiams šiai krizei suvaldyti ir toliau trūksta 2,3 mlrd. eurų.

ES institucijų ir šalių lyderiai © Europos Sąjunga 2015 – Europos Vadovų Taryba        

„Turime sukurti privalomą prieglobsčio prašytojų paskirstymo sistemą“, – spalio 15 dieną pažymėjo EP pirmininkas Martinas Schulzas kreipdamasis į ES viršūnių susitikimą dėl migrantų krizės susirinkusius valstybių ir vyriausybių vadovus. Jis pridūrė, kad ES turi remtis solidarumo principu, pagrįstu atsakomybės dalijimusi. ES šalių lyderiai taip pat aptars ekonominės politikos koordinavimą, JK referendumą dėl ES ir padėtį Sirijoje bei Turkijoje.

Straipsniai 

Pranešimas spaudai 

Trečiadienį Europos Parlamentas pritarė siūlymui per ateinančius dvejus metus iš Italijos ir Graikijos į kitas ES šalis perkelti 40 tūkst. prieglobsčio prašytojų. Europarlamentarai taip pat pabrėžė, kad ateityje būtina sutarti dėl nuolatinio skubaus perkėlimo mechanizmo, kuris remtųsi didesniu ES valstybių solidarumu ir atsakomybės pasidalinimu.

Migracijos srautai į Europą        

Migrantų krizei krečiant Europą, Piliečių laisvių komiteto nariai antradienio rytą (nuo 10 val. Lietuvos laiku) aptars neseniai Europos Komisijos pateiktus siūlymus, kaip spręsti ES valstybes nares ir kaimynines šalis ištikusią pabėgėlių krizę. Prieš diskusiją paklausėme EP politinių frakcijų nuomonės apie siūlomas priemones. Išsamiau apie pagrindinius migracijos srautus į Europą sužinosite pasitelkę žemėlapį viršuje.

Refugees on a boat on the Mediterranean Sea between North Africa and Sicily who are being rescued by the Italian Navy        
Pranešimas spaudai 

Pranešimas spaudai 

Trečiadienį priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas ragina dėti visas pastangas išvengti naujų žūčių Viduržemio jūroje. Europarlamentarai siūlo išplėsti ES jūrų sienos apsaugos operacijos "Triton" veiklos zoną, padidinti jos finansavimą ir priskirti jai paieškos bei gelbėjimo funkcijas. EP taip pat siūlo nustatyti privalomas prieglobsčio prašytojų paskirstymo tarp ES valstybių kvotas.

Straipsniai