Naujos autorių teisių taisyklės: „Norime apsaugoti ir sustiprinti kūrėjų teises“ 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

2019 m. vasario 13 d. EP ir ES Tarybos derybininkai pasiekė susitarimą dėl ES autorių teisių taisyklių internete, kurios užtikrins sąžiningą atlygį menininkams bei žurnalistams.

EP pranešėjas Axel Voss (Europos liaudies partija, Vokietija) 

2018 m. rugsėjo 12 dieną Europos Parlamentas pritarė sprendimui pradėti derybas su ES Taryba ir Komisija dėl naujų ES autorių teisių taisyklių internete, kuriomis siekiama užtikrinti, kad iš kūrėjų, ypač menininkų, muzikantų ir žurnalistų, nebūtų atimtas sąžiningas atlygis už jų darbą dėl interneto platformų ir naujienų kaupiklių strategijų. 2019 m. vasario 13 dieną EP ir Tarybos derybininkai pasiekė preliminarų susitarimą šiuo klausimu, kurį dar turi patvirtinti ES Taryba bei Europos Parlamentas plenarinėje sesijoje.

Žemiau pateikiame interviu su EP nuomonės šiuo klausimu rengėju Axel Voss (Europos liaudies partija, Vokietija), kuris pirmąkart publikuotas po EP sprendimo pradėti derybas su ES Taryba.

Kieno teises siekiama apsaugoti šiomis taisyklėmis?

Norime apsaugoti ir sustiprinti kūrėjų – autorių, atlikėjų, dainininkų, dainų kūrėjų, žurnalistų ir visų kitų autorių teisių turėtojų – teises. Jie visi yra labai varganoje padėtyje, nes dažnai negauna dalies pelno, kurį uždirba didelės interneto platformos, naudodamos jų kūrinius. Didelės JAV platformos iš to daro pinigus, o mūsų kūrėjų pajamos mažėja. Štai kodėl turime sustiprinti jų teises ir užtikrinti, kad platformos būtų atsakingos už savo veiksmus.

Ar „memai“ ir antriniai mėgėjų kūriniai dėl to gali atsidurti pavojuje?

Ne, jiems visiškai negresia joks pavojus, nes jiems būtų taikoma autorių teisių išimtis pagal nacionalinę teisę, kaip yra dabar. Ši reforma visiškai nepakenks vartotojams. Atsakomybė teks platfomoms.

Ko siekiama taisyklių 11 straipsniu dėl spaudos publikacijų naudojimo internete?

Šiandien didelės interneto platformos ir naujienų rinkėjai uždirba daug pinigų iš straipsnių tekstų naudojimo, o leidėjams už tai nėra atlyginama. 11 straipsnis suteikia leidėjams teisę reikalauti atlygio, jei platformos naudoja jų turinį. Mokesčio nereikėtų mokėti už kopijas asmeniniam naudojimui ir už saitus (angl. hyperlinks). Pastariesiems 11 str. netaikomas ir jie galėtų būti laisvai naudojami visose platformose, pavyzdžiui, Vikipedijoje.

Kas pasikeis mažesniems ar nepriklausomiems leidėjams ir autoriams?

Jie taip pat galės reikalauti atlygio iš platformų, kurios naudoja jų turinį. Tai ypač svarbu mažesniems leidėjams, nes jie yra gerokai silpnesnėje padėtyje nei galingos platformos.

Ar internetas pavojuje?

Žinoma, kad ne, tai tiesiog juokinga. Niekas nepasikeis, išskyrus tai, jog platformos taps atsakingos už autorių teisių pažeidimus.