Dalytis šiuo puslapiu: 

Straipsniai 

Migracija        

Europos Parlamentas siekia sukurti nuolatinį mechanizmą, kuris padėtų valdyti migracijos reiškinį ir būtų pagrįstas valstybių narių solidarumu.

EP prioritetai: saugumas        

Europos Parlamentas ragina valstybes nares glaudžiau bendradarbiauti užtikrinant saugumą regione. Plačiau – vaizdo įraše.

Socialinė apsauga        

Europa yra pasaulinė lyderė socialinės apsaugos srityje. Tačiau Europos Parlamentas ragina užtikrinti dar aukštesnius ir geresnius standartus.

Vartotojų apsauga        

Europos Parlamentas siekia apsaugoti vartotojus skaitmeninėje erdvėje ir svarsto e. privatumo ir telekomunikacijų rinkos reformos klausimus.

Klimato kaita        

Kova su klimato kaita yra vienas pagrindinių Europos Parlamento prioritetų.

Žmogaus teisės        

Pagarba žmogaus teisėms yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių.