Europos Sąjungos ateitis: kaip išnaudoti globalizaciją savo labui 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Kaip ES siekia išnaudoti globalizaciją savo naudai © AP Images / ES–EP  

Globalizacija sukuria didelį potencialą gerovės ir darbo vietų kūrimui, tačiau ji taip pat gali turėti neigiamą poveikį.

2017 m. gegužės 16 d. europarlamentarai aptarė Europos Komisijos pateiktą svarstymų dokumentą apie tai, koks turėtų būti ES atsakas į globalizacijos keliamus iššūkius ateityje. Siūlome pažvelgti, ką šioje srityje nuveikė Europos Parlamentas.

Europos Sąjunga yra pasaulio prekybos lyderė. Savo ekonominę įtaką ji panaudoja nustatydama aukštus standartus importuojamiems produktams bei skatindama savo vertybių sklaidą pasauliniu mastu. Šiems standartams užtikrinti Europos Parlamento nariai dažnai siūlo tarptautinių ES sutarčių pakeitimus. Pavyzdžiui, derybose dėl ES ir Kanados laisvosios prekybos sutarties (angl. CETA) europarlamentarai užtikrino, kad kontroversiškas investuotojų ir valstybių ginčų sprendimo mechanizmas būtų pakeistas nauja Investicijų teismų sistema, kurioje ginčus spręs Kanados ir ES paskirti teisėjai.

Europarlamentarai taip pat palaiko priemones kovoje su nesąžininga konkurencija už ES ribų. Praėjusiais metais jie paragino priimti ES strategiją dėl geležinkelių įrangos importo. Siekdamas apsaugoti darbo vietas ES viduje Parlamentas taip pat ragina modernizuoti ES prekybos apsaugos priemones.

Kovo mėnesį europarlamentarai nustatė atsakingo naudingųjų iškasenų importo reikalavimus, patvirtindami taisykles, apribosiančias konfliktų zonose veikiančių ginkluotų grupuočių galimybes pelnytis iš alavo, tantalo, volframo ir aukso kasybos bei prekybos. Parlamentas taip sugriežtino prekybą prekėmis, kurios gali būti naudojamos mirties bausmei arba kankinimui. EP narių dėka bus draudžiamas ne tik mirties bausmės įrankių eksportas, bet ir jų tranzitas per ES teritoriją bei reklama, taip pat griežčiau kontroliuojamas kankinimui naudojamų įrankių tranzitas.

Parlamentas taip pat dažnai ragina Komisiją parengti naujus teisės aktus, priimdamas rezoliucijas savo iniciatyva. Pavyzdžiui, balandį europarlamentarai paragino sustiprinti ES taisykles, kurios įpareigotų įmones ir jų subrangovus gerbti tekstilės darbuotojų žmogaus, darbo ir socialines teises. Tą patį mėnesį EP nariai pritarė pranešimui, kuriame Europos Komisija raginama stiprinti aplinkosaugos priemones siekiant užkirsti kelią su alyvpalmių aliejaus gamyba susijusiam miškų naikinimui.

Praėjusiais metais EP nariai paragino nutraukti nelegalią „socialinio dempingo“ praktiką ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją bei priėmė rezoliuciją, kuria ragina užtikrinti galimybę suderinti profesinį, asmeninį ir šeimos gyvenimą. Šių metų balandį jie taip pat aptarė Europos socialinio ramsčio pasiūlymus, kuriais siekiama užtikrinti lygių galimybių, sąžiningų darbo sąlygų ir socialinės apsaugos, įskaitant naujas darbo formas, principų įgyvendinimą. Parlamentas palaiko prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą, kuris teikia paramą žmonėms, netekusiems darbo dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, vykstančių dėl globalizacijos.

Iki birželio pabaigos Europos Komisija parengs daugiau diskusijoms apie Europos Sąjungos ateitį skirtų dokumentų, tokiomis temomis kaip Europos socialinio matmens plėtojimas, ekonominės ir pinigų sąjungos tobulinimas, globalizacijos išnaudojimas, ES gynybos politika ir finansų ateitis.

Šiuose dokumentuose bus pristatyta įvairių idėjų ir scenarijų, kaip ES galėtų atrodyti 2025 metais, tačiau jie nepateiks konkrečių pasiūlymų dėl teisės aktų. Šios idėjos taip pat bus pristatytos 2017 m. rugsėjo mėn. Komisijos pirmininko J.–C. Junkerio pranešime apie Europos Sąjungos padėtį.

Straipsnis atnaujintas 2017 m. gegužės 16 d.