Dalytis šiuo puslapiu: 

Straipsniai 

EP nariai svarsto siūlymus pažaboti žalingą mokesčių konkurenciją ©BELGA/ILLUSTRA/A.MARCHI        

Siekdamas pažaboti žalingą mokesčių konkurenciją Europos Parlamentas ragina didinti skaidrumą pelno apmokestinimo srityje ir gerinti koordinavimą tarp valstybių narių. Viešumoje iškilusios abejonės dėl kai kurių ES šalių taikytų mokestinių lengvatų tarptautinėms korporacijoms paskatino įsteigti Specialųjį sprendimų dėl mokesčių komitetą. EP taip pat nutarė įsteigti komitetą, kuris tirs „Panamos dokumentų“ skandalą.

Europos Parlamentas kovoja su mokesčių slėpimu
       

Dabartinė tarpvalstybinės prekybos PVM sistema galioja nuo 1993 m., tačiau neužilgo ketinama ją reformuoti atsižvelgiant į augančius internetinės prekybos poreikius bei siekiant panaikinti galimybes sukčiauti. Trečiadienio vakarą EP nariai aptars Europos Komisijos pasiūlytą PVM veiksmų planą ir Werner Langen (Europos liaudies partija, Vokietija) parengtą pranešimą šia tema. Balsavimas vyks ketvirtadienį. Daugiau apie EP veiksmus kovoje su mokestiniu sukčiavimu sužinokite „EuroparlTV“ reportaže.

EP pranešėjas M. Ferber        

Valstybės narės turi suprasti, jog pagal ES reglamentus, kuriuos jos pačios patvirtino, vilioti investicijas mokestinėmis lengvatomis Europos Sąjungoje yra nelegalu. Tai pažymėjo EP pranešėjas Markus Ferber (Europos liaudies partija, Vokietija), komentuodamas Europos Komisijos sprendimą dėl „Apple“, kai buvo pripažinta, jog Airijos vyriausybės šiai bendrovei suteiktos mokesčių lengvatos buvo neteisėtos. Rugsėjo 14 d. EP sesijoje vykusioje diskusijoje EK sprendimas sulaukė deputatų paramos.

Pranešimas spaudai 

Trečiadienį ES konkurencijos komisarė Margrethe Vestager sulaukė europarlamentarų paramos Europos Komisijos (EK) sprendimui dėl „Apple“, kai buvo pripažinta, kad Airijos šiai įmonei suteiktos mokesčių lengvatos yra neteisėtos.

Pranešimas spaudai 

Būtina griežtinti ES komisarų elgesio kodeksą, kad būtų užkirstas kelias interesų konfliktui bei gražintas piliečių pasitikėjimas ES institucijomis. Tai pagrindinė žinia, kurią europarlamentarai antradienį perdavė ES ekonomikos reikalų komisarui Pierre Moscovici, diskutuodami dėl buvusių ir esamų ES komisarų ryšių su verslu.

Pranešimas spaudai 

Trečiadienį Europos Parlamentas (EP) didele balsų dauguma nutarė įsteigti tyrimo komitetą, kuris vertins, ar tinkamai įgyvendinamos ES kovos su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu taisyklės. Komitetą sudarys 65 nariai, kurie per metus įpareigoti pateikti galutinę ataskaitą.

Straipsniai 

Pelno apmokestinimas ES šalyse: skaičiai ir faktai        

Europarlamentarai birželio 8 dieną pritarė priemonėms kovoti su pelno mokesčio vengimu, siūlydami taikyti griežtesnius palūkanų atskaitymo apribojimus, taip pat ES lygiu nustatyti mokesčių rojų sąrašą ir užkirsti kelią priedangos įmonių steigimui. Pasitelkę infografiką sužinokite daugiau apie pelno apmokestinimą ES šalyse.

Pranešimas spaudai 

Trečiadienį naujos ES kovos su mokesčių vengimu taisyklės, kurios panaikina teisines spragas, leidusias įmonėms vengti pelno mokesčio, sulaukė europarlamentarų palaikymo. Kartu jie pasiūlė taikyti griežtesnius palūkanų atskaitymo apribojimus, taip pat ES lygiu nustatyti mokesčių rojų sąrašą ir užkirsti kelią priedangos įmonių steigimui.

Pranešimas spaudai 

ES valstybės "praleido progą" sustiprinti kovą su agresyviu mokesčiu planavimu ir nesąžininga konkurencija mokesčiais, kai patvirtino neambicingas automatinio apsikeitimo apie mokestinius sprendimus taisykles. Tai teigiama antradienį patvirtintoje Europos Parlamento nuomonėje, kurioje taip pat nepritariama tam, kad naujosios taisyklės būtų taikomos tik tarpvalstybinimas sprendimams, o Europos Komisijos prieiga prie minėtos informacijos apribota.

Straipsniai 

E. Ferreira (kairėje) ir M. Theurer        

Tarptautinės bendrovės turėtų mokėti pelno mokestį toje valstybėje, kurioje jos uždirba pelną. Tai pažymima trečiadienį Europos Parlamento priimtoje rezoliucijoje, kuria siūlomos kovos su agresyviu mokesčių planavimu ir slėpimu priemonės. Apie tai kalbėjomės su EP pranešimą šiuo klausimu parengusiais Specialiojo sprendimų dėl mokesčių komiteto nariais Elisa Ferreira (Socialistai ir demokratai, Portugalija) ir Michael Theurer (Liberalai ir demokratai, Vokietija).

Pranešimas spaudai 

Trečiadienį Europos Parlamentas pateikė siūlymus dėl kovos su agresyviu pelno mokesčio planavimu ir slėpimu. Europarlamentarai ragina įpareigoti tarptautines bendroves skelbti savo pelnus ir sumokėtus mokesčius kiekvienoje šalyje. EP dar siūlo nustatyti bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę, viešinti ES valstybių ir tarptautinių bendrovių mokestinius susitarimus, taip pat geriau apsaugoti informatorius.

Naujojo komiteto pirmininkas Alain Lamassoure        

Europos Komisijai pradėjus tirti, ar visose valstybėse narėse sprendimai dėl mokesčių priimami laikantis ES valstybės pagalbos taisyklių, Europos Parlamentas neseniai įsteigė specialų komitetą šiuo klausimu. Jis įvertins ES šalių sprendimus dėl mokesčių lengvatų tarptautinėms korporacijoms ir parengs išvadas dėl to, kaip EK prižiūri valstybės pagalbos teikimą. Šio komiteto pirmininkas Alain Lamassoure (Europos liaudie partija, Prancūzija) atsakė į mūsų klausimus.

EC President Jean Claude Juncker is pictured during the debate on the fight against tax avoidance        
Pranešimas spaudai 

Pranešimas spaudai 

Trečiadienį Europos Komisijos pirmininkas J.-C. Juncker su europarlamentarais aptarė kovą su mokesčių vengimu. Šią iš anksto neplanuotą diskusiją paskatino pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodę pranešimai dėl Liuksemburgo ir tarptautinių korporacijų sudarytų lengvatinių mokestinių susitarimų.

Pranešimas spaudai 

Ketvirtadienį Europos Parlamentas didele balsų dauguma nepritarė siūlymui pareikšti nepasitikėjimą Europos Komisija ir jos pirmininku Jean-Claude Juncker. Už nepasitikėjimą balsavo 101 EP narys, 461 prieš, o 88 susilaikė.