Saugumas 

Šios kategorijos produktai 

ES gynyba: glaudesnio bendradarbiavimo link        

Saugumas 
 

Įtampa tarptautinėje arenoje verčia Europos Sąjungą didinti gynybos pajėgumus ir stiprinti karinį bendradarbiavimą. Sužinokite apie EP vaidmenį šioje srityje.

Iš kairės į dešinę: Matthias Fekl, Thomas de Maizière ir Piliečių laisvių komiteto pirmininkas Claude Moraes        

Praėjus keletui dienų po teroro išpuolio Londone, Vokietijos ir Prancūzijos vidaus reikalų ministrai lankėsi Europos Parlamente Briuselyje, kur kartu su Piliečių laisvių komiteto nariais aptarė saugumo situaciją Europoje. Kovo 27 d. vykusioje diskusijoje jie kalbėjo apie būtinybę stiprinti ES išorės sienų apsaugą, geriau keistis informacija ir kovoti su radikalizmu ir terorizmu.

ES šalių gynybinių pajėgumų sutelkimas atneštų nemažai naudos.        

Skaičiuojama, jog geresnis gynybai skirtų lėšų panaudojimas labiau bendradarbiaujant, ypač planuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, kad būtų išvengta dubliavimosi ir susiskaidymo, padėtų kasmet sutaupyti milijardus eurų. Kovo 16 dieną europarlamentarai patvirtino rezoliuciją, kurioje siūlomi būdai, kaip tai pasiekti. Be to, valstybės narės raginamos įvykdyti NATO pajėgumų tikslą – mažiausiai 2 proc. BVP skirti gynybos išlaidoms.