EP nariai balsuos dėl ambicingesnių ES atliekų mažinimo tikslų 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Atliekų susidarymas ir perdirbimas: faktai ir skaičiai 

Kovo 14 dieną plenarinėje sesijoje EP nariai balsuos dėl atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimų, kuriais siekiama, kad iki 2030 m. pakartotinai panaudojamų arba perdirbamų buitinių atliekų dalis padidėtų iki 70 proc., o į sąvartynus išmetamų atliekų dalis sumažėtų iki 5 proc. Jie taip pat siekia perpus sumažinti maisto atliekas. Tikimasi, kad tai paspartins perėjimą prie žiedinės ekonomikos, paremtos efektyviu išteklių naudojimu. Daugiau apie atliekų susidarymą ir tvarkymą ES šalyse – infografike.

Skirtingai nuo „imk – gamink – išmesk“ modelio žiedinė ekonomika siekia kiek įmanoma sumažinti atliekų kiekį ir išteklių naudojimą pažangiu produktų projektavimu, pakartotiniu produktų naudojimu ir taisymu, perdirbimu, darniu vartojimu ir naujoviškais verslo modeliais, kurie, pavyzdžiui, kaip alternatyvą gaminio įsigijimui siūlo jo nuomos, skolinimo ar dalijimosi juo paslaugą.


„Eurostato“ duomenimis, 2014 metais ES šalyse vidutiniškai buvo perdirbta arba kompostuota 44 proc. buitinių atliekų, tačiau skirtingose šalyse padėtis skiriasi.


Pavyzdžiui, Vokietija, Austrija, Belgija ir Nyderlandai perdirba daugiau nei pusę tokių atliekų ir beveik nešalina jų sąvartynuose.


Tuo tarpu Kipre, Kroatijoje, Graikijoje, Maltoje, Slovakijoje ir Rumunijoje perdirbama mažiau nei penktadalis – didelė dalis jų tebevežama į sąvartynus.


Be to, kai kurios šalys vietoj sąvartynų ir perdirbimo renkasi atliekų deginimą. Daugiausia atliekų sudeginama Danijoje ir Suomijoje, kurios šį atliekų šalinimo būdą naudoja energijai gaminti.


Lietuvoje 2014 m. buvo perdirbta apie trečdalis komunalinių atliekų – gerokai daugiau nei 2004 m., kai buvo perdirbta tik 3 proc.


Pagal galiojančius ES teisės aktus iki 2020 m. turėtų būti perdirbama bent pusė buitinių atliekų. Jos sudaro 8 proc. visų atliekų.


EP Aplinkos komiteto patvirtintų pranešimų dėl atliekų tvarkymo projektuose siūloma, kad vėliausiai 2030 m. bent 70 proc. (Europos Komisijos pasiūlyme – 65 proc.) buitinių atliekų iš namų ūkių ir įmonių būtų perdirbama arba paruošiama pakartotiniam naudojimui. Savo ruožtu sąvartynuose šalinamų atliekų dalį siūloma sumažinti iki 5 proc. (EK pasiūlyme – 10 proc.).


Kovo 14 dieną, antradienį, plenarinėje sesijoje dėl šių siūlymų balsuos visas Parlamentas, o jo pozicija taps atskaitos tašku EP, Tarybos ir EK derybose dėl galutinio teksto.