Atnaujinamos ES ekologinio ūkininkavimo taisyklės 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Sužinokite, ką žada ES ekologinės gamybos ir ekologiško maisto ženklinimo taisyklių pakeitimai. Interviu su Martin Häusling (Žalieji, Vokietija), kuris parengė pranešimą šia tema.

EP pranešėjas Martin Häusling (Žalieji, Vokietija) 

Dėl naujųjų ES ekologinio ūkininkavimo taisyklių buvo deramasi beveik dvejus metus. Kaip vertinate derybų rezultatus? Kokie pagrindiniai pakeitimai?

Naujosios taisyklės reglamentuoja ekologinę gamybą, gyvulininkystės praktiką ir akvakultūrą, harmonizuoja atsakomybės ir sertifikavimo sistemas.

Bus vykdoma išsamesnė ir nuoseklesnė kontrolė siekiant sumažinti sukčiavimo riziką. Taip pat įvedamos atsargumo priemonės siekiant išvengti užteršimo, o importuojamiems ekologiškiems produktams bus taikomi tokie patys standartai, kaip ir ES viduje.

Be to, bus palengvintas tradicinių ir prie vietos sąlygų pritaikytų sėklų veislių tiekimas.

Kokia nauda ES ūkininkams?

Smulkūs gamintojai ir perdirbėjai galės jungtis į grupes, kad sumažintų sertifikavimo ir priežiūros išlaidas.

Į ES importuojami trečiųjų šalių, su kuriomis nėra sudarytos dvišalės sutartys, produktai turės atitikti ES standartus. Taip bus sukurtos lygiateisiškesnės ir vienodesnės sąlygos ES ir trečiųjų šalių ūkininkams.

Parlamentas taip pat pasiekė, kad būtų išlaikyta kasmetinė tiekimo grandinės dalyvių patikra. Jei trejus metus iš eilės gamintojai tikrinami ir nenustatoma jokių pažeidimų, nacionalinės valdžios institucijos galės nuspręsti juos tikrinti tik kas dvejus metus.

Kokia naujųjų taisyklių nauda vartotojams?

Ekologiško maisto standartai labai aukšti ir šiuo metu, tačiau vartotojų pasitikėjimą sustiprins ir tai, jog taisyklės taps aiškesnės ir nuoseklesnės.

Taip pat patobulintos nuostatos dėl gyvūnų gerovės.

Kaip bus reglamentuojamas pesticidų naudojimas?

Šiuo klausimu situacija iš esmės nepasikeis. Ekologiškos produkcijos gamintojai ir toliau turės taikyti atsargumo principą, ypač sandėliuojant ir transportuojant, o atsakingos institucijos privalės nedelsiant imtis veiksmų atsiradus įtarimams.