Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Griežtinama prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis

Plenarinė sesija Pranešimas spaudai - Ekonomikos ir pinigų reikalai29-03-2012 - 13:02
 

EP nariai ketvirtadienį pritarė teisės aktui, skirtam užtikrinti prekybos ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis saugumą ir skaidrumą. Prekyba minėtais produktais tikėtina prisidėjo prie pasaulinės finansinės krizės.


Reglamentas numato, kad ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaita turėtų būti atliekama pasitelkus pagrindinę sandorio šalį (PSŠ), taip mažinant sandorio šalies kredito riziką.


Derybose dėl teisės akto EP nariai pasiekė, kad būtų įvestas reikalavimas pranešti sandorių duomenų saugykloms apie visas išvestinių finansinių priemonių sutartis, o ne tik apie tas sutartis, kurios susijusios su ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Šios saugyklos turės pateikti informaciją dėl išvestinių finansinių priemonių suklasifikuotų pozicijų, taip siūlant rinkos dalyviams skaidresnį rinkos vaizdą.


Sandorių duomenų saugyklas prižiūrės Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI), kuri priims sprendimą dėl minėtų saugyklų registravimo. EP nariams derybose su Taryba pavyko sustiprinti EVPRI rolę, palengvinant jai galimybę nesuteikti leidimo PSŠ veikti ES vidaus rinkoje.


EP nariai kartu užtikrino švelnesnius tarpuskaitos reikalavimus pensijų sistemoms.


Taryba ir Europos Komisija taip pat pritarė Parlamento pasiūlymui pavesti Komisijai įvertinti priimto teisės akto įgyvendinimą. Komisija, ne vėliau kaip po trijų metų nuo reglamento įsigaliojimo, turėtų pateikti atitinkamą ataskaitą, kuri esant poreikiui būtų pateikta Tarybai ir Parlamentui su pasiūlymu dėl teisės akto.


Reglamentas Parlamente priimtas 602 EP nariams balsuojant už, 23 - prieš, o 27 - susilaikius


Nuoroda : 20120329IPR42137
Atnaujinta: ( 29-03-2012 - 17:33)
 
 
Susisiekti