Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Kipro pirmininkavimas – EP narių iš Kipro akimis

Kiti Straipsnis - Institucijos27-06-2012 - 15:23
 
Ateinantį pusmetį Kipro laukia rimtas iššūkis – derybos dėl ilgalaikio ES biudžeto   Ateinantį pusmetį Kipro laukia rimtas iššūkis – derybos dėl ilgalaikio ES biudžeto

Liepos 1 dieną Kipras perims Europos Sąjungos vairą iš Danijos. Svarbiausias jo pirmininkavimo programos, pavadintos „Geresnės Europos link“, prioritetas – derybos dėl ES daugiametės finansinės programos (DFP). Europos Parlamente dirba šeši deputatai iš Kipro. Pasiteiravome, ko jie tikisi iš savo šalies per artimiausius šešis mėnesius.


Ioannis Kasoulides (Europos liaudies partija) teigimu, be DFP ne mažiau svarbios bus derybos dėl bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos, energetika, tvarus išteklių valdymas, bendra prieglobsčio sistema ir integruota jūrų politika.


„Glaudžiai bendradarbiaudamas su vyriausiąja įgaliotine C. Ashton ir Europos išorės veiksmų tarnyba Kipras turėtų skirti didelį dėmesį Europos kaimynystės politikai, ypač pietinei jos dimensijai – remti Arabų pavasario šalių demokratizavimą ir stabilizavimą“, – kalbėjo jis.


Pasak Eleni Theocharous (Europos liaudies partija), ilgalaikis 2014–2020 m. ES biudžetas (DFP) bus svarbiausias darbotvarkės klausimas.


„Žinau, kad bus nelengva. Kiprui tai kaip didelės lažybos: sėkmingai užbaigti derybas iki savo pirmininkavimo pabaigos ir tapti varomąja Europos jėga“, – teigė ji.


Pasak jos, „Geresnės Europos link“ reiškia solidaresnę ir labiau socialiai orientuotą Europą.


„Svarbiausia, aišku, bus derybos dėl DFP. Taip pat svarbi tvari plėtra, ekonomikos augimas, glaudesni santykiai su kaimynais“, – pažymėjo Antigoni Papadopoulou (Socialistai ir demokratai).


Tuo tarpu Takis Hadjigeorgiou (Vieningieji kairieji) pabrėžė, kad šis pirmininkavimas Kiprui yra didelis iššūkis ir drauge galimybė. „Bendrijai išgyvenant ekonominę krizę, Kipras sieks socialiai orientuotos Europos, kuri būtų paremta solidarumo principu“, – tvirtino jis.


Kalbėdamas apie derybas dėl DFP, Kyriacos Triantaphyllides (Vieningieji kairieji) pažymėjo, kad jo šalis turėtų atlikti tarpininko vaidmenį derindama skirtingų politikos sričių, tokių kaip BŽŪP ir sanglaudos politika, interesus. „Šis požiūris padėtų siekti sutarimo tarp valstybių narių ir turėtų teigiamą poveikį krizės sprendimui“, – teigė K. Triantaphyllides.


„Finansų krizės sprendimas ir vieningos euro zonos išlaikymas bus didžiausias mūsų uždavinys“, – kalbėjo Kyriakos Mavronikolas (Socialistai ir demokratai). Jo nuomone, taip pat svarbu geresnis ekonomikos koordinavimas, mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumas ir bendra prieglobsčio sistema.

Nuoroda : 20120618STO47112
Atnaujinta: ( 27-06-2012 - 16:08)