Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Europos Parlamentas nubrėžė Europos ateities viziją

Plenarinė sesija Pranešimas spaudai - Europos ateitis/Europos integracija / Institucijos16-02-2017 - 12:46
 

ES privalo veiksmingiau priimti sprendimus, tapti atsparesne išorės sukrėtimams ir susigrąžinti piliečių pasitikėjimą. O tam būtina pilnai išnaudoti turimas ES sutartis, o prireikus ir iš esmės reformuoti ES institucijas: sumažinti Europos Komisijos narių skaičių, įsteigti ES finansų ministro postą bei suteikti piliečiams galimybę rinkti Europos Komisijos pirmininką. Tai dalis pasiūlymų, kuriuos ketvirtadienį europarlamentarai patvirtino trijose rezoliucijose dėl Europos ateities.


Mercedes Bresso (Socialistai ir demokratai, Italija) ir Elmar Brok (Europos liaudies partija, Vokietija) parengtoje rezoliucijoje nagrinėjama, kokias reformas galima atlikti galiojančios Lisabonos sutarties rėmuose. Joje siūloma ES Tarybą ir Europos Parlamentą paversti dvejų rūmų teisėkūros organu, įpareigoti ES valstybes siūlyti po tris kandidatus į komisaro postą (būtinai abiejų lyčių atstovus), ES Taryboje visus sprendimus priimti kvalifikuotas balsų dauguma, sutrumpinti ilgalaikį ES biudžeto planavimą nuo septynerių iki penkerių metų, taip pat sukurti nuolatinę ES gynybos tarybą. Šiai rezoliucijai pritarė 329 EP nariai, 223 nepritarė, o 83 susilaikė


Guy Verhofstadt (Liberalų ir demokratų aljansas, Belgija) parengtoje rezoliucijoje siūloma iš esmės reformuoti ES sutartį: įsteigti ES finansų ministro pareigybę, sumažinti Europos Komisijos narių skaičių, sutiekti galimybę ES piliečiams tiesiogiai rinkti Europos politinių partijų lyderius, kurie pretenduotų tapti Europos Komisijos pirmininku, taip pat sukurti ES užsienio reikalų ministro pareigybę. Šiai rezoliucijai pritarė 283 EP nariai, 269 nepritarė, o 83 susilaikė.


Galiausiai Reimer Böge (Europos liaudies partija, Vokietija) ir Pervenche Berès (Socialistai ir demokratai, Prancūzija) parengtoje rezoliucijoje raginama suartinti euro zonos šalių ekonomikas ir padaryti jas atsparesnes išorės sukrėtimams. Tam siūloma naudotis atskiru euro zonos biudžetu, sudarytu iš jos narių įnašų. Europos stabilumo mechanizmas, skirtas padėti fiskalinių sunkumų patiriančioms euro zonos narėms, turėtų palaipsniui tapti Europos valiutų fondu, įsitikinę europarlamentarai. Kartu jie ragina priimti konvergencijos kodeksą, sujungti euro grupės pirmininko bei ES ekonomikos ir finansų komisaro pareigybes, taip pat suteikti daugiau ekonomikos valdymo galių Europos Parlamentui ir šalių parlamentams. Šiai rezoliucijai pritarė 304 EP nariai, 255 nepritarė, ir 68 susilaikė.


„ES nereikia populistinės revoliucijos. Ji turi prisitaikyti prie laiko pokyčių: atsižvelgti į demokratinius iššūkius, suteikti piliečiams socialinę, fiskalinę ir ekologinę apsaugą, ginti jų teisę į saugumą ir vykdyti įsipareigojimus kaimynams“, - pažymėjo. M. Bresso


„Lisabonos sutartis suteikia daug galimybių ES būti veiksmingai, atskaitingai ir skaidriai“, - pridūrė E. Brok.


„Europos integracija nėra savaiminis tikslas. Galime turėti stiprią ir gerbiamą Sąjungą, o kartu - klestinčias vietines ir nacionalines demokratijas“, - teigė G. Verhofstadt.


„Praėjus 60 metų nuo Romos sutarties pasirašymo turime grąžinti ES kūrėjų dvasią. Atskiras euro zonos biudžetas taps dideliu žingsniu teisinga linkme“, - teigė P. Beres.


Savo ruožtu R. Boge akcentavo, jog EP pasiūlymai dėl euro zonos stabilumo sulaukė pozityvaus Tarptautinio valiutos fondo įvertinimo.

Nuoroda : 20170210IPR61812
 
 
Susisiekti
 
 
 
 
   
Susiję EP nariai
 
Paulo Rangel
EPP
Šešėlinis pranešėjas
AFCO Konstituciniai reikalai
 
 
Jo Leinen
S&D
Šešėlinis pranešėjas
AFCO Konstituciniai reikalai
 
 
Ashley Fox
ECR
Šešėlinis pranešėjas
AFCO Konstituciniai reikalai
 
 
Barbara Spinelli
GUE/NGL
Šešėlinis pranešėjas
AFCO Konstituciniai reikalai
 
 
Pascal Durand
Greens/EFA
Šešėlinis pranešėjas
AFCO Konstituciniai reikalai
 
 
 
 
Gerolf Annemans
ENF
Šešėlinis pranešėjas
AFCO Konstituciniai reikalai
 
 
José Manuel Fernandes
EPP
Nuomonės referentas
BUDG Biudžetas
 
 
 
 
Charles Goerens
ALDE
Šešėlinis pranešėjas
AFCO Konstituciniai reikalai
 
 
Barbara Spinelli
GUE/NGL
Šešėlinis pranešėjas
AFCO Konstituciniai reikalai
 
 
Sven Giegold
Greens/EFA
Šešėlinis pranešėjas
AFCO Konstituciniai reikalai
 
 
 
 
Gerolf Annemans
ENF
Šešėlinis pranešėjas
AFCO Konstituciniai reikalai
 
 
Jean Arthuis
ALDE
Nuomonės referentas
BUDG Biudžetas
 
 
 
 
 
 
 
 
Siegfried Mureşan
EPP
Šešėlinis pranešėjas
BUDG Biudžetas
 
 
Paul Tang
S&D
Šešėlinis pranešėjas
BUDG Biudžetas
 
 
Bernd Kölmel
ECR
Šešėlinis pranešėjas
BUDG Biudžetas
 
 
Pirkko Ruohonen-Lerner
ECR
Šešėlinis pranešėjas
BUDG Biudžetas
 
 
Jean Arthuis
ALDE
Šešėlinis pranešėjas
BUDG Biudžetas
 
 
Nils Torvalds
ALDE
Šešėlinis pranešėjas
BUDG Biudžetas
 
 
Fabio De Masi
GUE/NGL
Šešėlinis pranešėjas
BUDG Biudžetas
 
 
Liadh Ní Riada
GUE/NGL
Šešėlinis pranešėjas
BUDG Biudžetas
 
 
Bas Eickhout
Greens/EFA
Šešėlinis pranešėjas
BUDG Biudžetas
 
 
Ernest Maragall
Greens/EFA
Šešėlinis pranešėjas
BUDG Biudžetas
 
 
Marco Valli
EFDD
Šešėlinis pranešėjas
BUDG Biudžetas
 
 
Marco Zanni
EFDD
Šešėlinis pranešėjas
BUDG Biudžetas
 
 
Gerolf Annemans
ENF
Šešėlinis pranešėjas
BUDG Biudžetas
 
 
Sophie Montel
ENF
Šešėlinis pranešėjas
BUDG Biudžetas
 
 
 
 
Paul Tang
S&D
Šešėlinis pranešėjas
ECON Ekonomikos ir pinigų politika
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabio De Masi
GUE/NGL
Šešėlinis pranešėjas
ECON Ekonomikos ir pinigų politika
 
 
Liadh Ní Riada
GUE/NGL
Šešėlinis pranešėjas
ECON Ekonomikos ir pinigų politika
 
 
Bas Eickhout
Greens/EFA
Šešėlinis pranešėjas
ECON Ekonomikos ir pinigų politika
 
 
Ernest Maragall
Greens/EFA
Šešėlinis pranešėjas
ECON Ekonomikos ir pinigų politika
 
 
Marco Valli
EFDD
Šešėlinis pranešėjas
ECON Ekonomikos ir pinigų politika
 
 
Marco Zanni
EFDD
Šešėlinis pranešėjas
ECON Ekonomikos ir pinigų politika