Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)
 

Viskas, ką norėjote žinote apie EP vadovybės rinkimus

Plenarinė sesija Institucijos / Parlamento darbo tvarkos taisyklės13-01-2017 - 22:00
EP vadovybės rinkimai vyksta slaptu balsavimu  

Kitą savaitę Strasbūre europarlamentarai rinks Europos Parlamento pirmininką, 14 jo pavaduotojų ir 5 kvestorius. Naujasis EP vadovas pakeis dvi kadencijas Parlamentui vadovavusį Martiną Schulzą. Pateikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie EP vadovybės rinkimus. (Skaityti daugiau: Viskas, ką norėjote žinote apie EP vadovybės rinkimus )

 
 
Spaudos konferencijos
 
Last minute session briefing 16:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
Greens/EFA Briefing 10:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
ALDE Briefing 10:50  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
EPP Briefing 11:10  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
GUE/NGL Briefing 14:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
"EU's Civil Protection Mechanism: A European Court of Auditors special report" 14:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
Plenarinės sesijos darbotvarkė
 
16-01-2017 -
18:00 - 19:00
Paskelbimas
 
 
Kandidatų rinkimuose į Parlamento pirmininko pareigas paskelbimas
 
 
 
17-01-2017 -
09:00 - 12:00
Rinkimai
 
 
Trumpas kandidatų rinkimuose į Pirmininko pareigas prisistatymas
 
Parlamento Pirmininko rinkimai
 
 
17-01-2017 -
13:00 - 15:00
Rinkimai
 
 
Parlamento pirmininko rinkimai
 
 
17-01-2017 -
17:00 - 19:00
Rinkimai
 
 
Parlamento pirmininko rinkimai
 
 
17-01-2017 -
20:00 - 23:00
Rinkimai
 
 
Parlamento pirmininko rinkimai
 
 
 
Nurodytas balsavimų laikas, skirtas pirmininko pavaduotojams ir kvestoriams rinkti, yra tik orientacinio pobūdžio.
18-01-2017 -
09:00 - 11:00
Rinkimai
 
 
Parlamento Pirmininko pavaduotojų rinkimai
 
 
18-01-2017 -
11:00 - 13:00
BALSAVIMAS ir PAGRINDINĖS DISKUSIJOS
 
 
Darbotvarkė
 
BALSAVIMAS
Nuolatinių komitetų narių skaičius
 
PRIORITETINĖS DISKUSIJOS
Tarybai pirmininkaujančios Maltos veiklos programa
 
 
18-01-2017 -
13:30 - 14:30
Rinkimai
 
 
Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai
 
 
18-01-2017 -
15:00 - 16:30
Diskusijos
 
 
2016 m. gruodžio 15 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados
 
 
18-01-2017 -
16:30 - 17:00
Rinkimai
 
 
Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai
 
ARBA
 
Parlamento kvestorių rinkimai
 
 
18-01-2017 -
18:00 - 18:30
Rinkimai
 
 
Parlamento kvestorių rinkimai
 
 
18-01-2017 -
19:00 - 19:30
Rinkimai
 
 
Komitetų narių skyrimas
 
Parlamento kvestorių rinkimai
 
 
18-01-2017 -
20:00 - 20:30
Rinkimai
 
 
Parlamento kvestorių rinkimai
 
 
18-01-2017 -
20:30 - 23:00
Diskusijos
 
 
Derybų dėl finansinių sandorių mokesčio dabartinė padėtis
 
ES teisėsaugos informacijos mainai ir iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo priimtų priemonių pakeitimas
 
Trumpas toliau pateikiamo pranešimo pristatymas:
Logistika ES ir daugiarūšis vežimas naujais transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) koridoriais
Pranešimas:A8-0384/2016
Pranešėjas: Inés Ayala Sender
TRAN
 
 
 
19-01-2017 -
09:00 - 11:50
Diskusijos
 
 
Europos socialinių teisių ramstis
Pranešimas:A8-0391/2016
Pranešėjas: Maria João Rodrigues
EMPL
 
Neatidėliotina pagalba pabėgėliams ir migrantams, patiriantiems atšiaurias oro sąlygas Europos stovyklose
 
Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
Indonezija, visų pirma Hoseos Yeimo, Ismaelio Aluos ir Džakartos gubernatoriaus atvejai
Centrinės Afrikos Respublika
Padėtis Burundyje
 
 
19-01-2017 -
12:00 - 14:00
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 
 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
 
ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas: jo taikymo tvarka
Pranešimas:A8-0361/2016 ***I
Pranešėjas: Adam Szejnfeld
INTA
 
Tekstilės gaminių, kuriems netaikomos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, importas iš tam tikrų trečiųjų šalių
Pranešimas:A8-0311/2016 ***I
Pranešėjas: Hannu Takkula
INTA
 
Susitarimo dėl Tarptautinio mokslo ir technologijų centro veiklos tęsimo sudarymas
Pranešimas:A8-0363/2016 ***
Pranešėjas: Elmar Brok
AFET
 
Komitetų narių skyrimas
 
Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes
 
Logistika ES ir daugiarūšis vežimas naujais transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) koridoriais
Pranešimas:A8-0384/2016
Pranešėjas: Inés Ayala Sender
TRAN
 
Europos socialinių teisių ramstis
Pranešimas:A8-0391/2016
Pranešėjas: Maria João Rodrigues
EMPL
 
Su ES muitinės kodekso įgyvendinimu susijusių problemų sprendimas
 
Tekstai, dėl kurių diskusijos baigtos
 
 
19-01-2017 -
15:00 - 16:00
Diskusijos
 
 
Europos duomenų ekonomikos kūrimas
 
 
 
Sesijos metu pasiūlytas pranešimas
 
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/936 dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių
Nuoroda: A8-0311/2016

Data:
20-10-2016
Hannu Takkula
INTA