Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)
 

EP pirmininkas ragina laikytis tarpusavio pagarbos taisyklių

Plenarinė sesija Institucijos24-10-2016 - 19:23

Pirmadienį Strasbūre prasidėjusioje Europos Parlamento (EP) plenarinėje sesijoje jos pirmininkas Martin Schulz informavo EP narius apie spalio 6 d. tarp dviejų europarlamentarų kilusio konflikto tyrimo eigą. Jis pažymėjo, kad parlamentarai turi laikyti EP darbo tvarkos taisyklėse nustatytos tarpusavio pagarbos principo bei papildė, kad minėto tyrimo išvados bus pristatytos šią savaitę. (Skaityti daugiau: EP pirmininkas ragina laikytis tarpusavio pagarbos taisyklių )

 

EP aptaria ES strategiją Irano atžvilgiu po branduolinės programos susitarimo

Plenarinė sesija Užsienio ryšiai24-10-2016 - 19:10
Richard Howitt  

2015 m. pasirašytas susitarimas dėl Teherano branduolinės programos, kurio siekiant ES atliko vieną pagrindinių vaidmenų. Šis susitarimas simbolizuoja naują etapą Irano ir Vakarų santykiuose. Pirmadienį, plenarinės sesijos posėdžio metu, EP nariai aptars tolimesnę ES strategiją Irano atžvilgiu. Balsavimas vyks antradienį, o mes pakalbinome pranešimo šia tema autorių Richard Howitt (Socialistai ir demokratai, Jungtinė Karalystė). (Skaityti daugiau: EP aptaria ES strategiją Irano atžvilgiu po branduolinės programos susitarimo )

 
 
Spaudos konferencijos
 
S&D briefing 10:10  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
GREENS/EFA briefing 10:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
ALDE briefing 10:50  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
EPP briefing 11:10  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
ECR briefing 11:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
The vote on recommendations to the Commission on the establishment of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights 14:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
GUE/NGL briefing 14:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
“Vote on ways to boost jobs in rural areas” 15:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
The vote on the fight against corruption and follow-up of the CRIM resolution 15:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
“Mission to Southeast Turkey: Violence and destruction as parts of state policy” 16:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  n-1.2
 
 
Press conference with European Commission First Vice-President Frans TIMMERMANS 16:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  n-1.2
 
 
Press conference with European Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship, Dimitris AVRAMOPOULOS 17:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
"Priorities on the Agenda of the Plenary Sitting" 11:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
The vote on the EP's position on the EU Budget 2017 14:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
“Plant Health: Vote on new measures to fight influx and spread of plant pests” 14:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
"The just demands Lafarge's workers against the mass dismissal and forthcoming decision of the EU Court of Justice" 15:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
"Revealing the Judgement of the Permanent People’s Tribunal on the Turin-Lyon High-speed Rail Link" 15:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  n-1.2
 
 
"Silencing dissent - Turkish journalists under threat" 16:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
Plenarinės sesijos darbotvarkė
 
24-10-2016 -
17:00 - 23:00
Diskusijos
 
 
Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
 
Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinė sistema
Pranešimas:A8-0239/2016 ***I
Pranešėjas: Kaja Kallas
IMCO
 
ES strategija Irano atžvilgiu po susitarimo branduolinių klausimų srityje
Pranešimas:A8-0286/2016
Pranešėjas: Richard Howitt
AFET
 
Trumpas šių pranešimų pristatymas:
Kova su korupcija ir tolesni su CRIM rezoliucija susiję veiksmai
Pranešimas:A8-0284/2016
Pranešėjas: Laura Ferrara
LIBE
Žmogaus teisės ir migracija trečiosiose šalyse
Pranešimas:A8-0245/2016
Pranešėjas: Marie-Christine Vergiat
AFET
Bendrovių atsakomybė už rimtus žmogaus teisių pažeidimus trečiosiose šalyse
Pranešimas:A8-0243/2016
Pranešėjas: Ignazio Corrao
AFET
ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategija
Pranešimas:A8-0278/2016
Pranešėjas: András Gyürk
ITRE
Kaip suvienodinti žuvininkystės kontrolę Europoje?
Pranešimas:A8-0234/2016
Pranešėjas: Isabelle Thomas
PECH
Transporto infrastruktūros Vidurio ir Rytų Europoje jungties ir prieigos pagerinimas
Pranešimas:A8-0282/2016
Pranešėjas: Tomasz Piotr Poręba
TRAN
 
Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
 
 
 
25-10-2016 -
09:00 - 11:50
Diskusijos
 
 
ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas
Pranešimas:A8-0283/2016
Pranešėjas: Sophia in 't Veld
LIBE
 
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas
Pranešimas:A8-0309/2016
Pranešėjas: Alfred Sant
ECON
 
 
25-10-2016 -
12:00 - 14:00
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 
 
Automatinis keitimasis DNR duomenimis Danijoje
Pranešimas:A8-0289/2016 *
Pranešėjas: Claude Moraes
LIBE
 
Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Danijoje
Pranešimas:A8-0288/2016 *
Pranešėjas: Claude Moraes
LIBE
 
Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams
Pranešimas:A8-0281/2016 ***
Pranešėjas: Bodil Valero
LIBE
 
Valstybės narės, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia
Pranešimas:A8-0292/2016 ***I
Pranešėjas: Iskra Mihaylova
REGI
 
Prašymas atšaukti Jean-Marie Le Pen imunitetą
Pranešimas:A8-0301/2016
Pranešėjas: Evelyn Regner
JURI
 
Prašymas ginti Jane Collins privilegijas ir imunitetus
Pranešimas:A8-0297/2016
Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka
JURI
 
Prašymas ginti Mario Borghezio privilegijas ir imunitetus
Pranešimas:A8-0312/2016
Pranešėjas: Angel Dzhambazki
JURI
 
Geležinkelių transporto statistika, susijusi su krovinių, keleivių ir eismo įvykių duomenų rinkimu
Pranešimas:A8-0300/2016 ***II
Pranešėjas: Michael Cramer
TRAN
 
Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai)
Pranešimas:A8-0298/2016 ***II
Pranešėjas: Bas Eickhout
TRAN
 
Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinė sistema
Pranešimas:A8-0239/2016 ***I
Pranešėjas: Kaja Kallas
IMCO
 
Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projektas. Institucijų saugumas
Pranešimas:A8-0295/2016
Pranešėjas: Gérard Deprez
Pranešėjas: José Manuel Fernandes
BUDG
 
ES strategija Irano atžvilgiu po susitarimo branduolinių klausimų srityje
Pranešimas:A8-0286/2016
Pranešėjas: Richard Howitt
AFET
 
Kova su korupcija ir tolesni su CRIM rezoliucija susiję veiksmai
Pranešimas:A8-0284/2016
Pranešėjas: Laura Ferrara
LIBE
 
Žmogaus teisės ir migracija trečiosiose šalyse
Pranešimas:A8-0245/2016
Pranešėjas: Marie-Christine Vergiat
AFET
 
Bendrovių atsakomybė už rimtus žmogaus teisių pažeidimus trečiosiose šalyse
Pranešimas:A8-0243/2016
Pranešėjas: Ignazio Corrao
AFET
 
ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategija
Pranešimas:A8-0278/2016
Pranešėjas: András Gyürk
ITRE
 
Kaip suvienodinti žuvininkystės kontrolę Europoje?
Pranešimas:A8-0234/2016
Pranešėjas: Isabelle Thomas
PECH
 
Transporto infrastruktūros Vidurio ir Rytų Europoje jungties ir prieigos pagerinimas
Pranešimas:A8-0282/2016
Pranešėjas: Tomasz Piotr Poręba
TRAN
 
ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas
Pranešimas:A8-0283/2016
Pranešėjas: Sophia in 't Veld
LIBE
 
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas
Pranešimas:A8-0309/2016
Pranešėjas: Alfred Sant
ECON
 
 
25-10-2016 -
15:00 - 23:00
Diskusijos
 
 
2017 m. Komisijos darbo programa
 
DFP laikotarpio vidurio peržiūra
 
Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
Pranešimas:A8-0287/2016
Pranešėjas: Indrek Tarand
Pranešėjas: Jens Geier
BUDG
 
ES vidaus saugumas. Pažanga, padaryta įgyvendinant patvirtintas saugumo priemones, ir ateities uždaviniai
 
Įmonių apmokestinimo dokumentų rinkinys
 
Viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumas
Pranešimas:A8-0269/2016 ***II
Pranešėjas: Dita Charanzová
IMCO
 
Apsaugos nuo augalų kenkėjų priemonės
Pranešimas:A8-0293/2016 ***II
Pranešėjas: Anthea McIntyre
AGRI
 
Transriebalai
Pranešimas:O-000106/2016 Europos Komisija ENVI
Pranešimas:O-000105/2016 Europos Sàjungos Taryba ENVI
 
 
 
26-10-2016 -
09:00 - 11:50
PRIORITETINĖS DISKUSIJOS
 
 
Europos Vadovų Tarybos susitikimo (spalio 20–21 d.) išvados
 
 
26-10-2016 -
12:00 - 14:00
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 
 
Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
 
Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
Pranešimas:A8-0287/2016
Pranešėjas: Indrek Tarand
Pranešėjas: Jens Geier
BUDG
 
DFP laikotarpio vidurio peržiūra
 
Viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumas
Pranešimas:A8-0269/2016 ***II
Pranešėjas: Dita Charanzová
IMCO
 
Apsaugos nuo augalų kenkėjų priemonės
Pranešimas:A8-0293/2016 ***II
Pranešėjas: Anthea McIntyre
AGRI
 
Transriebalai
Pranešimas:O-000106/2016 Europos Komisija ENVI
Pranešimas:O-000105/2016 Europos Sàjungos Taryba ENVI
 
 
26-10-2016 -
15:00 - 23:00
Diskusijos
 
 
Audito Rūmų 2015 m. metinės ataskaitos pristatymas
 
ES politika ir veiksmai, siekiant apsaugoti vaikus migracijos aplinkybėmis
Pranešimas:O-000126/2016 Europos Komisija
 
Padėtis Šiaurės Irake (Mosulas)
 
Afganistanas, ypač ES įsipareigojimai ir EP vaidmuo vykdant Afganistano ir ES bendrus tolesnius veiksmus migracijos klausimais
 
Padėtis Baltarusijoje
 
Žurnalistų padėtis Turkijoje
 
Branduolinis saugumas ir ginklų neplatinimas
 
Bendros diskusijos - 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas
2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos Vadovų Taryba ir Taryba
Pranešimas:A8-0271/2016
Pranešėjas: Ryszard Czarnecki
CONT
2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC
Pranešimas:A8-0264/2016
Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu
CONT
2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS
Pranešimas:A8-0276/2016
Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu
CONT
2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
Pranešimas:A8-0275/2016
Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
 
 
27-10-2016 -
09:00 - 11:50
Diskusijos
 
 
Europos savanorių tarnyba
Pranešimas:O-000107/2016 Europos Komisija CULT
 
Trumpas šių pranešimų pristatymas:
2013–2015 m. ES jaunimo strategija
Pranešimas:A8-0250/2016
Pranešėjas: Andrea Bocskor
CULT
Kaip BŽŪP gali pagerinti darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse
Pranešimas:A8-0285/2016
Pranešėjas: Eric Andrieu
AGRI
 
 
27-10-2016 -
12:00 - 14:00
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 
 
2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos Vadovų Taryba ir Taryba
Pranešimas:A8-0271/2016
Pranešėjas: Ryszard Czarnecki
CONT
 
2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC
Pranešimas:A8-0264/2016
Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS
Pranešimas:A8-0276/2016
Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
Pranešimas:A8-0275/2016
Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Padėtis Šiaurės Irake (Mosulas)
 
Žurnalistų padėtis Turkijoje
 
Branduolinis saugumas ir ginklų neplatinimas
 
Europos savanorių tarnyba
Pranešimas:O-000107/2016 Europos Komisija CULT
 
2013–2015 m. ES jaunimo strategija
Pranešimas:A8-0250/2016
Pranešėjas: Andrea Bocskor
CULT
 
Kaip BŽŪP gali pagerinti darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse
Pranešimas:A8-0285/2016
Pranešėjas: Eric Andrieu
AGRI
 
 
27-10-2016 -
15:00 - 17:00
Diskusijos
 
 
Vasaros ir žiemos laiko keitimas
 
 
 
Sesijos metu pasiūlytas pranešimas
 
 
REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB
Nuoroda: A8-0293/2016

Data:
17-10-2016
Anthea McIntyre
AGRI
 
REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1365/2006 dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos nuostatos, susijusios su deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimu Komisijai
Nuoroda: A8-0298/2016

Data:
18-10-2016
Bas Eickhout
TRAN
 
REPORT on the European Semester for economic policy coordination: implementation of 2016 priorities
Nuoroda: A8-0309/2016

Data:
20-10-2016
Alfred Sant
ECON
 
 
REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB
Nuoroda: A8-0293/2016

Data:
17-10-2016
Anthea McIntyre
AGRI