Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)
 

Europos Parlamente bus pagerbtos 2016 m. Sacharovo premijos laureatės

Plenarinė sesija Institucijos / Žmogaus teisės09-12-2016 - 18:18
 

Gruodžio 13 d. Strasbūre Irako jazidėms Nadiai Murad Basy ir Lamijai Adži Bašar bus įteikta šių metų Sacharovo premija už minties laisvę. Jos kovoja už moterų, patyrusių vadinamosios „Islamo valstybės“ prievartą, teises. Ceremoniją galėsite tiesiogiai stebėti internetu antradienį vidurdienį, o kol kas siūlome susipažinti su laureatėmis „EuroparlTV“ reportaže viršuje. (Skaityti daugiau: Europos Parlamente bus pagerbtos 2016 m. Sacharovo premijos laureatės )

 
 
Plenarinės sesijos darbotvarkė
 
12-12-2016 -
17:00 - 23:00
Diskusijos
 
 
Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
 
Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2015 m.
Pranešimas:A8-0345/2016
Pranešėjas: József Nagy
LIBE
 
Giliavandenių žuvų ištekliai ir jų žvejyba šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse
***II
Pranešėjas: Isabelle Thomas
PECH
 
Civilinės būklės dokumentų turinio pripažinimas
Pranešimas:O-000145/2016 Europos Komisija JURI
 
BŽŪP priemonės kainų svyravimams žemės ūkio produktų rinkose mažinti
Pranešimas:A8-0339/2016
Pranešėjas: Angélique Delahaye
AGRI
 
Trumpas šių pranešimų pristatymas:
Nuosekli ES kultūros ir kūrybos sektorių politika
Pranešimas:A8-0357/2016
Pranešėjas: Christian Ehler
Pranešėjas: Luigi Morgano
ITRE CULT
Moterų teisės Rytų partnerystės valstybėse
Pranešimas:A8-0365/2016
Pranešėjas: Mariya Gabriel
FEMM
 
Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
 
 
 
13-12-2016 -
09:00 - 11:50
Diskusijos
 
 
(prireikus) Balsavimas dėl prašymų surengti diskusijas skubos tvarka (Darbo tvarkos taisyklių 154 straipsnis)
 
Energetikos sąjungos dokumentų rinkinys
 
 
13-12-2016 -
12:00 - 12:30
Sacharovo premijos įteikimas
 
 
 
13-12-2016 -
12:30 - 14:30
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 
 
Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra
Pranešimas:A8-0344/2016
Pranešėjas: Richard Corbett
AFCO
 
ES ir Alžyro Respublikos bendrasis susitarimas, kuriuo nustatomi Alžyro Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai
***
Pranešėjas: Pier Antonio Panzeri
AFET
 
Tekstai, dėl kurių diskusijos baigtos
 
 
13-12-2016 -
15:00 - 23:00
Diskusijos
 
 
Slovakijos pirmininkavimo Tarybai apžvalga
 
Diskusijos užsienio reikalų klausimais dalyvaujant Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai
 
Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita
Pranešimas:A8-0355/2016
Pranešėjas: Josef Weidenholzer
AFET
 
Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas (Europos Sąjungos sutarties 36 straipsnis)
Pranešimas:A8-0360/2016
Pranešėjas: Elmar Brok
AFET
 
Bendros diskusijos - Susitarimo su Uzbekistanu protokolas dėl tekstilės gaminių
EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas ir dvišalė prekyba tekstilės gaminiais
Pranešimas:A8-0332/2016 ***
Pranešėjas: Maria Arena
INTA
EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas ir dvišalė prekyba tekstilės gaminiais (rezoliucija)
Pranešimas:A8-0330/2016
Pranešėjas: Maria Arena
INTA
 
 
 
14-12-2016 -
09:00 - 11:50
Diskusijos
 
 
Pasirengimas gruodžio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui
 
 
14-12-2016 -
12:00 - 14:00
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 
 
Nemokumo bylos ir nemokumo specialistai
Pranešimas:A8-0324/2016 ***I
Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka
JURI
 
Gruzijos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimas
Pranešimas:A8-0343/2016 *
Pranešėjas: Claude Moraes
LIBE
 
Audito Rūmų nario skyrimas: Juhan Parts
*
Pranešėjas: Bart Staes
CONT
 
ES ir Norvegijos susitarimas dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje
Pranešimas:A8-0321/2016 ***
Pranešėjas: Jørn Dohrmann
PECH
 
ES ir Norvegijos susitarimas dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje (rezoliucija)
Pranešimas:A8-0320/2016
Pranešėjas: Jørn Dohrmann
PECH
 
Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programa
Pranešimas:A8-0358/2016 *
Pranešėjas: Jerzy Buzek
ITRE
 
Tekstai, dėl kurių diskusijos baigtos
 
 
14-12-2016 -
15:00 - 21:00
Diskusijos
 
 
Bendros diskusijos - Geležinkelių dokumentų rinkinys
Geležinkelio įmonių apskaitos norminimas
***II
Pranešėjas: Merja Kyllönen
TRAN
Šalių keleivinio geležinkelių transporto paslaugos
***II
Pranešėjas: Wim van de Camp
TRAN
Bendra Europos geležinkelių erdvė
***II
Pranešėjas: David-Maria Sassoli
TRAN
 
Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas
Pranešimas:A8-0023/2016 ***I
Pranešėjas: Knut Fleckenstein
TRAN
 
Europos aviacijos strategija
Pranešėjas: Pavel Telička
TRAN
 
Bendros diskusijos - Ekvadoro prisijungimas prie ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo
ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė
Pranešimas:A8-0277/2016 ***I
Pranešėjas: Marielle de Sarnez
INTA
ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (Ekvadoro prisijungimas)
Pranešimas:A8-0362/2016 ***
Pranešėjas: Helmut Scholz
INTA
 
 
 
15-12-2016 -
09:00 - 11:50
Diskusijos
 
 
2015 m. Peticijų komiteto veikla
Pranešimas:A8-0366/2016
Pranešėjas: Ángela Vallina
PETI
 
Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų. Trukmė: ne ilgiau kaip valandą (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
 
 
15-12-2016 -
12:00 - 14:00
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 
 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
 
Tarptautiniai aviacijos susitarimai
Pranešimas:O-000128/2016 Europos Komisija TRAN
 
Tekstai, dėl kurių diskusijos baigtos
 
 
15-12-2016 -
15:00 - 16:00
Diskusijos
 
 
Pediatrijoje naudojami vaistai
Pranešimas:O-000135/2016 Europos Komisija ENVI
 
 
 
Sesijos metu pasiūlytas pranešimas
 
 
PRANEŠIMAS su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas išplečiant jo nuostatų taikymą dvišalei prekybai tekstilės gaminiais, siekiant atsižvelgti į dvišalio susitarimo dėl tekstilės gaminių galiojimo pasibaigimą, sudarymo projekto
Nuoroda: A8-0330/2016

Data:
15-11-2016
Maria Arena
INTA
 
REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas išplečiant jo nuostatų taikymą dvišalei prekybai tekstilės gaminiais, siekiant atsižvelgti į dvišalio susitarimo dėl tekstilės gaminių galiojimo pasibaigimą, sudarymo projekto
Nuoroda: A8-0332/2016

Data:
15-11-2016
Maria Arena
INTA
 
REPORT on the Annual Report on human rights and democracy in the world and the European Union’s policy on the matter 2015
Nuoroda: A8-0355/2016

Data:
28-11-2016
Josef Weidenholzer
AFET
 
 
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 19/2013, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė, ir Reglamentas (ES) Nr. 20/2013, kuriuo įgyvendinama Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė
Nuoroda: A8-0277/2016

Data:
29-09-2016
Marielle de Sarnez
INTA
 
 
REPORT on the activities of the Committee on Petitions 2015
Nuoroda: A8-0366/2016

Data:
02-12-2016
Ángela Vallina
PETI