Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)
 

Viešoje vietoje esančio kūrinio atgaminimas be autoriaus sutikimo: ar galima?

Plenarinė sesija Teisminis bendradarbiavimas02-07-2015 - 10:15
Kai kurie EP nariai nori, kad vadinamoji panoramos laisvė būtų įtvirtinta visose ES šalyse © BELGA_EASYFOTOSTOCK  

Remdamosi ES teise kai kurios šalys leidžia be autoriaus sutikimo atgaminti ir paskelbti viešose vietose nuolat esančius kūrinius, pvz., architektūros statinius ir skulptūras. EP nariai svarsto, ar nereikėtų šios vadinamosios panoramos laisvės įvesti visoje ES. Diskusija ir balsavimas šiuo klausimu numatyti liepos 9 d. plenarinėje sesijoje. Paklausėme, ką apie tai mano skirtingų pozicijų besilaikantys Julia Reda (Žalieji, Vokietija) ir Jean–Maria Cavada (Liberalai ir demokratai, Prancūzija). (Skaityti daugiau: Viešoje vietoje esančio kūrinio atgaminimas be autoriaus sutikimo: ar galima? )

 
 
Plenarinės sesijos darbotvarkė
 
06-07-2015 -
17:00 - 23:00
Diskusijos
 
 
Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
 
Srebrenicos žudynių metinių minėjimas
 
Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas
Pranešimas:O-000075/2015 Europos Komisija ECON
 
Išteklių naudojimo efektyvumas: žiedinės ekonomikos kūrimas
Pranešimas:A8-0215/2015
Pranešėjas: Sirpa Pietikäinen
ENVI
 
ES pieno sektoriaus ateitis. Pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio įgyvendinimo apžvalga
Pranešimas:A8-0187/2015
Pranešėjas: James Nicholson
AGRI
 
Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
 
Trumpas šių pranešimų pristatymas:
ES prekybos ir investicijų politikos išorinis poveikis viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms ne ES šalyse
Pranešimas:A8-0182/2015
Pranešėjas: Jan Zahradil
INTA
Vaisių ir daržovių sektorius po 2007 m. reformos
Pranešimas:A8-0170/2015
Pranešėjas: Nuno Melo
AGRI
Integruotos daugiarūšio transporto bilietų sistemos Europoje kūrimas
Pranešimas:A8-0183/2015
Pranešėjas: Dieter-Lebrecht Koch
TRAN
 
 
 
07-07-2015 -
08:30 - 12:50
Diskusijos
 
 
Latvijos pirmininkavimo apžvalga
 
Derybos dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (angl. TTIP) susitarimo
Pranešimas:A8-0175/2015
Pranešėjas: Bernd Lange
INTA
 
 
07-07-2015 -
13:00 - 14:30
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 
 
Audito Rūmų nario skyrimas: Bettina Michelle Jakobsen, DK
Pranešimas:A8-0198/2015
Pranešėjas: Igor Šoltes
CONT
 
Sąjungos teisių, suteiktų tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, įgyvendinimas
Pranešimas:A8-0203/2015 ***I
Pranešėjas: Jiří Maštálka
JURI
 
Apsauga nuo žalingo laivų įkainojimo
Pranešimas:A8-0202/2015 ***I
Pranešėjas: Jiří Maštálka
JURI
 
Žvejybos ES vandenyse prie Prancūzijos Gvianos kranto galimybės su Venesuelos vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams
Pranešimas:A8-0195/2015 ***
Pranešėjas: João Ferreira
PECH
 
Taisomojo biudžeto Nr. 3/2015 projektas: 2014 finansinių metų perteklius
Pranešimas:A8-0219/2015
Pranešėjas: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Taisomojo biudžeto Nr. 4/2015 projektas: ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas Rumunijai, Bulgarijai ir Italijai
Pranešimas:A8-0220/2015
Pranešėjas: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas: potvyniai Rumunijoje, Bulgarijoje ir Italijoje
Pranešimas:A8-0211/2015
Pranešėjas: Siegfried Mureşan
BUDG
 
Integruotos daugiarūšio transporto bilietų sistemos Europoje kūrimas
Pranešimas:A8-0183/2015
Pranešėjas: Dieter-Lebrecht Koch
TRAN
 
Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto įgaliojimų laiko pratęsimas
 
Taisomojo biudžeto Nr. 1/2015 projektas. Europos strateginių investicijų fondas (ESIF)
Pranešimas:A8-0221/2015
Pranešėjas: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projektas: reagavimas į migracijos spaudimą
Pranešimas:A8-0212/2015
Pranešėjas: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
ES pieno sektoriaus ateitis. Pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio įgyvendinimo apžvalga
Pranešimas:A8-0187/2015
Pranešėjas: James Nicholson
AGRI
 
ES prekybos ir investicijų politikos išorinis poveikis viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms ne ES šalyse
Pranešimas:A8-0182/2015
Pranešėjas: Jan Zahradil
INTA
 
Vaisių ir daržovių sektorius po 2007 m. reformos
Pranešimas:A8-0170/2015
Pranešėjas: Nuno Melo
AGRI
 
 
07-07-2015 -
15:00 - 23:00
Diskusijos
 
 
Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. birželio 25–26 d.) išvados
 
Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmonės valdymo pareiškimas
Pranešimas:A8-0158/2015 ***I
Pranešėjas: Sergio Gaetano Cofferati
JURI
 
Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervas
Pranešimas:A8-0029/2015 ***I
Pranešėjas: Ivo Belet
ENVI
 
2016 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu
Pranešimas:A8-0217/2015
Pranešėjas: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Europos saugumo darbotvarkė
Pranešimas:O-000065/2015 Europos Komisija LIBE
Pranešimas:O-000064/2015 Europos Sàjungos Taryba LIBE
 
Bendros diskusijos - Užimtumo politika
Valstybių narių užimtumo politikos gairės
Pranešimas:A8-0205/2015 *
Pranešėjas: Laura Agea
EMPL
Žaliojo užimtumo iniciatyva
Pranešimas:A8-0204/2015
Pranešėjas: Jean Lambert
EMPL
 
Bendros diskusijos - Vystymosi finansavimas
JT tarptautinė konferencija dėl vystymosi finansavimo (2015 m. liepos 13–16 d.)
Mokesčių vengimas ir mokesčių slėpimas kaip besivystančių šalių problemos
Pranešimas:A8-0184/2015
Pranešėjas: Elly Schlein
DEVE
 
 
 
08-07-2015 -
08:30 - 12:20
ESMINĖS DISKUSIJOS
 
 
Liuksemburgo pirmininkavimo programa
 
Komisijos 2016 m. darbo programos rengimas
 
 
08-07-2015 -
12:30 - 14:30
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 
 
Derybos dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (angl. TTIP) susitarimo
Pranešimas:A8-0175/2015
Pranešėjas: Bernd Lange
INTA
 
Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo su buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į ES
Pranešimas:A8-0188/2015 ***
Pranešėjas: Ivo Vajgl
AFET
 
Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas su Serbija (protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į ES)
Pranešimas:A8-0189/2015 ***
Pranešėjas: David McAllister
AFET
 
Mokslinis ir technologinis bendradarbiavimas su Indija: susitarimo atnaujinimas
Pranešimas:A8-0179/2015 ***
Pranešėjas: Jerzy Buzek
ITRE
 
Mokslinis ir technologinis bendradarbiavimas su Farerų Salomis: programa „Horizontas 2020“
Pranešimas:A8-0180/2015 ***
Pranešėjas: Jerzy Buzek
ITRE
 
Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmonės valdymo pareiškimas
Pranešimas:A8-0158/2015 ***I
Pranešėjas: Sergio Gaetano Cofferati
JURI
 
Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervas
Pranešimas:A8-0029/2015 ***I
Pranešėjas: Ivo Belet
ENVI
 
Jūrininkai
Pranešimas:A8-0127/2015 ***I
Pranešėjas: Elisabeth Morin-Chartier
EMPL
 
Susitarimas su Šveicarija dėl bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje: „Horizontas 2020“ ir ITER veikla
Pranešimas:A8-0181/2015 ***
Pranešėjas: Jerzy Buzek
ITRE
 
Valstybių narių užimtumo politikos gairės
Pranešimas:A8-0205/2015 *
Pranešėjas: Laura Agea
EMPL
 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Suomijos paraiška „EGF/2015/001 FI/Broadcom“
Pranešimas:A8-0210/2015
Pranešėjas: Petri Sarvamaa
BUDG
 
2016 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu
Pranešimas:A8-0217/2015
Pranešėjas: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Išteklių naudojimo efektyvumas: žiedinės ekonomikos kūrimas
Pranešimas:A8-0215/2015
Pranešėjas: Sirpa Pietikäinen
ENVI
 
Žaliojo užimtumo iniciatyva
Pranešimas:A8-0204/2015
Pranešėjas: Jean Lambert
EMPL
 
Mokesčių vengimas ir mokesčių slėpimas kaip besivystančių šalių problemos
Pranešimas:A8-0184/2015
Pranešėjas: Elly Schlein
DEVE
 
 
08-07-2015 -
15:00 - 23:00
Diskusijos
 
 
Pastarojo meto teroristiniai išpuoliai
 
ES parama Tunisui
 
ES ir Kubos santykių ateitis
 
Padėtis Jemene
 
Metinis pranešimas apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje 2014 m.
 
ES vaidmuo Artimųjų Rytų taikos procese
 
Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regiono saugumo problemos ir politinio stabilumo perspektyvos
Pranešimas:A8-0193/2015
Pranešėjas: Vincent Peillon
AFET
 
Europos kaimynystės politikos persvarstymas
Pranešimas:A8-0194/2015
Pranešėjas: Eduard Kukan
AFET
 
 
 
09-07-2015 -
08:30 - 11:50
Diskusijos
 
 
Didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolinės avarijos lygiai
Pranešimas:A8-0176/2015 *
Pranešėjas: Esther Herranz García
ENVI
 
Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas
Pranešimas:A8-0209/2015
Pranešėjas: Julia Reda
JURI
 
Trumpas toliau nurodytų pranešimų pristatymas:
Europos demokratijos fondo (EDF) veiklos vertinimas
Pranešimas:A8-0177/2015
Pranešėjas: Andrzej Grzyb
AFET
Žmogaus teisės ir technologijos trečiosiose šalyse
Pranešimas:A8-0178/2015
Pranešėjas: Marietje Schaake
AFET
 
 
09-07-2015 -
12:00 - 14:00
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 
 
Didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolinės avarijos lygiai
Pranešimas:A8-0176/2015 *
Pranešėjas: Esther Herranz García
ENVI
 
Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas
Pranešimas:O-000075/2015 Europos Komisija ECON
 
Europos saugumo darbotvarkė
Pranešimas:O-000065/2015 Europos Komisija LIBE
Pranešimas:O-000064/2015 Europos Sàjungos Taryba LIBE
 
Komisijos 2016 m. darbo programos rengimas
 
Padėtis Jemene
 
Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regiono saugumo problemos ir politinio stabilumo perspektyvos
Pranešimas:A8-0193/2015
Pranešėjas: Vincent Peillon
AFET
 
Europos kaimynystės politikos persvarstymas
Pranešimas:A8-0194/2015
Pranešėjas: Eduard Kukan
AFET
 
Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas
Pranešimas:A8-0209/2015
Pranešėjas: Julia Reda
JURI
 
Europos demokratijos fondo (EDF) veiklos vertinimas
Pranešimas:A8-0177/2015
Pranešėjas: Andrzej Grzyb
AFET
 
Žmogaus teisės ir technologijos trečiosiose šalyse
Pranešimas:A8-0178/2015
Pranešėjas: Marietje Schaake
AFET
 
Padėtis Burundyje
 
 
09-07-2015 -
15:00 - 16:00
Diskusijos
 
 
Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
Kombodžos įstatymų dėl NVO ir profesinių sąjungų projektai
Kongo Demokratinė Respublika, ypač dviejų sulaikytų žmogaus teisių aktyvistų Yves'o Makwambala ir Fredo Bauma atvejis
Bahreinas, ypač Nabeelio Rajabo atvejis
Dviejų krikščionių pastorių padėtis Sudane
 
 
09-07-2015 -
16:00 - 17:00
BALSAVIMAS (pasibaigus prieš tai vykusioms diskusijoms)
 
 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
 
 
 
Sesijos metu pasiūlytas pranešimas
 
 
PRANEŠIMAS dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Sąjungos procedūras bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis globojant Pasaulio prekybos organizacijai (PPO), suteiktų Sąjungos teisių įgyvendinimą (kodifikuota redakcija)
Nuoroda: A8-0203/2015

Data:
22-06-2015
Jiří Maštálka
JURI
 
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą (potvyniai Rumunijoje, Bulgarijoje ir Italijoje)
Nuoroda: A8-0211/2015

Data:
25-06-2015
Siegfried Mureşan
BUDG
 
PRANEŠIMAS dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu susitikimu dėl 2016 m. biudžeto projekto
Nuoroda: A8-0217/2015

Data:
26-06-2015
José Manuel Fernandes
BUDG
 
PRANEŠIMAS dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1/2015 projekto, III skirsnis – Komisija, pridedamas prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos strateginių investicijų fondo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013, pasiūlymo
Nuoroda: A8-0221/2015

Data:
30-06-2015
Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
 
REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, pagal kurį Šveicarijos Konfederacija tampa Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ ir Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos, kuria papildoma programa „Horizontas 2020“, asocijuotąja šalimi ir kuriuo reglamentuojamas Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimas Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės vykdomoje ITER veikloje, sudarymo projekto
Nuoroda: A8-0181/2015

Data:
04-06-2015
Jerzy Buzek
ITRE
 
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Suomijos paraiška „EGF/2015/001 FI/Broadcom“)
Nuoroda: A8-0210/2015

Data:
25-06-2015
Petri Sarvamaa
BUDG
 
PRANEŠIMAS dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu susitikimu dėl 2016 m. biudžeto projekto
Nuoroda: A8-0217/2015

Data:
26-06-2015
José Manuel Fernandes
BUDG