Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Sesijos naujienlaiškis

20-11-2014 - 18:08
 

Lapkričio 25 d. su oficialiu vizitu Europos Parlamente Strasbūre lankysis popiežius Pranciškus, kuris 11.15 val. plenarinių posėdžių salėje perskaitys oficialią kalbą. (Skaityti daugiau: Europos Parlamente lankysis popiežius Pranciškus)

 
 

Šių metų Sacharovo premijos laureatu tapo Kongo Demokratinės Respublikos ginekologas dr. Denis Mukwege. Minėta premija bus įteikta Europos Parlamento ceremonijoje Strasbūre trečiadienį. Po ceremonijos 12.30 val. vyks laureato ir EP pirmininko M.Schulz spaudos konferencija. (Skaityti daugiau: Denis Mukwege bus įteikta 2014 m. Sacharovo premija )

 
 

Trečiadienį 9 val. Europos Komisijos pirmininkas J.-C. Juncker Europos Parlamente pristatys 300 mlrd. eurų vertės investicijų į realią ekonomiką paketą. Po pristatymo EP frakcijų pirmininkai išsakys savo pirmines reakcijas. (Skaityti daugiau: J.-C. Juncker europarlamentarams pristatys 300 mlrd. eurų vertės investicijų paketą )

 
 

Trečiadienį EP nariai kartu su ES Vyriausiąja įgaliotine užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini aptars klausimą, ar Palestina turi būti pripažinta nepriklausoma valstybe. Ketvirtadienį jie balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos. (Skaityti daugiau: Europos Parlamentas spręs ar Palestina turi būti pripažinta nepriklausoma valstybe)

 
 

Antradienio popietę EP derybininkai pristatys derybų su ES Taryba dėl šių ir kitų metų ES biudžeto rezultatus. (Skaityti daugiau: EP nariai aptars derybų su ES Taryba dėl ES biudžeto rezultatus)

 
 

Pirmadienį 18 val. europarlamentarai aptars siūlymą pareikšti nepasitikėjimą Komisija, o ketvirtadienį priims galutinį sprendimą šiuo klausimu. Diskusijoje taip pat dalyvaus ir Europos Komisijos pirmininkas su visais ES komisarais. Komisijos atstatydinimui būtina, kad nepasitikėjimą pareikštų du trečdaliai balsavusių EP narių, sudarančių visų europarlamentarų daugumą (t.y. ne mažiau kaip 376 nariai). (Skaityti daugiau: Europos Parlamentas spręs ar pareikšti nepasitikėjimą Europos Komisija)

 
 
 
Nuoroda : 20141118NEW79401
 
 
Susisiekti
 
 
 
 
   
Plenarinės sesijos darbotvarkė
 
24-11-2014 -
17:00 - 23:00
Diskusijos
 
 
Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
 
2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa
Pranešimas:O-000075/2014 Europos Komisija EMPL
 
Vienodo požiūrio principo asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės įgyvendinimas (Rasinės lygybės direktyva) ir vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendrieji pagrindai (Užimtumo lygybės direktyva)
Pranešimas:O-000074/2014 Europos Komisija EMPL
 
ES ir visuotinė vystymosi programa po 2015 m.
Pranešėjas: Davor Ivo Stier
DEVE
 
Vaikų neprievalgis besivystančiose šalyse
Pranešimas:O-000083/2014 Europos Komisija DEVE
 
JT vaiko teisių konvencijos 25-osios metinės
 
Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
 
 
 
25-11-2014 -
09:00 - 11:00
Diskusijos
 
 
(prireikus) Balsavimas dėl prašymų surengti diskusijas skubos tvarka (Darbo tvarkos taisyklių 154 straipsnis)
 
Strategijos „ES 2020“ užimtumo ir socialiniai aspektai
Pranešimas:O-000077/2014 Europos Komisija EMPL
Pranešimas:O-000076/2014 Europos Sàjungos Taryba EMPL
 
 
25-11-2014 -
11:15 - 12:00
Iškilmingas posėdis
 
 
Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus kalba
 
 
25-11-2014 -
12:00 - 14:00
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 
 
Tekstai, dėl kurių diskusijos baigtos
 
 
25-11-2014 -
15:00 - 21:00
Diskusijos
 
 
Kova su smurtu prieš moteris
Pranešimas:O-000080/2014 Europos Komisija FEMM
 
Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektas. Pajamos iš baudų ir palūkanų mokėjimų. Pajamos iš kompensacijų ir grąžintinų sumų pagal Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių investicijų ir partnerystės programą. Asignavimų perskyrimas Europos žuvininkystės fondui. Mokėjimų asignavimų padidinimas įsipareigojimams, kurie susiję su ankstesniais metiniais biudžetais. Nenumatyti veiksmai pagal DFP reglamento 13 straipsnį. Europos Komisijos, biurų, Europos regionų komiteto ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno personalas
Pranešėjas: Gérard Deprez
BUDG
 
Taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projektas. Tradiciniai nuosavi ištekliai (TNI), PVM ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) bazės
Pranešėjas: Gérard Deprez
BUDG
 
Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projektas. 2013 m. potvyniai Italijoje (Sardinijoje); žemės drebėjimai Graikijoje; ledo audra Slovėnijoje; 2014 m. ledas ir potvyniai Kroatijoje
Pranešėjas: Gérard Deprez
BUDG
 
Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektas: tradicinių nuosavų išteklių, PVM ir BNP prognozės peržiūra
Pranešėjas: Gérard Deprez
BUDG
 
Taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projektas: potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje
Pranešėjas: Gérard Deprez
BUDG
 
2015 m. biudžetas. Taikinimo komiteto rezultatai
 
Bendros diskusijos - Europos Centrinis Bankas
Europos Centrinio Banko įgaliojimai taikyti sankcijas
Pranešimas:A8-0028/2014 *
Pranešėjas: Kay Swinburne
ECON
Europos Centrinio Banko renkama statistinė informacija
Pranešimas:A8-0027/2014 *
Pranešėjas: Roberto Gualtieri
ECON
 
 
 
26-11-2014 -
09:00 - 11:50
Diskusijos
 
 
2014 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 20) Limoje, Peru (2014 m. gruodžio 1–12 d.)
 
 
26-11-2014 -
12:00 - 12:30
Sacharovo premijos įteikimas
 
 
2014 m. Sacharovo premija
 
 
26-11-2014 -
12:30 - 14:00
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 
 
2015 m. biudžetas. Galutinis tvirtinimas (galbūt)
 
Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2014 m.
Pranešėjas: Gérard Deprez
BUDG
 
ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Nelaimių ištikti regionai
Pranešėjas: Siegfried Mureşan
BUDG
 
Lankstumo priemonės mobilizavimas siekiant finansuoti Kiprui skirtas struktūrinių fondų programas
Pranešėjas: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Potvyniai Italijoje; žemės drebėjimai Graikijoje; ledo audra Slovėnijoje; ledas ir potvyniai Kroatijoje
Pranešėjas: Patricija Šulin
BUDG
 
ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje
Pranešėjas: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Tekstai, dėl kurių diskusijos baigtos
 
 
26-11-2014 -
15:00 - 20:00
Diskusijos
 
 
Padėtis Viduržemio jūroje praėjus metams po tragiškų Lampedūzos įvykių
Pranešimas:O-000079/2014 Europos Komisija LIBE
Pranešimas:O-000078/2014 Europos Sàjungos Taryba LIBE
 
Dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolė
Pranešimas:O-000081/2014 Europos Komisija INTA
 
 
 
27-11-2014 -
09:00 - 11:50
Diskusijos
 
 
Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų. Trukmė: ne ilgiau kaip valandą (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
 
 
27-11-2014 -
12:00 - 14:00
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 
 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
 
Tekstai, dėl kurių diskusijos baigtos
 
 
 
Sesijos metu pasiūlytas pranešimas