Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Sesijos naujienlaiškis

09-02-2017 - 17:40
Europos Parlamentas tvirtins ES ir Kanados laisvosios prekybos sutartį

Trečiadienį europarlamentarai aptars ES ir Kanados laisvosios prekybos sutarties projektą, o vėliau spręs, ar jam pritarti. Šios sutarties, kuria siekiama padidinti tarpusavio prekybą ir investicijas, įsigaliojimui būtinas Europos Parlamento pritarimas.


ES ir Kanados laisvosios prekybos sutartimi bus panaikinti daugelis tarifinių prekybos barjerų, o ES įmonės galės be apribojimų dalyvauti Kanados viešųjų pirkimų rinkoje. Siekiant panaikinti dalies visuomenės nuogąstavimus, kad sutartis gali suteikti per daug galių tarptautinėms korporacijoms, ES ir Kanada raštu patvirtino, kad naujoji sutartis neįtakos valstybių teisės savarankiškai spręsti dėl įvairių sričių reguliavimo.

 

Savo ruožtu po parlamentinio spaudimo kontraversiškas investuotojų ir valstybių ginčų sprendimo mechanizmas pakeistas nauja Investicijų teismo sistema, kurioje ginčus spręs Kanados ir ES valstybių paskirti teisėjai.


Be to, EP nariai balsuos ir dėl ES-Kanados strateginės partnerystės susitarimo, kuris papildo laisvos prekybos sutartį ir suartina šalis užsienio politikos, kovos su terorizmu ar organizuotu nusikalstamumu, mokslinių tyrimų bei kultūros srityse.


Papildoma informacija

 

2009 m. pradėtos derybos dėl ES ir Kanados laisvosios prekybos sutarties užbaigtos 2014 m.. Sutartis pasirašyta 2016 m. spalio 30 d.. 2015 m. ES prekybos su Kanada balansas buvo teigiamas: importuota 28,3 mlrd. eurų vertės prekių, o eksportuota - 35,2 mlrd. eurų. Tikėtina, kad laisvos prekybos sutartis padidins ES eksportą dar 20 proc.


Debatai: 2017-02-15

Balsavimas: 2017-02-15

Procedūra: pritarimo

Spaudos konferencija: 2017-02-15, 14 val.

Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodį #CETA

 
 
   
Plenarinės sesijos darbotvarkė
 
13-02-2017 -
17:00 - 23:00
Diskusijos
 
 
Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
 
Didelio pavojaus nekeliantys biologiniai pesticidai
Pranešimas:O-000147/2016 Europos Komisija ENVI
 
Europos konsensuso dėl vystymosi peržiūra
Pranešimas:A8-0020/2017
Pranešėjas: Bogdan Brunon Wenta
Pranešėjas: Norbert Neuser
DEVE
 
Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies dioksido kiekio technologijas
Pranešimas:A8-0003/2017 ***I
Pranešėjas: Ian Duncan
ENVI
 
Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita
Pranešimas:A8-0001/2017
Pranešėjas: Tibor Szanyi
ECON
 
Trumpas šių pranešimų pristatymas:
Lyčių lygybės skatinimas atliekant psichikos sveikatos ir klinikinius tyrimus
Pranešimas:A8-0380/2016
Pranešėjas: Beatriz Becerra Basterrechea
FEMM
Prioritetai 61-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje
Pranešimas:A8-0018/2017
Pranešėjas: Maria Arena
Pranešėjas: Constance Le Grip
FEMM
Registro kontrolė ir Komisijos ekspertų grupių sudėtis
Pranešimas:A8-0002/2017
Pranešėjas: Dennis de Jong
CONT
Informatorių vaidmuo saugant ES finansinius interesus
Pranešimas:A8-0004/2017
Pranešėjas: Dennis de Jong
CONT
 
Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
 
 
 
14-02-2017 -
09:00 - 11:50
Diskusijos
 
 
Bendros diskusijos - ES ateitis
Galimi dabartinės Europos Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimai ir korekcijos
Pranešimas:A8-0390/2016
Pranešėjas: Guy Verhofstadt
AFCO
Europos Sąjungos veikimo gerinimas remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis
Pranešimas:A8-0386/2016
Pranešėjas: Mercedes Bresso
Pranešėjas: Elmar Brok
AFCO
Euro zonos biudžeto pajėgumai
Pranešimas:A8-0038/2017
Pranešėjas: Reimer Böge
Pranešėjas: Pervenche Berès
BUDG ECON
 
 
14-02-2017 -
12:00 - 12:30
Iškilmingas posėdis
 
 
Austrijos Respublikos Prezidento Alexanderio Van der Belleno kalba
 
 
14-02-2017 -
12:30 - 14:30
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 
 
ES ir Kuko Salų tausios žvejybos partnerystės susitarimas
Pranešimas:A8-0010/2017 ***
Pranešėjas: João Ferreira
PECH
 
ES ir Kuko Salų tausios žvejybos partnerystės susitarimas (rezoliucija)
Pranešimas:A8-0015/2017
Pranešėjas: João Ferreira
PECH
 
Registro kontrolė ir Komisijos ekspertų grupių sudėtis
Pranešimas:A8-0002/2017
Pranešėjas: Dennis de Jong
CONT
 
Informatorių vaidmuo saugant ES finansinius interesus
Pranešimas:A8-0004/2017
Pranešėjas: Dennis de Jong
CONT
 
Trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas
Pranešimas:A8-0035/2017 *
Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra
LIBE
 
Kontrolės priemonių taikymas naujai psichoaktyviajai medžiagai 2- [[1- (cikloheksilmetil)] 1H-indol-3- karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoatui (MDMB-CHMICA)
Pranešimas:A8-0024/2017 *
Pranešėjas: Lorenzo Fontana
LIBE
 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Nyderlandų paraiška „EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel – mažmeninė prekyba“
Pranešimas:A8-0036/2017
Pranešėjas: Nedzhmi Ali
BUDG
 
Europos konsensuso dėl vystymosi peržiūra
Pranešimas:A8-0020/2017
Pranešėjas: Bogdan Brunon Wenta
Pranešėjas: Norbert Neuser
DEVE
 
Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita
Pranešimas:A8-0001/2017
Pranešėjas: Tibor Szanyi
ECON
 
Lyčių lygybės skatinimas atliekant psichikos sveikatos ir klinikinius tyrimus
Pranešimas:A8-0380/2016
Pranešėjas: Beatriz Becerra Basterrechea
FEMM
 
Prioritetai 61-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje
Pranešimas:A8-0018/2017
Pranešėjas: Maria Arena
Pranešėjas: Constance Le Grip
FEMM
 
 
14-02-2017 -
15:00 - 23:00
Diskusijos
 
 
Graikijai skirtos ekonominio koregavimo programos antros peržiūros dabartinė padėtis
 
Padėties Rytų Ukrainoje pablogėjimas
 
Padėtis Vakarų Krante, ypač gyvenvietėse
 
2016 m. ataskaita dėl Albanijos
Pranešimas:A8-0023/2017
Pranešėjas: Knut Fleckenstein
AFET
 
2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos
Pranešimas:A8-0026/2017
Pranešėjas: Cristian Dan Preda
AFET
 
Bendros diskusijos - 2017 m. Europos semestras
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga
Pranešimas:A8-0039/2017
Pranešėjas: Gunnar Hökmark
ECON
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo apžvalgoje
Pranešimas:A8-0037/2017
Pranešėjas: Yana Toom
EMPL
Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2017 m. Europos semestrą
Pranešimas:A8-0016/2017
Pranešėjas: Antonio López-Istúriz White
IMCO
 
Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita
Pranešimas:A8-0019/2017
Pranešėjas: Danuta Maria Hübner
ECON
 
 
 
15-02-2017 -
09:00 - 11:50
Diskusijos
 
 
Bendros diskusijos - ES ir Kanada
ES ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas
Pranešimas:A8-0009/2017 ***
Pranešėjas: Artis Pabriks
INTA
ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas
ES ir Kanados strateginės partnerystės susitarimas
Pranešimas:A8-0028/2017 ***
Pranešėjas: Charles Tannock
AFET
 
 
15-02-2017 -
12:00 - 14:00
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 
 
ES ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas
Pranešimas:A8-0009/2017 ***
Pranešėjas: Artis Pabriks
INTA
 
ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas
 
ES ir Kanados strateginės partnerystės susitarimas
Pranešimas:A8-0028/2017 ***
Pranešėjas: Charles Tannock
AFET
 
ES ir Mongolijos pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo
Pranešimas:A8-0382/2016 ***
Pranešėjas: Helmut Scholz
AFET
 
ES ir Mongolijos pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija)
Pranešimas:A8-0383/2016
Pranešėjas: Helmut Scholz
AFET
 
Sutartis dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos (priedas, kuriame pateikiamas prekių sąrašas)
Pranešimas:A8-0007/2017 ***
Pranešėjas: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
INTA
 
Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies dioksido kiekio technologijas
Pranešimas:A8-0003/2017 ***I
Pranešėjas: Ian Duncan
ENVI
 
Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimų taikymui skirti techniniai reguliavimo standartai
 
2016 m. ataskaita dėl Albanijos
Pranešimas:A8-0023/2017
Pranešėjas: Knut Fleckenstein
AFET
 
2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos
Pranešimas:A8-0026/2017
Pranešėjas: Cristian Dan Preda
AFET
 
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga
Pranešimas:A8-0039/2017
Pranešėjas: Gunnar Hökmark
ECON
 
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo apžvalgoje
Pranešimas:A8-0037/2017
Pranešėjas: Yana Toom
EMPL
 
Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2017 m. Europos semestrą
Pranešimas:A8-0016/2017
Pranešėjas: Antonio López-Istúriz White
IMCO
 
Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita
Pranešimas:A8-0019/2017
Pranešėjas: Danuta Maria Hübner
ECON
 
Didelio pavojaus nekeliantys biologiniai pesticidai
Pranešimas:O-000147/2016 Europos Komisija ENVI
 
 
15-02-2017 -
15:00 - 23:00
Diskusijos
 
 
Kova su terorizmu
Pranešimas:A8-0228/2016 ***I
Pranešėjas: Monika Hohlmeier
LIBE
 
Tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimas naudojant atitinkamas duomenų bazes
Pranešimas:A8-0218/2016 ***I
Pranešėjas: Monica Macovei
LIBE
 
ES teisėsaugos informacijos mainai ir iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo priimtų priemonių pakeitimas
 
Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos
Pranešimas:A8-0005/2017
Pranešėjas: Mady Delvaux
JURI
 
Komisijos patvirtintas Vokietijos pataisytas planas įvesti kelių mokestį
Pranešimas:O-000152/2016 Europos Komisija
 
Europos debesijos iniciatyva
Pranešimas:A8-0006/2017
Pranešėjas: Jerzy Buzek
ITRE
 
Bendros diskusijos - Europos struktūriniai ir investicijų fondai
Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas
Pranešimas:A8-0385/2016
Pranešėjas: Lambert van Nistelrooij
REGI
Vėlavimas įgyvendinant ESI fondų veiksmų programas. Poveikis sanglaudos politikai ir tolesni veiksmai
Pranešimas:O-000005/2017 Europos Komisija REGI
 
 
 
16-02-2017 -
08:30 - 10:50
Diskusijos
 
 
Europos aviacijos strategija
Pranešimas:A8-0021/2017
Pranešėjas: Pavel Telička
TRAN
 
Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų. Trukmė: ne ilgiau kaip valandą (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje, Francescos Ramirez atvejis
Mirties bausmė Kuveite ir Bahreine
Gvatemala, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis
 
 
16-02-2017 -
11:00 - 12:00
Kanados Ministro Pirmininko Justino Trudeau kalba
 
 
Kanados Ministro Pirmininko Justino Trudeau kalba
 
 
16-02-2017 -
12:00 - 14:00
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 
 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
 
Kova su terorizmu
Pranešimas:A8-0228/2016 ***I
Pranešėjas: Monika Hohlmeier
LIBE
 
Tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimas naudojant atitinkamas duomenų bazes
Pranešimas:A8-0218/2016 ***I
Pranešėjas: Monica Macovei
LIBE
 
Galimi dabartinės Europos Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimai ir korekcijos
Pranešimas:A8-0390/2016
Pranešėjas: Guy Verhofstadt
AFCO
 
Europos Sąjungos veikimo gerinimas remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis
Pranešimas:A8-0386/2016
Pranešėjas: Mercedes Bresso
Pranešėjas: Elmar Brok
AFCO
 
Euro zonos biudžeto pajėgumai
Pranešimas:A8-0038/2017
Pranešėjas: Reimer Böge
Pranešėjas: Pervenche Berès
BUDG ECON
 
Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos
Pranešimas:A8-0005/2017
Pranešėjas: Mady Delvaux
JURI
 
Europos debesijos iniciatyva
Pranešimas:A8-0006/2017
Pranešėjas: Jerzy Buzek
ITRE
 
Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas
Pranešimas:A8-0385/2016
Pranešėjas: Lambert van Nistelrooij
REGI
 
Europos aviacijos strategija
Pranešimas:A8-0021/2017
Pranešėjas: Pavel Telička
TRAN
 
Vėlavimas įgyvendinant ESI fondų veiksmų programas. Poveikis sanglaudos politikai ir tolesni veiksmai
Pranešimas:O-000005/2017 Europos Komisija REGI
 
 
 
Sesijos metu pasiūlytas pranešimas
 
 
PRANEŠIMAS dėl euro zonos biudžeto pajėgumo
Nuoroda: A8-0038/2017

Data:
13-02-2017
Reimer Böge
Pervenche Berès
ECON BUDG
 
 
 
PRANEŠIMAS dėl euro zonos biudžeto pajėgumo
Nuoroda: A8-0038/2017

Data:
13-02-2017
Reimer Böge
Pervenche Berès
ECON BUDG