Dalytis šiuo puslapiu: 

"Šiuo metu tik 17,6 proc. didžiausių įmonių valdybų narių sudaro moterys. Parlamentas siekia teisingesnės personalo atrankos procedūros, kuri leistų iki 2020 m. padidinti moterų dalį valdybose bent iki 40 proc." © BELGA/EASYSTOCKFOTO/A.Brockwell 

Trečiadienį Europos Parlamentas pritarė direktyvos projektui dėl lyčių pusiausvyros įmonių valdybose. EP nariai siūlo įpareigoti biržose kotiruojamas įmones taikyti skaidrią personalo atranką, kuri leistų iki 2020 m. moterų dalį valdybose padidinti bent iki 40 proc. Šiuo metu tik 17,6 proc. didžiausių įmonių valdybų narių sudaro moterys.

"Mes patvirtinome nuoseklią rezoliuciją ir pasiuntėme stiprų signalą ne tik ES Tarybai, bet ir suinteresuotoms europinėms organizacijoms. Svarbu kad įmonės, siekdamos stiprinti savo konkurencingumą, tobulėtų ir į sprendimų priėmimą įtrauktų aukštą kvalifikaciją turinčias moteris bei taip gerbtų ES lygybės principus ir vertybes", - teigė EP pranešėja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (Europos liaudies partija, Graikija). "Rezoliucija patikslina ir pagerina atvirą bei skaidrią atranką į kotiruojamų įmonių valdybų narius", - papildė kita EP pranešėja Evelyn Regner (Socialistai ir demokratai, Austrija).


EP nariai siūlo įpareigoti ES valstybes užtikrinti, kad visos ES biržose kotiruojamos įmonės imtųsi veiksmingų priemonių sudaryti vyrams ir moterims vienodas sąlygas tapti jų valdybų nariais, kad iki 2020 m. moterų skaičius valdybose padidėtų iki 40 proc. Valstybinės įmonės šį tikslą turėtų pasiekti ne vėliau kaip iki 2018 m., įsitikinę europarlamentarai.


EP nariai pažymi, kad pagrindiniu atrankos kriterijumi ir toliau turi išlikti kandidatų patirtis ir kvalifikacija, tačiau kai dviejų kandidatų kvalifikacija vienoda, pirmumas turėtų būti teikiamas nepakankamai atstovaujamos lyties kandidatui.


Naujosios taisyklės nebus privalomos mažosioms ir vidutinėms įmonės, kurių darbuotojų skaičius neviršija 250. Tačiau europarlamentarai ragina ES valstybes skatinti šias įmones gerokai padidinti lyčių pusiausvyrą savo valdybose.


Įmonės, kurios nesugebės įgyvendinti taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, turės apie tai informuoti atitinkamą valstybės instituciją ir motyvuotai paaiškinti, kodėl to nepavyko padaryti, taip pat pateikti išsamų priemonių, kurių jos ėmėsi įsipareigojimams įvykdyti, aprašymą. Įmonėms, kurios nesiims tokių priemonių, turėtų būti taikomos sankcijos - teisės dalyvauti viešuosiuose konkursuose atėmimas, taip pat sumažintos galimybės gauti ES struktūrinę paramą.


Pataisytam taisyklių projektui pritarė 459 EP nariai, 148 nepritarė, o 81 susilaikė. Šiai direktyvai dar turi pritarti ES Taryba, todėl tikėtinas antrasis svarstymas.