Dalytis šiuo puslapiu: 

Europos Parlamentas reikalauja, kad visi bankai suteiktų galimybę visiems teisėtai ES gyvenantiems asmenims atsidaryti bazinę sąskaitą ©Belga/Belgian Freelance/D.Rys 

Ketvirtadienį Europos Parlamentas pritarė mokėjimo sąskaitų taisyklių pataisoms, kuriomis siekiama suteikti galimybę visiems teisėtai ES gyvenantiems asmenims atsidaryti bazinę sąskaitą banke, palyginti sąskaitų mokesčius ir prireikus perkelti savo sąskaitą į kitą banką. Pilietybė ar gyvenamoji vieta negalėtų tapti pagrindu neleisti žmogui atsidaryti bazinės banko sąskaitos. Dėl šių taisyklių bus toliau deramasi su ES Taryba.

"Šiandieniniame pasaulyje tiek vartotojai, tiek mažmenininkai priklauso nuo galimybės naudotis moderniomis mokėjimo paslaugomis. Elektroninių mokėjimo paslaugų suteikimas nėra brangus, o vartotojams tai gali palengvinti gyvenimą, tuo tarpu verslui - padidinti veiksmingumą ir padėti modernizuoti ekonomiką. Todėl Parlamentas mano, kad būtina reikalauti, jog bankai teiktų šias paslaugas ir įgalintų vartotojus priimti informuotus sprendimus", - pažymėjo EP pranešėjas Jürgen Klute (Vieningieji kairieji, Vokietija).

 

EP pritarė tam, kad visi ES bankai ir panašūs mokėjimo paslaugų teikėjai privalėtų suteikti galimybę kiekvienam teisėtai ES gyvenančiam asmeniui atsidaryti bazinę sąskaitą šalyje, su kuria jis įrodys turįs tikrą ryšį. Žmogaus pilietybė ar gyvenamoji vieta negalėtų tapti pagrindu neleisti žmogui atsidaryti tokios sąskaitos.

 

Bazinės sąskaitos turėtų leisti vartotojams įnešti arba išimti pinigus bei vykdyti pervedimus Europos Sąjungoje neviršijant sąskaitoje esančių pinigų sumos. Tokių sąskaitų mokesčiai turėtų būti mažesni negu kitų sąskaitų. Sumokėjus teisingą mokestį, turėtų būti sudaryta galimybė perkelti savo bazinę sąskaitą į kitą finansinių paslaugų instituciją.


Visoje ES turėtų būti teikiama aiški ir vienoda informacija apie sąskaitų mokesčius, kad bet kuris sąskaitą atsidaręs asmuo sugebėtų ją suprasti ir palyginti. EP nariai siūlo įpareigoti bankus informuoti savo klientus apie galimybę atsidaryti bazinę sąskaitą. Be to, kiekvienoje ES valstybėje turėtų būti bent vienas nepriklausomas interneto tinklalapis, kuris leistų palyginti bankų taikomus mokesčius ir jų mokamas palūkanas.


Pritarę minėtoms nuostatoms, europarlamentarai atidėjo balsavimą dėl galutinio taisyklių projekto, suteikdami pranešėjui mandatą derėtis su Taryba dėl galutinio teksto.