Dalytis šiuo puslapiu: 

Europos Parlamento pirmininkas M.Schulz sveikina naująjį Europos Komisijos pirmininką J.C.Juncker 

Trečiadienį Europos Parlamentas patvirtino naujos sudėties Europos Komisiją. Jai vadovaus liuksemburgietis Jean-Claude Juncker (Žanas Klodas Junkeris), o kiekviena ES šalis joje turės po savo deleguotą atstovą, dirbsiantį bendros Europos gerovės labui. Lietuvos deleguotas Vytenis Andriukaitis tapo sveikatos ir maisto saugos komisaru.

Naujos sudėties Europos Komisijai pritarė 423 EP nariai, nepritarė 209, o 67 susilaikė. Prieš šį balsavimą kiekvienas pasiūlytas komisaras turėjo sudalyvauti klausymuose atitinkamuose Europos Parlamento komitetuose ir gauti jų įvertinimą. Kad naujoji Komisija galėtų pradėti savo penkerių metų kadenciją lapkričio 1 d., jai dar turi formaliai pritarti Europos Vadovų Taryba (ES valstybių ir vyriausybių vadovai).


Palyginimui: 2004 m. už pirmąją J.M. Barroso vadovaujamą Europos Komisiją balsavo 449 EP nariai, prieš 149, o susilaikė 82. Už antrąją J.M. Barroso komisiją 2010 m. vasario mėn. balsavo 488 EP nariai, 137 buvo prieš, o 72 susilaikė.


Savo įžanginėje kalboje išrinktasis Europos Komisijos Pirmininkas Jean-Claude Juncker, atsižvelgdamas į Europos Parlamento pateiktus prašymus, informavo dėl tam tikrų funkcijų tarp ES komisarų perskirstymo.


„Aš turiu sutartį su Parlamentu ir aš ją gerbsiu“


„Būsimoji Komisija bus labai politinė“, - teigė J.C. Juncker. Jis gynė naująją sudėtį, kurioje EK pirmininko pavaduotojai „koordinuos, telks ir įgyvendins idėjas“. J.C. Juncker kartu atkreipė dėmesį, kad jam teko „kovoti“ už tai, kad tarp eurokomisarų būtų pakankamai moterų, tačiau „9 moterys iš 28 ES komisarų yra vis tiek patetiška“.


Atsižvelgdamas į klausymų metu pareikštą EP narių kritiką naujasis EK pirmininkas pažymėjo, kad jis nusprendė vaistų ir farmacijos produktų sritį grąžinti ES sveikatos ir maisto saugos komisarui V.Andriukaičiui, kuris kartu su ES vidaus reikalų komisare E.Bienkowska formuos politiką minėtoje srityje. Ji taip pat bus atsakingas už kosmoso politiką, D.Avramapoulus papildomai prižiūrės pilietybės sritį, o T.Navracsics – sporto klausimus. J.C. Junkcer teigė, kad jis negalėjo pritarti siūlymui atsisakyti žodžio „derybos“ ES kaimynystės politikos ir derybų dėl plėtros komisaro pavadinime, nes tai reikštų kandidačių į ES nares klaidinimą.


Kalbėdamas apie investuotojų ir valstybės ginčų sprendimą derybose dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo EK pirmininkas teigė, kad jis neleis, kad šios nuostatos ribotų ES valstybių narių teismų jurisdikciją. Jis taip pat pažymėjo, kad „iki Kalėdų“ planuoja pristatyti plataus užmojo 300 mlrd. EUR vertės darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir konkurencingumo investicijų skatinimo dokumentų rinkinį.


„ [Stabilumo pakto] taisyklės nebus keičiamos“, - sakė J.C.Juncker, pažymėdamas, kad „jos bus taikomos su tam tikru lankstumu“, kurį leidžia ES sutartys.


Manfred Weber (Europos liaudies partija, Vokietija) teigė, kad procese, kuris vainikavosi Europos Komisijos rinkimais, centrinį vaidmenį vaidino piliečiai. „Europos demokratija atliko didelį šuolį į priekį“, - pažymėjo jis, papildydamas, kad jo frakcija vertina J.C.Juncker patirtį ir politinę kryptį. „Dabar aš noriu pradėti dirbti su Europos stabilumu, augimu, migracija, rodydamas pagarbą nacionalinei kompetencijai ir žvelgdamas už Europos sienų“, - kalbėjo M.Weber.


Gianni Pittella (Socialistai ir demokratai, Italija) teigė, kad “blogiausias Europos priešas šiandien yra ne populizmas, tačiau Europos lyderių drąsos trūkumas. Mes, Socialistų ir demokratų frakcija, skatinsime Jus bei būsime daugumos kritinė dvasia”. G.Pittella įspėjo, kad 300 mlrd. EUR paramos paketas parodys naujosios Komisijos patikimumo lygį bei pasisakė prieš žemiausių standartų propagavimą ES darbuotojų srityje. Jis pakvietė peržiūrėti darbuotojų komandiravimo direktyvą bei atnaujinti diskusijas dėl motinystės atostogų direktyvos.


Syed Kamall (Europos konservatoriai ir reformistai, Jungtinė Karalystė) pažymėjo, kad “mes sveikiname tai, kad sudėtis neatrodo taip, tarsi būtų desperatiškai siekiama posto 27 asmenims“ ir pagyrė J.C. Juncker, kad „sudėtis koncentruojasi į rezultatus“. Jis taip pat pasveikino pasiūlymą sumažinti administracinę naštą, skirti dėmesį skaitmeninei rinkai, energetiniam saugumui ir subsidiarumo principui. „Mes nusivylę, kad Jūs nepalaikėte EP prašymo sukurti ES komisaro, atsakingo už biudžeto kontrolę, posto“, - kalbėjo S.Kamall, kritikuodamas taip pat ir P.Moscovici paskyrimą. „Mes susilaikysime [balsavime]“, - apibendrino S.Kamall.


Guy Verhofstadt (Liberailai ir demokratai, Belgija) pareiškė “aiškų taip” naujajai Komisijai, tikėdamasis, kad ji veiks kitaip, nei dabartinė. „Mes tikimės Komisijos su ambicija ir vizija, kuri išvestų mus iš krizės, o ne ES Tarybos sekretoriato“, - pažymėjo G.Verhofstadt. Jis pabrėžė, kad būtina turėti „patikimą investicijų ir augimo strategiją“ bei paprašė J.C.Juncker nedelsiant įsikišti, jei kiltų nesutarimų tarp V.Dombrovskis ir P.Moscovici kuruojamų klausimų. G.Verhofstadt taip pat atkreipė dėmesį, kad jis palaiko pagrindinių Europos menininkų laišką, kuriame kritikuojamas kultūros klausimų priskyrimas ES komisarui T. Navracsics.


Neoklis Sylikiotis (Vieningieji kairieji, Kipras) nuomone pasiūlytas kabinetas rodo, kad naujoji Komisija rems neoliberalias politikas, kurios veda prie darbo vietų praradimo, griežtų taupymo priemonių ir mažų ir vidutinių įmonių uždusimo. N.Sylikiotis kalbėjo, kad naujoji Komisija yra „S&D, ALDE ir EPP frakcijų susitarimo vaisius, kuris tėškiamas į sprendimų priėmimo ES veidą. Mes norime tikrų pokyčių ES politikoje, kurie leistų išeiti iš krizės ir kurti darbo vietas“.


Rebecca Harms (Žalieji, Vokietija) teigė, kad “mano frakcija nepalaikys Juncker Komisijos. Tam pakanka vien to fakto, kad T.Navrascics taps ES komisaru“. Ji taip pat kritikavo Juncker komandos požiūrį į klimato kaitos politiką, dėmesio tvariai plėtrai trūkumą bei neatsakingą požiūrį į pabėgėlių politiką.


Nigel Farage (Frakcija “Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa”, Jungtinė Karalystė)pažymėjo, kad „mes balsuosime prieš nedemokratinę vyriausybės formą. Tai bus paskutinė Komisija, kuri valdys Jungtinę Karalystę, nes, besibaigiant penkerių metų kadencijai, mes nebepriklausysime ES“.


Harald Vilimsky (Neprisijungusieji, Austrija) teigė, kad „taip, kaip mes neliūdėjime dėl Barroso išėjimo, taip mes labai nesidžiaugiame ir Juncker tapimu naujuoju EK pirmininku. Abu jie nebuvo piliečių kandidatais (...) Jie atstovauja technokratiją ir nomenklatūrą“. „Balsuosime prieš Jus, o tai reiškia – už Europos tautų šeimą“, - pažymėjo H.Vilimsky.