Dalytis šiuo puslapiu: 

Antradienį europarlamentarai pasiūlė įpareigoti ES valstybes pasiekti, kad 2030-aisiais būtų pakartotinai panaudojama arba perdirbama 70 proc. buitinių atliekų, o į sąvartynus būtų išmetama ne daugiau kaip 5 proc. atliekų. Europarlamentarai taip pat siekia perpus sumažinti maisto atliekas.

Statistika rodo, kad 2014 m. 44 proc. visų ES buitinių atliekų buvo perdirbtos ar kompostuotos. Galiojančios ES taisyklės įpareigoja ES šalis iki 2020 m. perdirbti  daugiau kaip pusę buitinių atliekų. Dabar rengiamasi šią direktyvą atnaujinti ir nustatyti griežtesnius tikslus iki 2030 metų.

 

Europarlamentarų įsitikinimu, vėliausiai 2030 m. bent 70 proc. buitinių atliekų (iš namų ūkių bei įmonių) turėtų būti perdirbamos arba paruošiamos pakartotiniam naudojimui (t.y. patikrintos, išvalytos ar sutaisytos). Europos Komisijos pasiūlyta dalis yra šiek tiek mažesnė –  65 proc.


Kartu EP siūlo ES valstybėms įsipareigoti vėliausiai 2030-aisiais perdirbti arba iš naujo panaudoti 80 proc. pakavimui skirto popieriaus ir kartono, plastiko, stiklo, metalo bei medienos.


Europos Komisija pasiūlė iki 2030-ųjų sumažinti į sąvartynus išmetamą buitinių atliekų dalį iki 10 proc., o europarlamentarai siūlo sugriežtinti šį tikslą iki 5 proc., numatant galimybę pratęsti šį terminą dar penkeriems metams tose ES šalyse, kurios 2013 m. daugiau kaip 65 proc. buitinių atliekų išmesdavo į sąvartynus. Tokiose ES šalyse kaip Kipras, Kroatija, Graikija, Latvija, Malta ir Rumunija į sąvartynus išmetama daugiau kaip 75 proc. buitinių atliekų, o Austrija, Belgija, Danija, Vokietija, Olandija ir Švedija sąvartynuose nebelaidoja jokių atliekų.


Maisto atliekos ES kasmet sudaro 89 mln. tonų, arba 180 kg vienam gyventojui. EP nariai siūlo įpareigoti iki 2025 m. jų sumažinti 30 proc., o iki 2030 m. – 50 proc. palyginti su 2014 m. kiekiu. Jie taip pat kelia panašius tikslus jūras bei vandenynus teršiančioms atliekoms.


„Tikėtina, kad per artimiausius 15 metų žaliavų paklausa pasaulyje padidės 50 proc., –  pažymėjo pranešėja Simona Bonafè (Socialistai ir demokratai, Italija). – Norėdami sustabdyti šį didėjimą, turime pereiti prie žiedinio ekonomikos modelio, kuris leistų išlaikyti apyvartoje medžiagas ir jų vertę. Pakartotinis panaudojimas ir perdirbimas užtikrins ekonomikos tvarumą, naujoves ir konkurencingumą, o atliekos turės iš problemos pavirsti ištekliumi.“


Priėmęs taisyklių pataisas, Parlamentas atidėjo balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos, leisdamas pradėti derybas su ES Taryba dėl galutinio šių taisyklių teksto.