Dalytis šiuo puslapiu: 

ES ir Singapūro susitarimai paspartins bendradarbiavimą ir su kitomis Pietryčių Azijos valstybėmis. © CC0 Photo by chuttersnap on Unsplash  

EP trečiadienį patvirtino ES ir Singapūro laisvosios prekybos bei investicijų apsaugos susitarimus, kurie turėtų paspartinti bendradarbiavimą ir su kitomis Pietryčių Azijos valstybėmis.

Laisvosios prekybos susitarimas leis vėliausiai per penkerius metus panaikinti beveik visus muitus abiejų šalių prekėms. Juo taip pat liberalizuojama tarpusavio paslaugų rinka (pavyzdžiui, mažmeninė bankininkystė), o ES įmonėms, dirbančioms geležinkelio, pašto ir kituose sektoriuose, atsivers Singapūro viešieji pirkimai. Kartu bus apsaugoti unikalūs europietiški produktai su geografinėmis nuorodomis.

Susitarimas panaikina ir daugelį netarifinių prekybos kliūčių. Pavyzdžiui, Singapūras pripažins ES saugumo sertifikatus automobiliams ir kai kurioms elektronikos prekėms, drabužių ir tekstilės ženklinimą. Abi pusės pripažins architektų, inžinierių ir teisininkų kvalifikaciją.

Tai yra pirmasis dvišalis laisvosios prekybos susitarimas tarp ES ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) narės. Tikimasi, kad jis taps kertiniu akmeniu plėtojant prekybinius santykius su kitomis šio regiono šalimis. Kartu priimtoje rezoliucijoje europarlamentarai pažymi, kad tai ypač svarbu dabar, kai ES nebegali pasikliauti JAV kaip patikima prekybos partnere.

EP trečiadienį patvirtino ir susitarimą su Singapūru dėl investicijų apsaugos, pagal kurį valstybių ir investuotojų ginčams nagrinėti bus sukurta teismų sistema su nepriklausomais teisėjais, taip pat partnerystės susitarimą dėl bendradarbiavimo su Singapūru kitose srityse.

EP pranešėjas Davidas Martinas (Socialistai ir demokratai, Jungtinė Karalystė) teigė: „Parlamentas įrodė savo įsipareigojimus taisyklėmis paremtai laisvai prekybai, kurią palaiko ES. Prekybos susitarimas ne tik pagerins ES prieigą prie Singapūro rinkos, bet ir prie viso sparčiai augančio ASEAN regiono, tuo pat metu užtikrinant darbuotojų teises ir aplinkosaugą. Investicijų apsaugos susitarimas yra pasikeitusios ES įrodymas ir jis pakeis atskirus dabar galiojančius Singapūro ir ES valstybių susitarimus su žalingomis valstybių ir investuotojų ginčų sprendimo schemomis“.

Singapūras yra didžiausias ES prekybos partneris Pietryčių Azijos regione: prekyba su šia šalimi sudaro trečdalį visos ES prekybos su ASEAN valstybėmis, o abipusės investicijos – du trečdalius visų ES ir ASEAN šalių tarpusavio investicijų. Daugiau nei 10 tūkst. Europos įmonių turi regioninius biurus Singapūre.

Laisvosios prekybos susitarimas įsigalios jį formaliai patvirtinus ES Tarybai, o investicijų apsaugos bei partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus dar turės ratifikuoti visos ES valstybės.

EP patvirtino laisvosios prekybos susitarimą 425 nariams balsavus už, 186 – prieš, 41 – susilaikius. Už investicijų apsaugos susitarimą balsavo 436 EP nariai, prieš buvo 203, o susilaikė 30. Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas patvirtintas 537 nariams balsavus už, 85 – prieš ir 50 – susilaikius. Kartu priimtą rezoliuciją palaikė 431 EP narys, 189 balsavo prieš, o 52 susilaikė.